Informació general

L'Ajuntament vol posar en marxa una empresa pública per a la gestió del patrimoni públic del sòl i de l'habitatge

Per Lluís Rovira i Barenys, Berta Ruiz

Detall del ple extraordinari celebrat ahir al matí
Detall del ple extraordinari celebrat ahir al matí

El ple extraordinari celebrat ahir també va aprovar tota una sèrie de punts, entre els quals hi destaca la creació d'una entitat pública empresarial per a la gestió del patrimoni públic del sòl i de l'habitatge.

Per a la posada en marxa d'aquesta empresa pública de gestió, el ple extraordinari va aprovar en la sessió d'ahir el nomenament de la comissió d'estudi que ha de posar en marxa aquest òrgan de gestió, amb els vots a favor de l'equip de govern i de la PLIC; els vots en contra del PP i l'abstenció de CiU.

Segons va argumentar l'alcalde de Cambrils –Robert Benaiges– en la roda de premsa prèvia al ple, "des de la voluntat de modernització de l'estructura de gestió de l'Ajuntament, hem començat a crear empreses de caire estrictament municipal. Aquesta en serà la tercera, i gestionarà tot el patrimoni públic del sòl i de l'habitatge". De fet, un dels principals arguments que va exposar ahir Benaiges per a la creació d'aquesta nova empresa pública és que, "hem de buscar fórmules de gestió que siguin les més eficaces i modernes, que garanteixin una millora dels ingressos municipals i una millora de la gestió. Una empresa d'aquestes característiques té una capacitat jurídica diferent a les que té el propi Ajuntament i això ens ha de permetre fer una gestió millor".

El vot de l'oposició, en aquest punt, va estar molt dividit. Així doncs, la PLIC hi va votar a favor ja que, tal com va dir Xavier Martí, "veníem amb la intenció d'abstenir-nos però ja que l'organisme és del tot municipal ho votarem a favor".
La regidora del PP Carme Cros va manifestar el vot en contra de la seva formació ja que "estem en contra de la creació d'empreses de caire municipal. A vegades sembla que es crei un ajuntament en paral·lel". Mercè Dalmau, per la seva part, va explicar que CiU s'abstenia i que "un cop fet l'estudi acurat de la proposta veurem què fem". Dalmau també va reclamar la presència de representants de la societat civil en aquesta empresa municipal.

Modificacions de crèdit

Un altre dels punts que es va passar pel ple extraordinari va ser la modificació de crèdits per al reconeixement extrajudicial de diferents factures –d'empreses proveïdores que han treballat per a l'Ajuntament– i que presenten, fora d'exercici, aquestes factures. Robert Benaiges explicava ahir, que "la majoria d'aquestes factures tenen crèdit del 2007, però no es van poder fer efectives fins que no s'han presentat les factures. Una vegada presentades, fem aquest reconeixement".

Sobre aquesta qüestió, el grup de CiU va abstenir-se en la votació, i la seva portaveu –Mercè Dalmau– va argumentar que s'haurien d'establir uns mecanismes de previsió per tal de fer front a aquestes despeses. Robert Benaiges va contestar que aquests pagaments "si estan previstos, però no sabem quan poden presentar les factures. Per molta previsió pressupostària que es faci, fins que no es presentin no es poden pagar".

Modificació dels estatuts d'Aparcam

D'altra banda, també es van aprovar altres punts de l'ordre del dia com la rectificació de l'inventari de béns i drets patrimonials de l'Ajuntament de Cambrils a 31 de desembre de 2007; l'ampliació de la plantilla amb la contractació d'una plaça de tècnic mig en salut pública i la modificació dels estatuts de la societat Aparcam SL. Sobre aquest darrer punt, el regidor del PP, Francesc Garriga, va advertir respecte a la modificació que es feia de l'article 5è dels estatuts de la societat Aparcam que "els 100.000 euros que s'establien de capital social per a la societat ja són prou. Ara es converteixen en 4,2 milions d'euros en forma de solars i no ho entenem. A més, el personal que formarà aquesta societat, tècnics i regidors, són de l'Ajuntament. Així doncs, per què hem de crear més societats?". La modificació dels estatuts va ser aprovada amb els vots a favor dels regidors del govern i en contra dels de l'oposició.

El ple extraordinari també va ratificar ahir, el conveni del Pla de seguretat vial, –signat recentment amb el Servei Català de Trànsit– i també va ratificar la sol·licitud de subvenció al Ministeri d'Administracions Públiques per a la posada en marxa del projecte e-carpeta ciutadana.

Comenta aquest article