Informació general

L’Ajuntament aprova la cessió dels terrenys per a l’ampliació del CAP

Per Lluís Rovira i Barenys

Un dels punts més importants del ple i que va ser aprovat per unanimitat va ser aprovar el compromís de cessió a la Generalitat dels terrenys per a l’ampliació del Centre d’Atenció Primària, i iniciar al mateix temps l’expropiació dels terrenys. Robert Benaiges va explicar al ple que aquest acord era el principi de la solució als

Aspecte actual del CAP
problemes d’espai que pateix el CAP. Una vegada expropiats els terrenys i cedits a la Generalitat, es podrà dur a terme l’ampliació projectada per Sagessa d’acord amb Sanitat i l’Ajuntament. En aquest moments treballen al CAP de Cambrils seixanta persones amb una manca d’espai i precarietat evidents. L’ampliació triplicarà l’espai actual i està previst que comencin les obres l’any 2004.

Crítiques de l’oposició pels suplements de crèdit mentre que l’alcalde argumenta que el desviament del pressupost d’enguany només era del 2 per cent

La modificació del pressupost municipal de l’any 2003 a través dels suplements de crèdit va ser criticada per l’oposició. Joan Serra va lamentar que el seu equip de govern fos tan criticat per fer suplements de crèdit, quan segons ell l’equip actual fa el mateix; va dir “tothom sap que els pressupostos es fan i després es modifiquen. S’acaba l’any, falten quantitats a les partides, i correm-hi tot a desfer el que es va fer sense previsió de res. Esperem que els propers pressupostos siguin més ajustats i es vegi de veritat aquesta coherència que es vol demostrar de cara a la població”. Més curiosa va ser la intervenció d’Anton Callau; va dir “serem més curts, més concrets. Sis mesos de govern de vostès, deu expedients de modificació de crèdit”. I es va posar a riure. L’alcalde va dir que no havia entès l’acudit. Xavier Martí va reiterar que els expedients de crèdit són necessaris i que se’n han de fer, per això també lamentava que critiquessin tant l’anterior equip de govern. Va dir, també, “vostès van criticar molt l’augment de la despesa corrent, i van dirt que vostès la contindrien, i això no ha estat així”. L’alcalde va contestar que aquest expedient de crèdit era per solucionar les desviacions generades al llarg de tot l’exercici. “De totes maneres -va dir- no vull deixar de fer autocrítica, un govern perfecte és aquell que pressuposta al detall; no som un govern perfecte, però quasi, perquè resulta que la desviació pressupostària d’enguany ha estat del 2 per cent”.

L’Ajuntament està a favor del parc d’oci,
però vol recuperar les competències urbanístiques


Un dels punts del ple va ser ratificar la interposició d’un recurs contra un acord de la Comissió Territorial d’Urbanisme que suspenia l’aprovació definitiva del pla parcial del parc d’oci. Robert Benaiges va explicar el punt i va dir que aquest és un tema molt diferent al del Parc Samà, que l’Ajuntament el que volia era tornar a tenir les competències que estaven subrogades. A partir d’aquí Robert Benaiges va dir que l’equip de govern no estava en contra del parc d’oci i que la Comissió Territorial d’Urbanisme de Tarragona (CTUT) havia acceptat bona part de les al·legacions presentades per l’Ajuntament. L’empresa Inverfrost, promotora de la zona, ja ha obert una oficina a Cambrils.

Montserrat Garrido critica l’aprovació de diversos plusos
per a professors quan l’actual equip de govern s’hi havia oposat l’any 2001

Dos punts de l’ordre del dia aprovant diversos plusos a professors de l’Escola Taller i de gimnàstica de la UEC, va desfermar les crítiques de Montserrat Garrido, quan va recordar que quan l’actual govern era a l’oposició va denunciar, en el ple del dia 7 de setembre de 2001, que l’anterior equip de govern hagués pres la mateixa decisió. Montserrat Garrido va llegir literalment l’acta d’aquell dia i va deixar en evidència l’actual equip de govern, que criticava els plusos. El regidor Ramón García Mateos va justificar la decisió d’aprovar els plusos com una responsabilitat seva i que el debat de feia dos anys a ell no el preocupava.

Nou capítol en l’enfrontament entre l’Ajuntament i Med Group

Continua el curs dels enfrontaments entre l’Ajuntament i Med Group. El nou capítol és que l’Ajuntament va acordar al ple comparèixer i defensar-se d’un recurs contenciós administratiu presentat per Med Group contra un acord del ple municipal del mes de març que suspenia el pla parcial del Parc Samà, tot i que les competències estan subrogades a la Comissió Territorial d’Urbanisme. Robert Benaiges va reiterar que si es vol construir el camp de golf i els habitatges permesos abans de les modificacions portades a terme per l’anterior equip de govern, es pot fer sense cap problema. O sigui, es pot començar a fer un camp de golf de 18 forats i 180 habitatges ara mateix.

§ Continuen les negociacions per expropiar els terrenys per a la pista d’atletisme§

En el capítol de control de l’acció de govern, Josep Lluís Notario va preguntar com estava el tema de la pista d’atletisme, tant les expropiacions com la subvenció. Joan Recasens va contestar que en el tema de les expropiacions s’estava negociant amb els quatre propietaris per mirar d’arribar a un acord i que tot i iniciar-se l’expropiació es miraria de no perjudicar cap propietari. Sobre la subvenció, en concret Josep Lluís Notario va explicar al ple que de manera textual el senyor Maldonado, president del Consell Català de l’Esport, va dir que Cambrils havia perdut la subvenció de la pista d’atletisme. En la resposta, l’alcalde va preguntar si Maldonado ho havia dit en un míting. Jordi Savall va dir que en data 25 de novembre no s’havia rebut cap document de denegació de subvenció, però que “de totes maneres tant si la perdem com si no la perdem la voluntat de l’equip de govern és tirar endavant la pista d’atletisme amb subvenció o sense”.

§ Polèmica pel retard en el projecte del passeig de ponent §

Aspecte actual del litoral de ponent a la zona de l’Ardiaca
Les obres poden començar el febrer i finalitzaran totes les obres del passeig de ponent l’any 2007. Un punt aprovant els expedients d’expropiació d’afectats pel passeig marítim de les platges de ponent, com un tràmit més per poder començar les obres, va provocar l’enfrontament entre Joan Serra, que va dir que tots els governs havien fet tot el que s’havia pogut per agilitar els tràmit, i Robert Benaiges, que va discrepar dient que els diners pressupostats feia tres anys que estaven a disposició per portar endavant el projecte i l’únic que demanava el ministeri era la propietat dels terrenys, i això no ho havia fet l’anterior equip de govern en tres anys. L’alcalde va dir que l’actual equip de govern havia accelerat el procés i que possiblement el mes de febrer es pugin iniciar les obres del passeig, que poden acabar de manera definitiva l’any 2007. En el punt també va intervenir Xavier Martí, que va explicar que no s’havia iniciat l’expropiació perquè s’havia intentat una via dialogada amb els veïns.

§ Breus del ple§

· Coincidint que el ple es feia el dia 25 de novembre, dia internacional contra la violència de gènere, per unanimitat es va llegir al ple el manifest dels cambrilencs i cambrilenques per una societat lliure de violència contra les dones. L’encarregada de llegir el manifest va ser la regidora M. Rosa López. El document demanava fer tot els esforços per eradicar el mal endèmic que suposa la violència de gènere.

· Joan Serra va preguntar sobre la posada en funcionament del reglament de participació ciutadana quan feia nou mesos que s’havia aprovat el reglament, i sobre el mateix tema com estava l’elecció del defensor del ciutadà. Salvador Matas va explicar que el reglament eren una sèrie de normatives que s’estaven portant a la pràctica. I que una de les primeres activitats eren la constitució dels consells de barri que passarien a formar el consell de ciutat. Sobre el defensor del ciutadà, Salvador Matas va dir que estaven buscant la persona que pogués complir aquesta tasca de manera imparcial i que tingui el suport de tothom.

· El ple va aprovar per unanimitat un document demanant que la UNESCO declari la sardana Patrimoni de la Humanitat.

Comenta aquest article