Informació general

El Patronat Català Pro Europa i el Parlament Europeu

Per Èlia Bellmunt, Trinitat Rovira

Imatge de l’hemicicle del Parlament Europeu

El Parlament Europeu és l’única institució comunitària que es reuneix i delibera en públic. Les decisions que pren es publiquen al Diari Oficial de les Comunitats Europees (DOCE). Els diputats es reuneixen una setmana al mes a Estrasburg per a la sessió plenària. A més se celebren sessions suplementàries, de dos dies de durada, a Brussel·les. La Secretaria General es troba a Luxemburg. El Parlament treballa en totes les llengües oficials de la UE. La seu del Parlament es troba a Estrasburg, però té tres llocs de treball, que responen a fets històrics, i que són Estrasburg, Brussel·les i Luxemburg.

El Parlament Europeu té tres funcions principals: el poder legislatiu, el control democràtic i el poder econòmic. Pel que fa al poder legislatiu, és compartit pel Consell. Impulsa la nova legislació europea i en garanteix la legitimitat democràtica. El Parlament exerceix el control democràtic de les institucions de la UE, sobretot de la Comissió. El Parlament escull els comissaris membres de la Comissió i en controla els seus informes. El Parlament també supervisa el treball del Consell i col·labora amb aquest en determinades àrees. El Consell informa el Parlament sobre totes les decisions que pren. Pel que fa al pressupost anual de la UE, es decideix conjuntament per al Parlament i el Consell. El Parlament adopta o refusa el pressuost de la Unió Europea. A més hi ha una comissió que s’encarrega de com es gestiona el pressupost.

Pel que fa a l’organització, el Parlament es divideix en dues etapes principals. En una primera, els eurodiputats de les comissions especialitzades preparen el ple i posteriorment se celebra el ple, amb l’assistència de tots els diputats.

§ Visita al Patronat Català Pro Europa§

L’últim dia del viatge tenia com a principal activitat la visita al Patronat Català Pro Europa. Allà ens esperaven dos membres del Patronat, Santiago Mondragon, assessor d’assumptes europeus, i Ricard Ramon, encarrregat de tot el que fa referència a temes sectorials. Primerament, ens van informar sobre què és el Patronat Català Pro Europa i quines funcions té. El Patronat Català Pro Europa representa la societat civil catalana i té com a finalitat conscienciar-la sobre què és Europa. A continuació, es va iniciar un torn de preguntes, en què els diferents membres de les associacions cambrilenques van poder exposar les seves preocupacions de com la legislació europea els pot afectar.

El Patronat Català Pro Europa

És un consorci públic creat el 1982 per la Generalitat de Catalunya i per un conjunt d’entitats catalanes representatives del món econòmic i financer, de l’àmbit universitati i de l’administració local. La seu central està ubicada a Barcelona i a més compta amb quatre delegacions: Tarragona (especialitzada en medi ambient), Lleida (especialitzada en agricultura), Girona (especialitzada en ens locals) i Brussel·les. Les tasques d’aquest organisme són la formació, la infomació i l’assessorament. Pel que fa a la formació, s’organitzen cursos, xerrades, concessió de beques… En l’apartat d’informació (la principal activitat del Patronat), es realitzen diferents publicacions sobre la integració europea. La darrera tasca és l’assessorament pel que fa a convocatòries, ajuts, subvencions…

El Paronat contacta amb la Comissió Europea, ja que realitza tota la legislació, per tal d’aconsellar-lo en la presa de decisions que poden afectar la societat civil catalana. A més, també es mantenen relacions i protocols amb regions europees de catacterístiques semblants a les de Catalunya.

Comenta aquest article