Informació general

Es modifiquen les clàusules per fer possible el pàrquing de la plaça de la Concòrdia

Per Lluís Rovira i Barenys

Aspecte actual de la plaça de la Concòrdia
Els Ajuntaments de Cambrils i de Vinyols han arribat a un acord, mitjançant la signatura d’un conveni, per fer possible la construcció del pàrquing de la plaça de la Concòrdia. Després dels diversos intents fets en anys anteriors i de no haver-se aconseguit un resultat positiu, finalment s’ha optat per fer uns canvis en el plec de condicions urbanístiques que ha de regir el projecte d’aquest aparcament per tal de facilitar-ne la concessió. Un dels canvis més importants que s’ha introduït ara respecte a les anteriors convocatòries fa referència al número de plantes del pàrquing. Abans només podia ser de dues plantes, mentre que ara es parla d’un mínim de dues plantes per sota la rasant dela plaça, la qual cosa significa que s’obre la porta a la possibilitat de fer més de dues plantes d’aparcament. També es fa incidència directa al número de places per planta, que ara s’estableix en un mínim de 120 vehicles per planta mentre que abans el màxim de capacitat de tot el pàrquing era de 240 places.

Urbanització de la plaça

De les bases també s’ha retirat l’antiga clàusula que obligava l’adjudicatari a urbanitzar la part superior del pàrquing, és a dir, la plaça de la Concòrdia. Altres detalls que es contemplen al plec de condicions urbanístiques assenyalen l’accés al pàrquing, que es construirà a la confluència entre el carrer de Mossèn Cinto Verdaguer de Vinyols i els Arcs i el carrer de Balears de Cambrils per facilitar l’accés al pàrquing dels vehicles que arribin procedents del vial del Cavet. Les clàusules estableixen una concessió del pàrquing per a 40 anys. L’intent de fer realitat aquest pàrquing ve de lluny. Els anys 1993, 2001 i 2002 ja es van convocar els concursos corresponents, que van quedar tots deserts. Aquest ha estat el motiu pel qual s’han introduït els canvis respecte a anys anteriors.

Societat municipal de pàrquings

D’altres possibles places de pàrquing poden sorgir al llarg de la perifèria i en llocs propers al nucli urbà, “el que es faria és signar convenis amb els propietaris dels terrenys per tal que es pugui possibilitar espais d’aparcament durant dos o tres anys sense fer-hi obres, ni que costi molts milions de pessetes, com s’ha fet en algun cas anterior. En aquests terrenys només es faria compactació, senyalització i ubicació d’una zona d’aparcament temporal. Això, de moment, ja s’ha fet en uns terrenys al costat del nou centre escolar de primària amb una capacitat per a 100-150 places”. Per a la gestió de totes les places d’aparcament i de les zones blaves del municipi l’alcalde va avançar la intenció de crear una societat municipal que pugui gestionar tots aquests espais.

§ ROBERT BENAIGES, ALCALDE: “En els propers quatre anys hem de possibilitar unes 2.000 places d’aparcament”§

El govern municipal té la intenció d’augmentar de manera considerable les places d’aparcament en el decurs d’aquesta legislatura. L’alcalde, Robert Benaiges, es va pronunciar sobre aquesta qüestió amb aquestes paraules, “en els propers anys hem de possibilitar unes 2.000 places d’aparcament. Farem el que podrem, però l’ideal de cara a cobrir necessitats podria estar en 2.000 noves places en els propers quatre anys”. D’entrada, l’Ajuntament va encarregar uns estudis per valorar la viabilitat d’alguns possibles pàrquings, “la majoria ens han decebut ja que se’ns ha dit que no eren viables a causa del cost de construcció d’un pàrquing”. El que sí s’ha fet és recuperar alguns projectes que els darrers anys han sortit a la llum pública. Un d’ells és el del pàrquing de la plaça de la Concòrdia. Un altre de possible seria el de la plaça del Pòsit, “en aquests moments aquest és força indefinit, ja que va lligat a les intencions que pugui tenir la Confraria. Si la Confraria vol tirar endavant la modificació d’aquell espai, nosaltres li exigirem que faci dues plantes d’aparcament i una d’elles la pagarà l’Ajuntament”. Aquest sistema de fer una segona planta de titularitat municipal també s’està negociant en algunes actuacions urbanístiques privades del municipi que s’iniciaran en els propers mesos. Això podria ser una realitat a la UA2 i UA3, la zona que hi ha sota la via del tren, i també a la zona de les actuals instal·lacions de la Cooperativa Agrícola al mig del poble.

Comenta aquest article