Camp

Territori

El GEPEC-EdC i la Plataforma Lotte No - Salvem Mont-roig presenten al·legacions al POUM que permetrà instal·lar la fàbrica Lotte al municipi

El passat 29 de maig, la Plataforma Salvem Mont-Roig va organitzar una xerrada col·loqui sobre les implicacions de la factoria que vol construir l’empresa Lotte

Per Redacció

Terrenys on s'hi està treballant per a la implantació de la factoria de l'empresa Lotte
Terrenys on s'hi està treballant per a la implantació de la factoria de l'empresa Lotte | Cedida

El passat 27 de maig, el Grup d’Estudi i Protecció dels Ecosistemes Catalans – Ecologistes de Catalunya (GEPEC – EdC), amb la col·laboració de la Plataforma Lotte No - Salvem Mont-roig, van presentar al·legacions a la Modificació del Pla d'Ordenació Urbanística Municipal de Mont-roig del Camp, en referència a la modificació puntual número 24 del POUM per la regulació de les activitats industrials admeses i de l'alçaria màxima permesa en el sector SUD-4 els Comellarets.

La modificació urbanística tenia tres objectius:

- La regulació de les activitats industrials admeses el sector, de manera que les instal·lacions que podrien implantar-se passarien de les categories 1 a 3 actuals fins a la categoria 5, amb la qual cosa es permetria la instal·lació d’indústries que podrien tenir impactes més elevats que els actuals.

-  La regulació de l’alçada màxima permesa en el sector, de manera que la limitació de l’alçària de 25 metres que ara només es admissible en un 25% de l’ocupació màxima de la parcel·la, passaria a ser del 50%.

- La modificació de la superfície del sector que passa a tenir 0.1 hectàrea menys donat que hi ha una petita part que no respecta la distància necessària amb sòls de domini públic hidràulic.

Cal deixar clar que aquestes al·legacions feien referència a l’avaluació ambiental estratègica ordinària de l’esmentada modificació puntual, que el Ple de l’Ajuntament va aprovar inicialment el dia 11 de març de 2024, de manera que no s’avaluava el projecte industrial que comportaria la instal·lació de la factoria i planta solar fotovoltaica impulsada per l’empresa Lotte Energy Materials.

Ente les al·legacions presentades es poden destacar les següents: 

- La modificació puntual no està plenament justificada.

- La pèrdua d’espais agraris.

- Les afectacions a la biodiversitat de l’àmbit.

- La pèrdua d’elements de pedra seca de l’àmbit.

- La necessitat de prospeccions arqueològiques.

- Els riscos que per al sector tindria el transport de mercaderies perilloses per l’AP-7.

- La possible contaminació dels sols.

- L’adequació de la modificació per la implementació del projecte LOTTE

A l’al·legació també s’ha fet esment a la necessitat de fer un estudi de la biodiversitat de tot el sector dins de l’estudi ambiental estratègic, per tal de veure els impactes que tindria la urbanització del sector, ja que no es va fer anteriorment i caldria fer-lo en algun moment. Però el cas és que a hores d’ara la maquinària pesada ja està treballant en la preparació dels terrenys fent moviments de terra, anivellaments, etc. (tal com es veu al web de l’empresa que fa els treballs), la qual cosa impossibilita fer un estudi que entenem que és necessari.

Els mont-rogencs s’interessen per les afectacions del projecte

El passat 29 de maig, la Plataforma Salvem Mont-Roig  va organitzar una xerrada col·loqui sobre les implicacions de la factoria que vol construir l’empresa Lotte, i la modificació urbanística en tràmit. Va assistir nombrós públic, i van parlar ponents de diferents àmbits, entre ells GEPEC – EdC. Es va parlar sobre el tràmit urbanístic que s’està fent, la participació social en la tramitació del projecte, i les implicacions a l’agricultura, el medi ambient i la salut de les persones, encara que en alguns aspectes no es va poder aprofundir donat que no es coneix encara en detall el projecte.

Comenta aquest article