Informació general

Sanitat

Els serveis mínims de la vaga sanitària garanteixen l'assistència urgent

Els centres extrahospitalaris han de tenir el 25% del personal el primer dia i un terç a partir del segon

Per ACN

Imatge d'una zona de les instal·lacions de l'Hospital de Sant Pau de Barcelona
Imatge d'una zona de les instal·lacions de l'Hospital de Sant Pau de Barcelona | ACN (Laura Fíguls)

Els serveis mínims per a la vaga sanitària d'aquesta setmana garanteixen l'assistència sanitària urgent al sistema públic. En concret, l'ordre del Departament de Treball fixa el normal funcionament dels serveis d'urgències i de les unitats especials com les UCI o les de neonatologia i els tractaments de quimioteràpia i radioteràpia en situacions urgents o de necessitat vital. Pel que fa als centres d'assistència extrahospitalària, aquesta assistència urgent s'ha de garantir amb el 25% de la plantilla durant el primer dia i a partir del segon s'augmentarà a un terç de la plantilla. També s'haurà d'atendre l'activitat quirúrgica inajornable derivada de l'atenció urgent i greu a criteri de la direcció mèdica i l'atenció d'emergències al 061.

Entre les unitats especials que han de garantir el seu funcionament normal també hi ha les unitats de vigilància intensiva, les coronàries, les d'hemodiàlisi, parts i tractaments de radioteràpia i quimioteràpia.

Pel que fa als centres d'atenció extrahospitalària, quan es garanteixi un dispositiu especial unipersonal s'haurà de considerar aquesta situació com a mínim i el servei s'haurà de prestar amb l'assistència normal pròpia dels serveis especials i ordinaris i altres dispositius d'atenció continuada.

El servei de neteja mantindrà l'activitat normal en les àrees d'alt risc com poden ser les urgències, l'àrea quirúrgica, les unitats de grans cremats o prematurs, el laboratori d'urgències, les sales de necròpsies o les àrees de malats immunodeprimits, entre d'altres.

Pel que fa al transport sanitari, s'ha de garantir el d'atenció a totes les urgències sanitàries, per tractament oncològics, de diàlisi i d'oxigenoteràpia i per a la realització de proves que siguin urgents a criteri del facultatiu, així com trasllats d'alta segons aquest criteri també.

El servei d'hostaleria ha de garantir el menjar de tots els malats ingressar i s'haurà de complir també el funcionament normal de coordinació d'urgències i els sistemes d'emergències mèdiques.

La resta de serveis funcionaran amb el mateix règim que en un dia festius, exceptuant els centres on la plantilla sigui igual a la dels dies laborals, en que passarà a ser del 50%.  

Els serveis de farmàcia es mantindran amb el personal laboral que presti serveis en els torns de guàrdia i nits establerts; el personal d'assistència sanitària de centres penitenciaris i educatius del Departament de Justícia hauran de tenir el mateix servei que un festiu i els de donació de sang la meitat del personal.

D'altra banda, a les residències de gent gran i empreses que fan funcions d'assistència, s'hauran de prestar també els serveis urgents, necessaris i inajornables d'atenció domiciliària, el servei habitual en règim de festiu en residències de gent gran i discapacitat i serveis de comunitats infantil/juvenils i el servei habitual de teleoperadors i personal d'assistèncial en la teleassistència.

L'ordre del Departament de Treball afirma que la direcció dels centres afectats, un cop escoltat el comitè de vaga, ha de determinat el personal estrictament necessari per al funcionament dels serveis mínims, exclòs el comitè de vaga. Aquests serveis els ha de prestar, preferentment, si n'hi ha, personal que no exerceixi el dret a vaga.

Comenta aquest article