Informació general

Hisenda

S'aprova un expedient de modificació de crèdit del pressupost municipal de 800.178 euros

Les magnituds més destacades serien l'adquisició de dues motocicletes; l'adquisició de senyals de trànsit; manteniment del pavelló o la remodelació del carrer de les Barques, entre d'altres

Per Berta Ruiz

Un moment de la intervenció del regidor d'Hisenda, David Chatelain, en la sessió plenària del passat divendres
Un moment de la intervenció del regidor d'Hisenda, David Chatelain, en la sessió plenària del passat divendres | Berta Ruiz
El plenari ordinari corresponent al mes d'abril, celebrat el passat divendres dia 29, va aprovar una bateria de punts de caire econòmic. Un dels més destacats va ser l'aprovació de l'expedient de modificació de crèdits número 5 del pressupost en vigor de l'Ajuntament en la modalitat de crèdits extraordinaris i suplements de crèdit –finançats amb romanent de tresoreria per a despeses generals–, per un import de 800.178,17 euros. Tal com va detallar el regidor d'Hisenda, David Chatelain, "les magnituds més destacables serien l'adquisició de dues motocicletes per 29.000 euros; l'adquisició de senyals de trànsit per més 40.000 euros; diferents despeses relacionades amb el manteniment del Palau Municipal d'Esports; 30.000 euros pendents de consignar de les subvencions al polígon Belianes; 146.000 euros per a la remodelació del carrer de les Barques o una factura de 146.000 euros de neteja d’edificis corporatius. D’altres conceptes inclouen assistència sanitària, programari informàtic, neteja  i manteniment de vies públiques".

JxC vota a favor i ERC s'absté

En aquest punt, JxC va votar a favor. El seu portaveu, Lluís Abella, va comentar que, "estem parlant d'incorporar moltes partides que venen de quan Junts estàvem al govern, per exemple, l'adquisició de les motos, la senyalització, les reparacions al pavelló o la remodelació del carrer de les Barques. Fent un exercici de coherència votarem a favor perquè creiem que és acció del govern anterior; el d'ara encara no hem vist cap novetat". Per la seva part, ERC es va abstenir. La seva portaveu, Camí Mendoza, va retreure que, "estem al mes d'abril i ja portem cinc modificacions de crèdit, a veure quantes modificacions més faran fins a final d'any, tot i que és una eina que tenim a disposició. Els grups que ara estan al govern criticaven moltes vegades les modificacions de crèdit".

Aprovació dels comptes anuals d'Aparcam i Ingesòl

D'altra banda, en la sessió plenària també es van aprovar els comptes anuals de l'exercici de 2021, tant d'Aparcam com d'Ingesòl. Pel que fa a Aparcam, el regidor d'Hisenda va comentar que, l'exercici de 2021 es va tancar amb un resultat positiu de 31.291 euros, una mica per sota de l'any anterior quan va ser de 50.685 euros. Segons va dir, "en aquest resultat ja s'estan aplicant les mesures correctores a algunes disfuncions que es van detectar en l'autoria". Quant a Ingesòl, el tancament de l'exercici també ha estat en positiu, 56.820 euros, per sobre dels 33.950 amb els què es va tancar l'any 2020. El regidor d'Hisenda també va recordar que aquesta empresa es troba en procés de dissolució.

D'altres punts econòmics van ser l'aprovació del segon reconeixement extrajudicial de crèdit corresponent a l'exercici de 2021 de l'Ajuntament per import de 36.964 euros –factures pendents per pagar–, així com d'altres imports menors del Patronat de Turisme (485 euros) i del Patronat de l'Escola de Música (110 euros). També es va fer l'aprovació de la rectificació de l'inventari de béns i drets de la corporació a data del 31 de desembre de 2021.

Comenta aquest article