Estampes Cambrilenques

Article publicat a Revista Cambrils el mes d'abril de 1976

El creixement de Cambrils

Abril 1976 / La secció «Estampes Cambrilenques» elaborada per Josep Salceda es va publicar a Revista Cambrils des del setembre de 1953 fins el maig de 2005

Per Josep Salceda (1923-2011)

Estampes cambrilenques / Abril de 1976

S'ha de fer públic el resultat del cens oficial corresponent al 31 de desembre de l'any passat (1975). Les dades són eloqüents: 9.194 habitants de fet i 9.173 de dret, amb un augment de quasi dues mil persones amb respecte al cens de 1970, exactament 1.899. El fet bé mereix algunes consideracions.

No és que tinguem massa dades estadístiques, però seran suficients per donar-nos una mostra de l'evolució demogràfica del nostre poble. Les dades més antigues que tenim a mà, ens les proporciona Francesc Manuel de Melo, l'escriptor portuguès que acompanyava les forces del comte-duc que atacaren Cambrils sota el comandament del marquès de Los Vélez el desembre de 1640. Melo escrigué la seva Historia de los Movimientos y Separación de Cataluña, publicada el 1645, i en el llibre quart d'aquesta obra, paràgraf vuitanta-vuit, ens diu: "Era Cambrils lugar de cuatrocientos vecinos, puesto casi junto al agua, en medio de una vega fértil de viña y olivares..." És una dada important. Cambrils, que encara no arribava a la cinquena centúria de la seva existència, era un poble petit, tancat dins el clos emmurallat.

Després de la matança de cambrilencs produïda durant els fets que referíem, costà Déu i ajuda poder refer-se la població. Això s'anà aconseguint molt poc a poc; la vila anava normalitzant-se i amb el nou segle, el XVIII, les coses començaren a posar-se a to. S'inicià la construcció fora de les muralles i el poble anà creixent, esglaonadament, pacientment, però sempre augmentant en perímetre urbà i en nombre de cambrilencs. El creixement constant de Cambrils és un fet a destacar: mai la vila ha anat endarrere, ni ha tingut les batzegades d'altres pobles. Mireu l'estadística:

 • 1640 / 400 habitants
 • 1718 / 690 habitants
 • 1787 / 1.639 habitants
 • 1860 / 2.199 habitants
 • 1900 / 2.653 habitants
 • 1920 / 3.342 habitants
 • 1940 / 3.812 habitants
 • 1950 / 4.076 habitants
 • 1960 / 4.761 habitants
 • 1965 / 6.310 habitants
 • 1970 / 7.295 habitants
 • 1975 / 9.194 habitants

La immigració de personal, jove en la seva immensa majoria, i el moviment demogràfic, altament positiu, són els dos factors que més destacadament han col·laborat en aquest creixement de Cambrils. Fixem-nos en els resultats demogràfics que ens proporciona el Registre Civil, referits a l'any passat de 1975, i comparem-los, per exemple, amb els de l'any 1962, any triat a l'atzar:

Any 1962

 • Matrimonis 19
 • Naixements 63
 • Defuncions 51

Any 1975

 • Matrimonis 149
 • Naixements 140
 • Defuncions 64

Cal fer notar que, aquests darrers anys, el nombre dels matrimonis contrets a la vila és desproporcionat a la resta del moviment demogràfic, per raó que moltes parelles forasteres trien els nostres temples, especialment el santuari de la Mare de Déu del Camí i l'església de Vilafortuny, per contraure el sagrament. En canvi, no hi ha res a dir quant als altres dos capítols.

 


Consulta més articles de la secció Estampes cambrilenques

Comenta aquest article