Estampes Cambrilenques

Article publicat a Revista Cambrils el mes de setembre de 1955

La restauració del santuari del Camí el 1891

Setembre 1955 / La secció «Estampes Cambrilenques» elaborada per Josep Salceda es va publicar a Revista Cambrils des del setembre de 1953 fins el maig de 2005

Per Josep Salceda (1923-2011)

Estampes cambrilenques / Setembre 1955

Fidels al nostre propòsit de dedicar l'estampa històrica de setembre a l'ínclita patrona de Cambrils, Nostra Senyora del Camí, ens disposem a parlar d'aquest any de la reconstrucció que es verificà en el santuari l'any de gràcia de 1891. Aquest any es projectà la renovació i s'encarregà el pressupost al mestre paleta Josep Lloncs, el qual es va comprometre a dur a terme l'obra projectada per 1.920 pessetes. Començada la discussió sobre la manera de pagar les obres, hi va haver un cambrilenc que va oferir un donatiu de mil pessetes, i, per tant, restaren només 920 per cobrir. Per aquest fet es va pensar a obrir una subscripció popular. Es posà en marxa entre els fills i veïns; va donar un resultat que ni els més optimistes s'haurien atrevit a imaginar ja que el fruit fou una recaptació de 3.190,90 pessetes. Es va pensar en una restauració més àmplia, ja que en un principi només s'havia projectat enguixar i emblanquinar la façana del santuari.

Les obres van començar el 28 de febrer de 1891 i van acabar el 5 d'agost; les obres interiors varen durar des del 8 de juliol fins el 4 de setembre, tot del mateix any.

Donem a continuació una curiosa relació de les obres efectuades amb el seu cost, tal com es troben en el balanç.

OBRA EXTERIOR

 • Retxes de ferro 420 pessetes
 • Creu de ferro 80 pessetes
 • Barana dels balcons 32 pessetes
 • Portes dels balcons 202 pessetes
 • Porta de la cripta 24,25 pessetes
 • 'Arreglo' de les portes d'entrada 48,50 pessetes
 • 'Canyeria' per l'aigua del sortidor 185 pessetes
 • 'Arreglo' de les teulades 270 pessetes
 • 'Arreglo' de la façana i altres trevalls (sic) 2.300 pessetes
 • Total de l'obra exterior 3.561,75 pessetes

RESTAURACIÓ INTERIOR

 • Obra interior 1.000 pessetes
 • 'Embestides' 250 pessetes
 • Vidriera de la O 320 pessetes
 • Baranes de marbre 1.000 pessetes
 • Restauració de l'altar de la Mare de Déu de la Corretja 60 pessetes
 • Restauració de l'altar de Sant Francesc Xavier 70,50 pessetes
 • Altar Major 3.000 pessetes
 • Casa de l'ermità 85 pessetes
 • 6 florers per la 'bóveda' 75 pessetes
 • Reencarnat de la Verge i el seu Fill 40 pessetes
 • 'Gastos' petits (Col·locació vidriera, reparar parets, etc.) 181,37 pessetes
 • Total de l'obra interior 6.081,87 pessetes
   
 • Total general: 9.643,62 pessetes

Vegi el lector la gran envergadura de les obres realitzades i el cost. Pensem que actualment el preu pujaria, sens dubte, fins a centenars de mils de pessetes, com ho proven els centenars de milers que han costat les obres efectuades en els darrers anys sense ser de tanta importància.

Malgrat tot, una cosa em sembla essencial de ressaltar: l'amor, la fe i la devoció constantment sentits pel poble de Cambrils a través dels segles vers la seva mare i reina, la santíssima Mare de Déu del Camí, per a la qual mai no ha regatejat ni l'esforç ni el sacrifici, encara que Ella tampoc no ha regatejat a Cambrils ni la protecció ni els favors.

És per tot això que, en ocasió de la seva festa anyal, remarquem un cop més la necessitat de mantenir sempre latent la nostra devoció a l'inclita protectora de la vila, per assegurar-nos amb ella el cabal de gràcies que està sempre disposada a fer-nos arribar de Déu amb la seva mediació universal.

 


Consulta més articles de la secció Estampes cambrilenques

Comenta aquest article