Informació general

Serveis socials

El plenari aprova la subscripció al Contracte Programa 2022-2025 per a la gestió dels serveis socials

Es tracta d'un acord entre el Departament de Drets Socials de la Generalitat i l'Ajuntament en matèria de serveis socials i altres programes relatius al benestar social

Per Berta Ruiz

Un moment de la sessió plenària del passat divendres
Un moment de la sessió plenària del passat divendres | Berta Ruiz

El plenari municipal va aprovar, per unanimitat de tots els grups, la subscripció al Contracte Programa 2022-2025 per a la coordinació, cooperació i col·laboració entre el Departament de Drets Socials de la Generalitat i l'Ajuntament de Cambrils en matèria de serveis socials i altres programes relatius al benestar social. L'encarregar d'exposar la proposta va ser la regidora de Benestar, Salut i Inclusió Social, Yolanda Quílez.

Segons va explicar, "el Contracte Programa s'ha consolidat com a eina interadministrativa per a la millora de la qualitat dels serveis públics adreçats a la ciutadania i establir les condicions d'atorgament de les aportacions econòmiques". Quílez va detallar que el finançament serà del 66% pel que fa a serveis socials bàsics –Servei bàsic d'atenció social (EBAS), Servei de suport tècnic als EBAS, servei d'atenció socioeducativa no residencial per a infants i adolescents en situació de risc i les seves famílies, servei d'atenció domiciliària social (SAD) i tecnologies de suport i cura; mentre que el finançament serà del 100% als serveis delegats". Dins d'aquest catàleg de serveis també hi ha: programes i serveis juvenils, Envelliment Quilòmetre zero, suport a familiars i a d'altres cuidadors, banc de productes de suport i plans i programes d'acció comunitària.

Les principals línies d'actuació, tal com va apuntar Quílez seran: la incorporació de nous professionals dins de les àrees bàsiques de serveis socials; servei especialitzat d'atenció a la infància i adolescència; els ajuts d'urgència social per assegurar les necessitats bàsiques; el servei d'atenció a la dependència i teleassistència; els plans d'envelliment a nivell local i el Pla estratègic de serveis socials.