Informació general

Es captura un peix manta de prop de 300 quilos

Per Lluís Rovira i Barenys

El peix manta en el moment de ser descarregat al port

La barca d’arrossegament ‘Marias del Marfi’ va capturar, el passat 10 de desembre, un impressionant exemplar de peix manta de gairebé 300 quilos de pes. El peix va quedar atrapat a la sàrcia de l’embarcació i va haver de ser descarregat al port amb l’ajut d’un carretó elevador davant l’expectació de la gent. Aquesta expectació venia donada tant pel tamany de l’exemplar capturat com per la seva forma aplanada amb els dos apèndixs frontals similars a dues banyes. Un cop a port, la Confraria es va encarregar de la seva comercialització. No és massa freqüent la captura de peixos manta. Cal dir que els pescadors de més edat que van veure descarregar aquesta captura no recordaven que s’hagués pescat, amb anterioritat, un peix manta tan gran.

Comenta aquest article