Informació general

El pressupost municipal ordinari de l’any 2004 arriba a 29.750.000 euros

Per Josep Maria Ferrando

El regidor d’Hisenda, Dani Pallejà, va explicar els pressupostos del 2004
El punt més important del ple va ser l’aprovació del pressupost municipal ordinari per al proper any, que no inclou el pressupost d’inversions i que arriba als 29.750.000 euros, un 17,61% més que l’any 2003. El pressupost d’inversions es presentarà al gener. Robert Benaiges va remarcar que el pressupost s’aprovava abans del 31 de desembre, cosa que feia anys que no passava. Va continuar explicant que la intenció era que aquest pressupost fos un pressupost base de funcionament per a tot el mandat i que hi hagués noves regidories i els objectius per a tot el mandat feien possible aquest propòsit. Va dir també textualment que “la contenció de la despesa és una de les prioritats que ens hem de marcar i evitar el creixement de la plantilla”. En aquest tema s’ha previst les necessitats de plantilla per a tota la legislatura. El compromís és també que no es puguin incrementar les partides de la despesa ordinària. Sobre el romanent que es pugui generar, l’alcalde va dir que es destinaria exclusivament a inversions i a pagar els préstecs pendents.

El límit legal del deute municipal està en un 92,8%

El regidor d’Hisenda, Dani Pallejà, va ser l’encarregat d’exposar els detalls del pressupost al ple. Va fer una extensa explicació de les despeses de cada una de les àrees municipals i pel que fa als ingressos va constatar que un 93% són fons que ingressarà directament o indirectament l’Ajuntament, sense haver de recórrer a la formalització de préstecs. Altres dades que va facilitar el regidor van ser que l’estalvi net del pressupost serà de 1.250.000 euros i que la ràtio legal de l’Ajuntament està en el 92,8%. Sobre el capítol de personal, Dani Pallejà va voler explicar que l’any vinent hi hauran 40 places noves, sobretot tècnics, per cobrir les mancances que s’han observat i que cada nova plaça s’estudiarà molt detingudament al llarg de tota la legislatura.

JOAN ESTRADA, REGIDOR DE CiU: 
“L’actuació del govern és pura façana”

El regidor de CiU Joan Estrada
El primer regidor de l’oposició que va intervenir, Joan Estrada, va criticar en primer lloc que les xifres del pressupost se’ls havien fet arribar només setanta-dues hores abans del ple. Va incidir en diversos temes com que s’augmentava la partida de personal en un 16% i que el capítol destinat a Alcaldia s’apujava un total de 38%, qualificant que “l’actuació del govern és pura façana, quan es vol donar la imatge de contenció de la despesa”. Altres exemples que va posar van ser que la partida de publicitat i propaganda passava de 42.000 euros a 90.000 euros, i que el butlletí passava de 23.000 euros a 46.000 euros. Es va mostrar irònic quan va dir que a la premsa havia sortit que es portaria a terme l’alienació de terrenys públics, quan per dir les coses pel seu nom el que faria l’Ajuntament és vendre parcel·les municipals per fer inversions, cosa que ara l’equip de govern veia correcta i en canvi havia estat censurada quan eren a l’oposició. Finalment va dir que el vot de CiU fóra negatiu. Robert Benaiges va contestar a les crítiques de Joan Estrada explicant que aquest era el pressupost base per a la legislatura i que els propers anys es contindria la despesa ordinària. En el tema concret de la venda de terrenys, va dir que a causa de la situació econòmica heretada de l’anterior equip de govern ara no es podia estalviar, per això va dir que “l’Ajuntament es pot permetre el luxe de vendre una part molt petita dels terrenys municipals, es canvia inversió per una altra inversió”.

ANTON CALLAU, REGIDOR DEL PP:
“No hem tingut temps suficient per mirar els pressupostos”

El regidor del PP Anton Callau
Anton Callau va demanar a l’alcalde que deixés de parlar de l’anterior equip de govern cada vegada que rebia una crítica de l’oposició. El regidor va demanar a Robert Benaiges que fes d’alcalde dels cambrilencs i les cambrilenques i que deixés de mirar al passat. D’altra banda va demanar que ara i per als propers anys hi hagués diàleg entre l’equip de govern i l’oposició, ja que enguany, va dir textualment, “no hem tingut temps suficient per mirar els pressupostos. Veiem que hi ha molts increments”. Anton Callau va dir també que si els propers anys es compleix la promesa de contenció de la despesa, el PP votaria a favor dels pressupostos, sempre que hi hagués temps per debatre-ho. Robert Benaiges va dir que l’equip de govern adquiria el compromís de donar més temps per elaborar els pressupostos. Va dir també que no tenia cap interès a parlar del passat, que el que volia era parlar del present i del futur.

XAVIER MARTÍ, REGIDOR DE LA PLIC
“El 18% d’increment del pressupost serà molt just davant de l’increment de la població”
 
El regidor de la PLIC Xavier Martí

Xavier Martí va reiterar el poc temps que havien tingut per estudiar els pressupostos. De totes maneres va dir que encara els estaven estudiant i que tenien certs dubtes en algunes regidories, com per exemple el pressupost de Turisme en què s’havien rebaixat partides en manteniment i material per a les platges. El regidor va dir també “estem disposats a reclamar una auditoria de les diferents regidories per si hi hagués alguna irregularitat”. Xavier Martí va continuar explicant que el seu grup presentaria diverses al·legacions per millorar aquests pressupostos. Sobre l’increment del pressupost, va dir que “el 18% d’increment del pressupost serà molt just davant de l’increment de població de Cambrils”. Robert Benaiges va dir que el pressupost d’inversions inclourà una partida important per Turisme. Finalment la PLIC es va abstenir.

Comenta aquest article