Informació general

Medi ambient

El Ministeri d'Interior estableix un sistema de senyalització que informarà la població en cas de sismes submarins

La seva implantació anirà a càrrec de l'Administració competent a cada territori i haurà d'aparèixer a les llengües oficials de cada comunitat

Per Redacció

Vista aèria de les urbanitzacions de Ponent en una imatge captada l'any 2003
Vista aèria de les urbanitzacions de Ponent en una imatge captada l'any 2003 | Lluís Rovira i Barenys

La Direcció General de Protecció Civil i Emergències del Ministeri de l'Interior ha editat una guia tècnica amb el sistema de senyalització que han d'utilitzar les administracions públiques del nostre país per avisar la població sobre les rutes segures d'evacuació en cas de sisme submarí. La necessitat d'establir un sistema de senyalització comuna és una de les primeres iniciatives adoptades per a la implantació del Pla Estatal de Maremotos aprovat el 2021.

El Pla de Senyalització desenvolupat per al Sistema Nacional de Protecció Civil segueix el model contingut a la norma UNE-EN ISO 7010:2020, el més utilitzat internacionalment, amb l'objectiu que els ciutadans de qualsevol país puguin identificar fàcilment les vies de evacuació i les zones segures.

Aquesta guia tècnica d'informació a la població, que compta amb l'informe favorable del Consell Nacional de Protecció Civil, estableix una senyalització homogènia per a tot el territori nacional. La seva implantació anirà a càrrec de l'Administració competent a cada territori i haurà d'aparèixer a les llengües oficials de cada comunitat, a més de recomanar-se la utilització d'una versió en anglès o en qualsevol altre idioma majoritari entre la població resident. A més, el Pla de Senyalització estableix una sèrie de criteris que hauran de tenir en compte les administracions públiques per a la seva implantació com a ubicació més adequada, una òptima visibilitat i bona accessibilitat.

Risc de sisme submarí a tot el litoral espanyol

Tot el litoral espanyol està exposat al risc de sismes submarins, però especialment vulnerables són les comunitats d'Andalusia, Canàries, Catalunya, Comunitat Valenciana, Galícia, Illes Balears, Regió de Múrcia, Ceuta i Melilla. Aquestes comunitats i ciutats autònomes sumen un total de 6.846 km de costa, el 86,49% dels 7.905 km totals.

Espanya disposa d'un Pla Estatal de sismes submarins des del maig del 2021 i el desenvolupament d'aquest sistema de senyalització comuna és una de les primeres iniciatives adoptades per a la seva implantació. La planificació davant aquest risc es complementa amb els plans que aproven les comunitats autònomes i els ajuntaments.

Sistema d'alertes

El Pla Estatal de Protecció Civil davant del Risc de sismes submarins, que s'integra al Pla Estatal General d'Emergències de Protecció Civil (PLEGEM), crea un sistema d'anticipació i alerta primerenca que permet avisar de la imminència d'aquest tipus d'emergències tant a les autoritats de protecció civil i els serveis públics d'emergència com els ciutadans perquè puguin posar en pràctica protocols d'autoprotecció, amb una atenció especial a les persones més vulnerables.

El Sistema Nacional d'Alerta per sismes submarins (SINAM) és un sistema únic i coordinat capaç de detectar precoçment la generació de sismes submarins que puguin afectar les costes espanyoles i transmetre, en el temps més curt possible, la informació als òrgans competents en matèria de Protecció Civil dels àmbits territorials potencialment afectats. El SINAM es nodreix de la informació recopilada per la Xarxa Sísmica Nacional; la xarxa de mareògrafs REDMAR de Ports de l'Estat; els sistemes de detecció de l'Institut Espanyol d'Oceanografia, així com els altres sistemes de detecció marina de les diferents administracions públiques i altres centres internacionals.

A més, en l'actualitat també pot ser utilitzat el sistema d'alertes a dispositius mòbils, ES-Alert, mitjançant el qual els Centres d'Emergència de l'Estat i de les comunitats autònomes poden enviar missatges d'alerta en situacions greus directament als telèfons mòbils trobin a les àrees prèviament identificades.