Informació general

Hisenda

S'aprova el sisè expedient de modificació de crèdit del pressupost municipal per valor d'un milió d'euros

Tant JxC com ERC van votar en contra; van recordar que moltes partides s'han infradotat i van criticar que l'equip de govern faci ús del romanent de tresoreria "per quadrar el pressupost"

Per Berta Ruiz

Un moment de la sessió plenària celebrada ahir al matí
Un moment de la sessió plenària celebrada ahir al matí | Berta Ruiz

El plenari municipal, celebrat ahir al matí, va aprovar inicialment l'expedient de modificació de crèdits número 6 del pressupost municipal en vigor per un import d’1.022.784,41 euros. Segons va detallar el regidor d'Hisenda, David Chatelain, "hi ha una partida important per a la neteja d'edificis corporatius amb un import de 303.000 euros –s'havia de dotar aquesta partida– a l'espera de negociar un estalvi. D'altres partides importants serien per a la defensa jurídica de l'administració general per un import de 100.000 euros; 15.000 euros pel que fa a indemnitzacions per responsabilitat patrimonial –per exemple si es produeix una caiguda al carrer l'Ajuntament n'ha d'assumir la responsabilitat–. En aquesta modificació de crèdit també es complementen diferents partides que, per diferents motius, van quedar infradotades com per exemple els lavabos de les platges; una disfunció en una partida per a l'aire condicionat –manteniment d'instal·lacions–, material d'enllumenat, totes les partides de neteja viària –inclou la deixalleria–; una part petita d'un pas provisional de la via del tren i diferents qüestions referents a lloguer i adquisició de maquinària". Tal com va apuntar Chatelain, aquesta modificació es finança amb baixes de crèdit per diferents imports i bàsicament es dota amb finançament del romanent de tresoreria per valor 999.855 euros.

Tant Junts per Cambrils com ERC van votar en contra d'aquest punt i es van mostrar molt crítics amb la gestió de l'equip de govern.

Lluís Abella (JxC): "La boleta cap aquí, la boleta cap allà, sembla un joc de trileros"

El portaveu de JxC, Lluís Abella va manifestar que, "moltes de les partides que aquí se suplementen, ja les vam denunciar com a insuficients el dia de l’aprovació del pressupost, i no ens van fer cas. Una vegada més han de rectificar per adequar-se a la realitat que ens van negar aquell dia. Tornem a reiterar i aquesta modificació ens ho acaba constatant; les irregularitats que van servir per quadrar un pressupost que no reflectia alguns dels requisits bàsics, com són les despeses obligatòries i les ja compromeses per l’Ajuntament a l’hora de confeccionar-lo. Un pressupost s’ha de elaborar sobre la base de previsions realistes". En aquest punt, Abella va recordar que al pressupost municipal s'havien reduït conceptes com l'electricitat –"i ara apareix un suplement"–; el gas i "ara s'incrementa la mateixa partida en 30.000 euros" o el cost de la neteja dels edificis corporatius que, "pujava a 800.000 euros –ja vam dir que era insuficient– i ara sembla que se n'adonen i incrementen el 303.000 euros". Abella va criticar, "la boleta cap aquí, la boleta cap allà, sembla un joc de trileros. El que queda clar és que han utilitzat el romanent de tresoreria, que normalment es calcula durant el mes de març, per complir amb les obligacions que haurien d’haver previst en l’aprovació del pressupost del mes de gener, això es diu fer trampes al solitari. Un romanent que són els estalvis de la gestió corporativa i que serveix per cobrir necessitats puntuals".

Camí Mendoza: "L'equip de govern fa servir els estalvis municipals per quadrar el pressupost de les retallades"

Per part d'ERC, la seva portaveu Camí Mendoza va criticar que, "l'equip de govern fa servir els estalvis municipals per quadrar el pressupost de les retallades". Segons va recordar Mendoza, a l’aprovació inicial del pressupost, Esquerra Cambrils va posar de manifest la insuficiència de crèdit en diferents partides per atendre les obligacions reals compromeses, amb convenis o contractes adjudicats per la neteja i recollida d’escombraries, neteja dels espais públics, i per fer front a les despeses de serveis de gas i electricitat en contra dels informes dels propis tècnics municipals. “Aquesta modificació que presenten avui són la resposta a la retallada injustificada d’imports per poder quadrar els números del pressupost”, segons Camí Mendoza, portaveu d’ERC. “A les nostres al·legacions, quantificàvem la insuficiència de crèdit en 947.715,13 € i aquest expedient financen 999.855,49 € amb romanent per atendre moltes de les despeses que vam relacionar, cosa que vol dir que anàvem prou encertats en la previsió".

Camí Mendoza també va voler denunciar en la seva intervenció l’ús dels estalvis municipals del romanent per fer despesa corrent enlloc de destinar-les a inversions cabdals pel municipi com podrien ser la renovació de carrers, la nau d’entitats o l’Auditori. Finalment, s’ha posat de manifest l’incompliment dels compromisos polítics de l’equip de govern. "En el moment d’elaborar els pressupostos vostès no van donar lloc als grups de l’oposició a fer aportacions. Tot i així des d’ERC vam fer la feina i vam presentar tota una bateria de propostes abans de l’aprovació inicial i vam tornar presentant al·legacions abans de l’aprovació definitiva. No només no ens ha donat cap tipus de resposta, sinó que comprovem que no han tingut en compte cap de les nostres aportacions. "Es consolida doncs el pressupost de les retallades en ajuts a l’emprenedoria, en educació, en salut, ajuts socials. Bàsicament, es consoliden les retallades sobretot en els serveis a la persona, en aquelles àrees gestionades pel PSC, partit suposadament progressista", segons Camí Mendoza

Comenta aquest article