Vandellòs i Hospitalet de l'Infant, Vandellòs i l'Hospitalet de l'Infant

Mobilitat

L'Hospitalet de l'Infant elimina l'aparcament regulat

El ple aprova la derogació de l’ordenança fiscal que regulava la taxa per estacionament de vehicles a la via pública en determinades zones

Per Redacció

Un moment del ple celebrat el passat dijous
Un moment del ple celebrat el passat dijous | Cedida

L’Hospitalet de l’Infant deixarà de tenir aparcament regulat des d’aquest mateix any. El passat dijous 30 de maig, el Ple de l’Ajuntament de Vandellòs i l’Hospitalet de l’Infant va donar llum verda a la derogació de l’ordenança fiscal reguladora de la taxa per estacionament de vehicles de tracció mecànica a la via pública en determinades zones; i de l’acord plenari de delegació a favor de l’empresa municipal IDETSA de la inversió, gestió i manteniment de l’aparcament regulat. Aquest punt es va aprovar amb els vots a favor de Més Municipi, la FIC i el PP, els vots en contra del PSC i l’abstenció de la CUP.

La retirada de l’aparcament regulat és fruit de la decisió política de l’equip de govern i ve motivada, principalment, per la negativa de Costes de la Generalitat de Catalunya i de Costes de l’Estat a autoritzar aquest sistema d’estacionament de pagament a la zona de domini públic marítimo-terrestre per mitjà del pla d’usos de temporada.

Aquesta negativa afectava de manera directa un total 223 places d’estacionament situades a la línia de costa que s’haurien d’eliminar per aquesta falta d’autorització. A més, l’eliminació d’aquestes places i també d’aquelles ubicades en espais verds que es van retirar en la revisió de l’ordenança fiscal de l’octubre de 2023 comportava pèrdues econòmiques i la impossibilitat de mantenir l’efecte de frontera entre l’àrea regulada d’aparcament i la no regulada, segons va argumentar al ple el regidor de Promoció Econòmica, Ferran Conejo.

El mateix regidor va explicar que l’aparcament regulat es va implementar l’any 2021 en diverses zones de l’Hospitalet de l’Infant, entre les quals hi havia la zona de costes, on la concessió que afecta a les àrees i vials d’aparcament estava caducada des de l’any 2020. “L’Ajuntament estava utilitzant un espai sense disposar del títol habilitant per fer-ho i a més, com que estava desenvolupant una activitat amb ànim de lucre, estava incomplint la llei de Costes i el seu reglament, que diuen que els aparcaments que estan en una zona de domini públic marítimo-terrestre han de ser públics i gratuïts”, va afegir.

L’eliminació de les zones d’estacionament de pagament tindrà un impacte sobre el compte de resultats d’IDETSA, amb les pèrdues corresponents al cost d’amortització de tots els béns invertits, els propers 5 anys (45.000 euros cadascun dels propers 4 anys; i 27.000 €, l’últim any).

Altres acords destacats del ple

En la sessió plenària del 30 de maig, també es va aprovar la modificació de les bases reguladores de les subvencions per al foment del teixit empresarial al municipi, amb els vots a favor de Més Municipi, la FIC i el PP, els vots en contra del PSC i l’abstenció de la CUP.

Aquesta modificació comportarà la substitució de les targetes moneder amb què l’Ajuntament subvencionava directament la compra de béns i serveis als veïns empadronats al municipi als negocis locals adherits a la campanya “Fes-la rodar”; per targetes de fidelització.

Amb aquestes noves targetes s’implantarà un sistema de “bons” de descompte als establiments locals que es vulguin adherir al programa “ACTIVA Vandellòs i l’Hospitalet de l’Infant”. L’Ajuntament destinarà partides econòmiques a aquest programa perquè les persones que utilitzin els serveis públics municipals de pagament puguin aconseguir bons de descompte per utilitzar als negocis locals adherits. Com a novetat, d’ aquest programa es podran beneficiar no només els ciutadans empadronats sinó també els no empadronats.

“Amb aquest canvi de model volem generar una roda de consum que pugui funcionar durant tot l’any i no solament en campanyes específiques, que serveixi per fidelitzar la clientela local i per atraure clients de fora del municipi. A diferència del que passava fins ara, els ciutadans no hauran de demanar la targeta com una subvenció i, per tant, no hauran de justificar l’ajut a la seva declaració de la renda. Una altra novetat serà que cada major de 18 anys podrà tenir una targeta de fidelització (les targetes moneder es donaven per cada unitat familiar) i que s’hi podran afegir al programa tots els negocis locals que ho desitgin i que compleixin els requisits establerts a les bases.

D’altra banda, es van aprovar inicialment les bases per a l’atorgament de subvencions econòmiques a esportistes individuals residents al municipi, considerats d’elit a nivell municipal, amb els vots a favor de Més Municipi, el PSC, la FIC i el PP i l’abstenció de la CUP.

Aquestes bases tenen per objecte premiar els resultats esportius obtinguts en l’exercici anterior a la convocatòria i donar suport econòmic a la preparació i participació d’aquests esportistes en competicions oficials d’àmbit autonòmic, estatal i internacional.

A aquestes subvencions, a mode de prova, l’Ajuntament hi destinarà enguany 6.000 € (aquesta quantitat podrà variar en convocatòries posteriors en funció de la demanda). Aquesta partida pressupostària es distribuirà de manera proporcional al percentatge de puntuació que cada esportista obtingui (amb el límit màxim establert per a cada categoria), una vegada s’hagin aplicat els criteris de valoració establerts. En tot cas, l’import màxim a percebre serà de 2.000 €, per als esportistes individuals; i de 1.500 euros, per als esportistes d’esports col·lectius.

A més, el Ple de l’Ajuntament va aprovar inicialment la modificació de crèdit 3/2024, amb els vots a favor de Més Municipi, la FIC i el PP; i els vots en contra del PSC i de la CUP.

En relació amb aquesta modificació de crèdit, l’alcaldessa, Assumpció Castellví, va assenyalar: “es basa en les despeses suggerides pels diferents departaments municipals (tècnics i regidors), que en bona part han estat acceptades, perquè creiem que són unes despeses que no podien demorar-se fins a l'exercici següent, per les quals no existeix crèdit o és insuficient al nostre pressupost, i per això hem incoat l’expedient de modificació de crèdit mitjançant crèdit extraordinari i suplement de crèdit, finançada amb baixes d’altres partides, amb una subvenció i amb el romanent de tresoreria, per un import total de 1.764.957,64 euros. Bona part d’aquesta quantia (1.300.000 euros, aproximadament) s’autofinançarà en el transcurs d’aquests mesos (mitjançant baixes d’altres aplicacions pressupostàries i subvencions que tenim pendents de cobrar). Així doncs, el cost que realment haurà d’assumir l’Ajuntament amb fons propis d’aquesta modificació serà de 464.899,64 euros”.

 

Comenta aquest article