Informació general

Medi marítim

La Guàrdia Civil i la Generalitat inspeccionaran els centres de busseig del litoral de Tarragona

L'objectiu és vetllar per la seguretat d'aquestes activitats, el compliment de la legalitat vigent i perseguir la competència deslleial

Per Redacció

Imatge d'una de les embarcacions de la Guàrdia Civil
Imatge d'una de les embarcacions de la Guàrdia Civil | Cedida (Guàrdia Civil)

La Guàrdia Civil de Tarragona, juntament amb el Departament d'Acció Climàtica, Alimentació i Agenda Rural de la Generalitat, inspeccionaran els centres de busseig existents al llarg del litoral tarragoní. Durant els darrers anys, l'oferta d'activitats marítimes recreatives s'ha anat incrementant, tant en nombre com en diversitat. La pràctica del busseig com d'altres sortides al mar només poden realitzar en centres d'activitats autoritzats pel departament competent en matèria de pesca i acció marítima de la Generalitat. Per oferir aquests serveis, els centres d'immersió han d'estar degudament inscrits al registre i complir amb els requeriments mínims per al seu funcionament, així com el compliment de la normativa en matèria de seguretat marítima.

Per a una major seguretat dels usuaris d'aquests centres, el Servei Marítim de la Guàrdia Civil –especialistes del SEPRONA de Tarragona– i inspectors del Departament, durant a terme aquestes accions d'inspecció. L'objectiu és vetllar per la seguretat d'aquestes activitats, el compliment de la legalitat vigent i perseguir la competència deslleial que pugui perjudicar als centres legalment establerts. A més, també cal destacar que tot el personal que treballi en aquests centres d'immersió ha de disposar de les qualificacions, titulacions i/o certificacions que corresponguin.

Comenta aquest article