Informació general

El govern municipal no vol que es faci l’ampliació del port

Per Lluís Rovira i Barenys

L’Ajuntament no vol que s’ampliï el port amb un moll més

“L’Ajuntament no vol l’ampliació del port, ja que entenem que això només provoca l’ampliació del Club Nàutic i aquest no és el nostre objectiu. El nostre primer objectiu és conservar allò que li és propi al port de Cambrils, que és el port de pescadors”. Amb aquests termes s’expressava l’alcalde, en relació a la possibilitat que el port de Cambrils s’ampliés amb un nou moll a ponent. Segons Benaiges, el que s’ha de fer és remodelar, reorganitzar i sobretot dotar de serveis el port, “el que va passar el dia de l’incendi al moll de pesca és una vergonya. Els bombers van haver de connectar les mànegues al seu camió ja que l’hidrant més proper estava a la punta del moll. Un port que té barques que valen mils de milions de pessetes això no ho pot permetre”.

Es vol recuperar el Consell Consultiu de la Pesca

El sector pesquer i l’Ajuntament volen tornar a constituir el Consell Consultiu de la Pesca. Aquest organisme va deixar d’existir ara fa quatre anys després de l’anomenada “guerra del peix” que va enfrontar pescadors i traginers, i que finalment va desembocar en l’eliminació de la subhasta del peix a la llotja de la Confraria de Pescadors. Aquest nou Consell Consultiu de la Pesca l’integrarien representants dels pescadors i de l’Ajuntament. Els traginers, en aquest cas, no hi estarien representats. A hores d’ara des del sector pesquer hi ha una inquietud per canalitzar tota una sèrie d’activitats tradicionals i festives. De moment, ja s’han mobilitzat tot un sector jove de pescadors per organitzar de manera digna la propera festa de la Mare de Déu del Carme. L’alcalde, per la seva part, considera molt important recuperar aquest organisme, ja que, segons va dir, “necessitem tenir un contacte molt més directe amb el sector pesquer”.

Comenta aquest article