Informació general

Sorra de Vilafortuny, a la platja del Cap de Sant Pere

Per Lluís Rovira i Barenys

Màquines treballant en la reposició de sorra
Aquest mes de maig s’han fet les tasques de reposició de sorra a la part més malmesa de la platja del Cap de Sant Pere. El tram en pitjor estat i on s’ha fet l’actuació és el que es troba a ponent de l’espigó que hi ha en aquesta platja. La reposició s’ha fet amb els sobrants que hi havia a la platja de Vilafortuny. El traginament de la sorra va durar des del 9 fins al 18 de maig i es va fer, com és habitual en aquests casos, amb camions circulant per la platja. Cal destacar que en anteriors ocasions s’havia hagut de fer la reposició al tram de platja situat a llevant de l’espigó amb sorra provinent de les platges de Salou.

Comenta aquest article