Informació general

Les restes del molí de l’Ardiaca han estat preservades

Per Redacció

Restes del molí de l’Ardiaca
Les restes del molí de l’Ardiaca han estat amenaçades durant un temps. La urbanització d’aquest sector disposava que un dels carrers passés just per on avui en dia hi ha les restes d’aquest antic molí fariner. Una posterior rectificació de la planificació, però, ha permès, finalment, la seva preservació. Les restes del molí de l’Ardiaca es trobaven dins el recinte del càmping l’Ardiaca. Del que era l’estructura del molí, es conserven les restes de les tres parets exteriors, en algun punt fins a l’alçada de la teulada. A més, s’ha conservat en bon estat el cacau cilíndric fet de carreus de pedra de Mont-roig que unia l’edifici i la bassa.

Molí de més de 500 anys d’antiguitat

El molí de l’Ardiaca apareix documentat per primera vegada l’any 1440 com a referència d’unes terres propietat dels hereus d’un tal Joan Pujol, en documentació preservada a l’Arxiu Històric Arxidiocesà de Tarragona i publicat a Onomàstica de Cambrils i del seu terme municipal, de Montserrat Vidiella. Tot i aquesta referència, podria tractar-se d’un molí més antic amb orígens en els primers anys de la repoblació del Camp de Tarragona per part de la corona catalanoaragonesa. El molí es trobava a la franja del terme històric de Cambrils que la monarquia es reservava en domini directe a partir del segle XII. Aquest fet explica que, després d’esforços molt considerables per part dels aleshores dirigents de Cambrils, el molí de l’Ardiaca constés a partir del segle XVII com una de les propietats del Comú de la Vila, és a dir, del municipi, i així aportar ingressos a les migrades arques públiques. Segons es va apuntar a la conferència feta per Josep M. Recasens sobre els molins fariners a Cambrils, el molí de l’Ardiaca va arribar a ser tan important que, dins les destrosses produïdes per la Guerra del Francès a inicis del segle XIX, s’hi comptabilitza a Cambrils l’esmentat molí, fruit de l’intent de les tropes invasores de tallar el subministrament de la resistència. Cal dir que les moles d’aquest molí són les que actualment estan instal·lades al molí de les Tres Eres. Fa anys ja es va proposar que les restes del molí de l’Ardiaca és declaressin Bé Cultural d’Interès Local i el conjunt va ser inclòs a l’Inventari del Patrimoni Arqueològic de Cambrils presentat al Ple de l’Ajuntament el mes de maig de 2002.

Comenta aquest article