Informació general

L’Ajuntament presenta els resultats d’una enquesta sobre la gestió municipal

Per Èlia Bellmunt

L’ampliació del CAP és, d’entre les obres pendents, l’obra prioritària segons els cambrilencs enquestats
L’alcalde de Cambrils –Robert Benaiges– i els portaveus dels tres grups polítics que formen l’equip de govern de l’Ajuntament de Cambrils –Joan Mas (PSC), Jordi Savall (ERC) i Salvador Matas (ICV)– van presentar el passat 8 de juliol el resultat d’una enquesta. Aquesta enquesta s’ha realitzat coincidint amb la meitat de la legislatura i l’objectiu era avaluar la gestió duta a terme fins al moment pel govern municipal. Tots els representants polítics van coincidir a l’hora d’afirmar que hi ha una molt bona sintonia entre la seva gestió i la percepció que en té la ciutadania.

Viure a Cambrils

Un dels aspectes de l’enquesta que s’ha donat a conèixer fa referència a com es viu a Cambrils. El 19% dels consultats diuen que actualment a Cambrils s’hi viu molt bé mentre que alhora un 15% consideren que actualment a Cambrils s’hi viu pitjor que fa dos anys. En general els joves són més positius en les seves repostes i la franja d’edat compresa entre els 45 i 69 anys és la més crítica. Quant a les problemàtiques percebudes en el municipi, un 10% va respondre que no n’hi havia cap. Les deficiències en infraestructures (aparcament, zones verdes i parcs), serveis (transport públic urbà i interurbà, neteja de carrers i assistència sanitària) i equipaments (d’oci i sanitaris) és el que més van destacar els cambrilencs consultats.

El CAP, prioritari

Dels resultats de l’enquesta, en destaca la unanimitat de les respostes a les preguntes “Dels següents possibles projectes a desenvolupar a Cambrils en un futur, quin creu que seria més prioritari?” “I el segon? “I el tercer?”. L’ampliació del CAP figura en el primer lloc en el 81,7% de les respostes, el teatre auditori en el 5,6%, el Parc del Pinaret en el 5,3% i la pista d’atletisme en el 3,7%. Cal dir que l’Ajuntament de Cambrils ja ha dut a terme diversos tràmits per iniciar tots aquests projectes.

Avaluació política

Una part de l’enquesta feia referència a la gestió duta a terme pel govern municipal durant la primera meitat de la legislatura. Cal dir que a l’enquesta no hi havia cap referència als partits de l’oposició i a la tasca que duen a terme. Els 63% dels consultats declaren estar satisfets amb la tasca duta a terme per l’equip de govern els darrers dos anys i el 22% la consideren normal. Els resultats també inclouen una valoració de les regidories. En una escala del 0 a 10 les puntuacions oscil·len entre el 6,7 de la Regidoria de Turisme –la més ben valorada– i el 5,6 de la Regidoria d’Hisenda i Personal –la menys valorada–. L’alcalde de Cambrils –Robert Benaiges– ha obtingut una puntuació de 6,5.

L’enquesta

L’empresa CERES de Reus ha estat l’encarregada de realitzar l’enquesta, que han titulat “Consulta a la població de Cambrils sobre el clima de ciutat i actuació municipal”. Els cambrilencs objectiu de l’estudi eren tots aquells que tenen entre 16 i 80 anys, i que estan empadronats a Cambrils. És a dir, un total de 21.965 persones. D’aquestes, es va seleccionar una mostra de 600 persones que van ser entrevistades telefònicament del 4 al 12 de maig de 2005. La selecció d’aquesta mostra, segons CERES, es va fer seguint una distribució proporcional a partir de les quotes de sexe, edat i zona de residència.

§ L'APUNT Lloc destacat per a Revista Cambrils en el resultat de l’enquesta§

Lluís Rovira ·
L’enquesta també contenia un apartat sobre comunicació. Es preguntava, entre d’altres coses, a través de quin canal de comunicació la gent s’assabentava del que feia l’Ajuntament. El resultat ha estat força positiu per a Revista Cambrils, ja que en el rànquing que s’estableix com a resultat de les respostes obtingudes ens situem en un tercer lloc amb un 30,6%. En primer lloc hi ha La Crida, que se situa en un 39,5%, i a continuació el butlletí municipal, amb un 34,5%. Força enrere queden la resta de mitjans que habitualment parlen de Cambrils. Així doncs, en quart lloc hi ha el concepte “parlar amb la gent”, 23,5%, a continuació la “premsa comarcal”, sense especificar els noms de les capçaleres, amb un 6,5%, i Ràdio Cambrils, amb un 6,2%. Altres apartats de l’enquesta se centraven en diferents aspectes dels mitjans de comunicació municipals, Ràdio Cambrils i el butlletí municipal. S’acabava el bloc de comunicació amb la pregunta “Quin grau d’interès tindria per a vosté la creació d’un canal de televisió local a Cambrils?”. Un 47,7% dels enquestats contestava “bastant d’interès”, sense que l’enquestador especifiqués si el concepte “televisió local” volia dir “televisió municipal” (és a dir pública) o no.

Comenta aquest article