Informació general

“Volem que aquest estiu l’ocupació comercial de la via pública a la façana marítima estigui totalment prohibida”

Per Lluís Rovira i Barenys

L’Ajuntament vol que es retirin els tendals de la façana marítima i que l’ocupació només es faci amb para-sols
L’Ajuntament vol eliminar de manera fulminant l’ocupació comercial de la via pública als carrers de Cambrils i, de manera immediata, a la façana del port. En aquests moments s’està redactant una proposta d’ordenança, que l’alcalde qualifica de dràstica pel que fa referència a l’ocupació de la via pública, “en principi no ens agrada l’ocupació comercial que hi ha al poble i, per tant, hem de tendir que els aparadors de les botigues siguin tan macos com sigui possible, a convertir en zones de vianants els carrers de les zones comercials, a construir places d’aparcament... però l’esforç no l’ha de fer únicament i exclusivament l’Ajuntament, també l’han de fer els comerciants. I aquest esforç passa per impossibilitar que el carrer estigui envaït de mercaderies, perquè la qualitat del paisatge urbà queda molt reduïda. Per tant, començarem per la façana marítima. La nostra proposta serà que aquest estiu l’ocupació comercial de la via pública a la façana marítima estigui totalment prohibida. I com que això és competència de Ports de la Generalitat, volem demanar-los que segueixin estrictament els nostres requeriments”.

Terrasses de bars i restaurants

L’alcalde també vol que aquest estiu l’ocupació de terrasses i bars a la façana del port estigui feta només amb para-sols, “que es pugui fer un tancat mòbil de fusta i vidre, i que es puguin utilitzar torretes d’una certa qualitat”. Segons comenta l’alcalde, des del juny de l’any passat l’Ajuntament ha fet una campanya de sancions important per qüestions d’ocupació de la via pública tant a comerços com a bars i restaurants, “l’ocupació de la via pública és discrecional; per tant, aquest any no es donarà permís a aquells establiments que incompleixin l’ordenança. Que ho tinguin clar. I amb això sí que serem molt estrictes, perquè pensem que la qualitat dels carrers del municipi ha de millorar de manera dràstica. Per tenir turisme de qualitat hem d’oferir serveis de qualitat, i els serveis de qualitat passen per treure aquesta disbauxa d’ocupació de la via pública”. Ara fa dos anys l’Ajuntament va fer una ordenança reguladora de l’ocupació de les terrasses a la façana del port que, segons Benaiges, “no es va aprovar de cap de les maneres. En aquests moments hi ha una certa indefinició. Ara bé, que ningú faci inversions comprant tendals fins que s’aprovi definitivament l’ordenança”. El govern municipal està molt convençut d’aplicar aquesta mena de pla de xoc contra l’ocupació de la via pública, “discutirem el que faci falta, però l’Ajuntament ho té molt clar i amb les entitats i associacions que hem parlat estem d’acord en més o menys grau en aquest tema de l’ocupació comercial. Els diners que es gasten les botigues en ocupació, pagant a l’Ajuntament o a Ports, que se’ls gastin en millorar els seus aparadors, que en sortirem tots beneficiats. Aquest és el criteri que vol aplicar el govern de l’Ajuntament”.

§ L’ordenança d’ocupació de la via pública posarà fi a les ocupacions històriques§

A la part de la façana del port que queda per remodelar és on hi ha unes quantes ocupacions de la via pública qualificades d’històriques i que corresponen a restaurants. Segons l’alcalde, “això Ports de la Generalitat ho haurà de resoldre en el moment en què es faci la remodelació de la façana portuària que queda per remodelar. Però està clar que s’haurà de seguir el que diu l’ordenança, i l’ordenança diu que si es vol ocupar el carrer ha de ser amb para-sols i no amb estructures fixes ni cap altre tipus d’estructura que pugui particularitzar l’espai, ja que es tracta d’espai públic, o sigui d’un espai que és de tots”.

Comenta aquest article