Informació general

Diferents sectors socials demanen que s’impulsi el Pla Especial del port

Per Lluís Rovira i Barenys


L’Ajuntament demanarà que s’elimini l’entrada
al pàrquing del port

Aquest mes de gener s’ha començat a debatre el futur del port de Cambrils. Per una banda, representants de diferents sectors econòmics i socials de la població han mantingut una reunió amb l’alcalde per tal de posar les bases al Pla Especial que en determini els usos i les activitats a desenvolupar. Per una altra banda, l’alcalde també ha mantingut una reunió amb la gerent de Ports, Dolors Rodríguez, per parlar de la mateixa qüestió. Els primers pasos, doncs, ja estan donats.

Prioritzar l’activitat pesquera

A la primera de les reunions hi eren presents representants de la Fecam, la Confraria de Pescadors, el Club Nàutic i l’Estació Nàutica, i del govern municipal. Segons comenta l’alcalde, Robert Benaiges, “tots vam estar d’acord en una sèrie de premisses. D’entrada tots veiem indispensable que es redacti un Pla Especial que defineixi el futur del port per als propers anys. També estem tots d’acord que es prioritzi l’activitat pesquera davant de qualsevol altra activitat i, per tant, s’acompleixin els requeriments imprescindibles per al bon treball i la bona gestió de la Confraria de Pescadors”. Altres punts consensuats en aquesta reunió fan referència a la necessitat d’ampliació del nombre d’amarraments del Club Nàutic per tal d’atreure turisme de qualitat i possibilitar l’actual demanda, així com la priorització de les obres d’alineació de la façana maritima i la construcció del passeig a la segona fase.

Consens de totes les parts

Un altre dels acords a què es va arribar a la reunió feia referència al fet que s’impossibiliti que hi hagi altres tipus d’equipaments entre la façana marítima i el port com poden ser quioscos de bar. Totes les parts reunides es van mostrar convençudes de la necessitat de posar-se tots d’acord quant al procés a seguir de cara a l’elaboració del Pla Especial. Segons l’alcalde, “això significa, per exemple, que el Club Nàutic ha de prendre una sèrie de decisions de millora respecte als requeriments que des de l’Ajuntament puguem fer, com pot ser prohibir els aparcaments privatitzats a la façana marítima”.

L’ampliació del port

La possible ampliació del port cap a la zona de ponent és un dels temes que caldrà estudiar de cara a futures reunions. Segons l’alcalde, “aquesta possible ampliació s’ha d’estudiar al detall. El que fem és recollir tot el que digui la Confraria, el Club Nàutic i tots els altres i a partir d’aquí posar-nos tots d’acord”. Pel que fa a la reunió amb la gerent de Ports, l’alcalde va dir que s’havia arribat a un acord per tal de mantenir una sèrie de reunions periòdiques encaminades a l’elaboració d’aquest Pla Especial del port.

§ L’Ajuntament vol que s’elimini l’entrada del pàrquing subterrani del port que hi ha a mitja façana§

L’Ajuntament demanarà que s’elimini l’entrada al pàrquing subterrani que hi ha a mitja façana del port ja que, segons comenta l’alcalde, “aquesta entrada és absolutament absurda i constitueix una barrera física que no ens agrada. Ningú ha de posar cap tipus de pega perquè això es pugui solucionar”. A banda, l’alcalde va expressar a la gerent de Ports, durant la trobada que han mantingut aquest mes de gener, la voluntat municipal que es canviï el mobiliari a la part ja remodelada del port quan es facin les obres de remodelació de l’altra part, ja que el que es va posar en el seu moment, ara fa dos anys, no ha agradat. Benaiges també vol que a la façana del port hi hagi espais verds, “a la zona del port que falta per remodelar no hi haurà pàrquing i, per tant, s’hi podrà plantar alguns arbres i fer-hi alguna zona verda”. La possible ampliació del pàrquing ja està pràcticament descartada ja que, segons diu l’alcalde, “retardaria la remodelació de la façana, i ens interessa més que es faci la remodelació”.

Comenta aquest article