Informació general

Estadístiques

Cambrils se situa dins de la mitjana catalana de l'Índex Socioeconòmic Territorial

L'IST resumeix les característiques socioeconòmiques de la població d'un territori afagant 100 com a valor de referència; Cambrils té un IST de 100, mentre que Matadepera se situa al capdvant del rànquing i Barbens a l'altre extrem

Per Redacció

Imatge aèria de Cambrils
Imatge aèria de Cambrils | Francesc Vidal-Barraquer

L'Idescat ha publicat recentment l'estadística sobre l'Índex Socioeconòmic Territorial (IST). Aquest indicador resumeix les diferents característiques socioeconòmiques de la població resident en un territori i quantifica les diferències dins de Catalunya, agafant el valor de referència 100 per a tot el territori. A més, concentra en un sol valor la informació de sis indicadors: dos sobre la situació laboral, dos sobre el nivell educatiu, un d'immigració i un de renda. Cambrils té un IST de 100, just el valor de referència fixat.

L'any 2021, els municipis de Catalunya de més de 500 habitants que tenien l’índex socioeconòmic territorial (IST) més elevat eren Matadepera (131,8), Castellolí (126,0), Sant Just Desvern i Tiana (124,6 tots dos), i Sant Cugat del Vallès (124,5). A l'altre extrem, Barbens (52,9), Salt (60,2) i Seròs (65,5) són els municipis que tenien l’índex socioeconòmic més baix.

Dels 947 municipis catalans, n'hi ha 49 que tenien l’IST més alt (és a dir, que superava en més de 20 punts percentuals la mitjana catalana). D'aquests, 13 es trobaven a les Comarques Centrals, 12 a l'Àmbit territorial i 10 a les Comarques Gironines. El grup més nombrós, format per 520 municipis, tenia el nivell mitjà alt de l'IST (entre la mitjana de Catalunya i 20 punts percentuals per sobre d'aquesta) i es distribuïa per tot Catalunya, excepte a les Terres de l'Ebre.

Hi ha 347 municipis que tenien un IST mitjà baix (entre la mitjana catalana i 20 punts per sota) i la majoria d'aquests eren a les Terres de l'Ebre. Finalment, dels 31 municipis amb el nivell socioeconòmic més baix, 15 eren a Ponent i 9 a les Comarques Gironines.

Components socioeconòmics de l’IST per municipis

L'IST concentra en un sol valor la informació de 6 indicadors: 2 sobre la situació laboral, 2 sobre el nivell educatiu, 1 d’immigració i 1 de renda. Els valors de cadascun d’aquests indicadors varien molt entre els municipis de Catalunya. Tanmateix, els municipis amb l’IST
més elevat mostren resultats més alts en tots 6 indicadors i els municipis amb l’IST més baix mostren tots els indicadors amb resultats menys elevats.

Pel que fa als municipis de més de 500 habitants, els que registren els valors més alts i més baixos de cada component són els següents:

Població ocupada de 20 a 64 anys (65,1% al conjunt de Catalunya). Aquest indicador mostra els valors més alts a Vilanova de la Barca (90,8%) i Vilablareix (82,3%) i els més baixos a Sant Climent Sescebes (47,5%) i Querol (48,3%).

Treballadors de baixa qualificació (12,1% al conjunt de Catalunya). Els municipis de 1.000 habitants o més amb els valors més baixos són Matadepera (3,0%) i Sant Cugat del Vallès i Tiana (4,0%). En canvi, els municipis amb els valors més alts són Sant Pere Pescador
(35,8%) i Soses (34,1%).

Població de 20 anys o més amb estudis baixos (15,2% al conjunt de Catalunya). Els municipis amb els valors més baixos són Matadepera (4,2%) i Vallromanes (4,5%). En canvi, els municipis amb els valors més alts són la Fatarella (33,1%) i Vilalba dels Arcs (30,7%).

Població jove sense estudis postobligatoris (25,7% al conjunt de Catalunya). Aquest indicador és el que mostra més desigualtat entre els municipis. Els municipis amb els valors més baixos són Fontanals de Cerdanya (1,3%) i Matadepera (5,3%); en canvi, els municipis amb els valors més alts són Barbens (58,0%) i la Jonquera (57,1%).

Estrangers de països de renda baixa o mitjana (13,0% al conjunt de Catalunya). Els municipis amb els valors més baixos són Olius (1,0%) i Santa Maria de Martorelles (1,0%), mentre que els que tenen els valors més alts són Guissona (52,1%) i Salt (37,3%).

Renda mitjana per persona (14.748 € al conjunt de Catalunya). Els municipis amb els valors més alts són Matadepera (24.091€) i Sant Just Desvern (22.322€) i els que tenen els valors més baixos són Salt (9.842€) i Almacelles (9.861€).

Comenta aquest article