Informació general

Plenari

Pressupostos «interruptus»

El punt d'aprovació definitiva del pressupost municipal per a l'any 2022 es va retirar del ple, a darrera hora, per la petició d'un informe tècnic que havia sol·licitat l'oposició

Per Berta Ruiz

Un moment de la sessió plenària celebrada, ahir al matí, en la què es va retirar el punt d'aprovació definitiva del pressupost municipal
Un moment de la sessió plenària celebrada, ahir al matí, en la què es va retirar el punt d'aprovació definitiva del pressupost municipal | Berta Ruiz

Ahir, a primera hora del matí, es va celebrar un ple extraordinari i urgent per tal d'aprovar definitivament el pressupost general de l'Ajuntament de Cambrils per a l'exercici de 2022. Aquest era l'únic punt inclòs a l'ordre del dia, juntament amb l'aprovació d'urgència de la sessió a la qual, tant JxC com ERC, hi van votar en contra. Després que la sessió plenària comencés amb gairebé mitja hora de retard –amb l'absència de bona part de l'equip de govern municipal, la secretària i l'interventor municipal–, finalment i després de les intervencions dels portaveus dels partits polítics es va informar de la retirada del punt d'aprovació definitiva del pressupost municipal per "motius tècnics" ja que els partits de l'oposició havien entrat, just el dia abans –poc abans de les 15 hores del migdia– al registre de l'OAC, la sol·licitud d'un informe tècnic sobre diverses al·legacions de caire tècnic que ells havien presentat al pressupost municipal. Com que aquest informe no hi era, el punt es va haver de retirar de l'ordre del dia. Està previst que el pressupost municipal s'aprovi en el ple extraordinari que es farà aquest divendres 11 de març.

Oliver Klein: "Vostès poden retardar la maquinària de l'Ajuntament, vostès volen endarrerir la sessió plenària per un document que no servirà per a res"

En la seva primera intervenció, l'alcalde Oliver Klein va explicar que, "hi ha hagut una entrada per registre telemàtic a l'OAC dels grups de l'oposició –que representen un terç dels regidors de la corporació (vuit regidors)– i això els dona dret a la petició d'un informe jurídic sobre el mateix pressupost. Això es va registrar a les 14.49 hores del dia d'ahir dilluns, però no s'ha comunicat per qüestions de transmissió de la informació des de l'OAC a secretaria fins a 5 minuts abans del ple. Aquest govern vol fer les coses ben fetes i no vol sembrar cap ombra del dubte sobre qualsevol procediment. Sembla ser que no és un informe preceptiu, però vostès el volen addicionalment i no tenim cap inconvenient, malgrat que, segurament això no és positiu per a la població per agilitat. Vostès poden retardar la maquinària de l'Ajuntament, vostès volen endarrerir la sessió plenària per un document que no servirà per a res, però tenen el dret i així ho fem. Intentarem que sigui el més aviat possible. L'expedient de la documentació del ple està complet, amb tots els informes, i vostès han buscat un 'artilugi' per retardar l'aprovació definitiva del pressupost, però cadascú fa el que considera oportú".

Lluís Abella (JxC): "No volem retardar res sinó tenir la informació com s'ha de tenir"

En el torn d'intervencions de l'oposició, el portaveu de JxC, Lluís Abella, es va defensar dient que, "no és cap 'artilugi', sinó que ens pertoca legalment i així ens ho van fer saber. Quan vam demanar aquesta informació a la comissió se'ns va dir textualment que una de les maneres que teníem de tenir més argumentació –perquè teníem dubtes amb alguna al·legació de perquè sí o perquè no– era aquesta. Estem aprovant l'eina fonamental per a fer funcionar l'Ajuntament i per a naltros és important tenir tota aquesta informació per saber què es fa i què no es fa. No volem retardar res sinó tenir la informació com s'ha de tenir".

Camí Mendoza (ERC): "Només pretenem tenir una resposta tècnica a les nostres reclamacions tècniques"

En un mateix sentit es va expressar la portaveu d'ERC, Camí Mendoza. Segons va dir: "això no és cap 'artilugi'; els regidors tenim drets i obligacions. Un dels drets és tenir tota la informació i la normativa preveu que un terç dels regidors del plenari poden demanar un informe en el sentit que sigui. Dilluns, a la comissió informativa, vam expressar la nostra estranyesa davant d'unes reclamacions tècniques que es presentaven i no estaven contestades de manera tècnica. Ahir vam pensar considerar demanar aquest informe perquè tenim el dret; no és cap 'artilugi', senyor Klein. Per fer bé les coses és la responsabilitat de tots tenir aquests informes, ajornar el ple i poder-lo aprovar amb coneixement de causa. Només pretenem tenir una resposta tècnica a les nostres reclamacions tècniques".

Oliver Klein: "Demanar un informe que no serà preceptiu i no farà canviar l'aprovació definitiva del pressupost és allargar el temps i fer perdre el temps a tothom"

Seguidament, l'alcalde va tornar a insistir afirmant que, "demanar un informe que no serà preceptiu i no farà canviar l'aprovació definitiva del pressupost és allargar el temps i fer perdre el temps a tothom. Un informe que demanen que i no tindrà incidència directa, crec que no feia falta". Per la seva part, el regidor d'Hisenda, David Chatelain, va recalcar que "tota la documentació preceptiva necessària per tirar endavant el punt estava disponible, però seguretat jurídica i per respecte a l'oposició farem aquest informe sense cap problema i convocarem un altre plenari".

Finalment, per tancar el debat, el regidor de Promoció Econòmica i portaveu de Cs, Juan Carlos Romera, va comentar que, "a la comissió informativa es va donar tota la informació. Se'ls va informar que aquest informe tècnic que demanen no és preceptiu, és a dir, no és obligatori. A l'haver-ho demanat dilluns prop de les 15 hores, es converteix en un dret que té l'oposició. En tot cas, l'únic que fan és endarrerir aquest procediment del qual depenen moltes coses –subvencions, projectes– que s'han de tirar endavant, però cadascú escull la seva forma de fer oposició".

L’Apunt

ERC critica, en un comunicat de premsa, que hi ha "despeses obligatòries que no estan correctament pressupostades"

Després de la sessió plenària, ERC va emetre un comunicat de premsa per criticar que, "la improvisació i la manca de transparència de l’equip de govern ha provocat aquesta vegada la retirada del punt d’aprovació definitiva de pressupostos de l’ordre del dia del Ple Municipal. El Ple es va convocar de forma precipitada amb menys de 24 h sense informes tècnics que donessin resposta als requeriments presentats dins del període d’al·legacions per part del Grup d’ERC. Tal i com determina la normativa (art. 170 de la TRLRHL), es poden presentar reclamacions a l’aprovació de pressupost si es considera que el pressupost no s’ajusta als tràmits establerts per la llei, per haver omès el finançament necessari per atendre obligacions compromeses pel propi Ajuntament".

Segons el comunicat, "des d’ERC es van detectar que diferents despeses de l’Ajuntament com la recollida d’escombraries, la realització del Festival Internacional de Música, neteja de les instal·lacions municipals i d’altres, podien no estar correctament pressupostades per atendre els compromisos segons les obligacions exigibles vigents (art. 170.2.b TRLRHL). És obligatori consignar els crèdits necessaris per fer front als compromisos preexistents coneguts ja abans de l’elaboració del pressupost. El Ple s’ha convocat sense els informes dels serveis jurídics i econòmics de l’Ajuntament que aclarissin els dubtes raonables generats. Tot i que poden no ser preceptius, entenem que són completament pertinents i en els governs d’ERC els informes tècnics s’han inclòs sempre als expedients amb total transparència. Per aquest motiu, hem sol·licitat formalment els informes corresponents, tal com fèiem quan estàvem a govern".

Des d'ERC critiquen que, "el govern actual vol aprovar uns pressupostos, que arriben amb tres mesos de retard, forçant els terminis. Un cop més han volgut abusar de les convocatòries urgents i extraordinàries per imposar uns pressupostos que, amb una total manca de transparència cap a la ciutadania i els grups de l’oposició, volen menystenir el dret a la informació i la fiscalització de l’acció de govern. Uns pressupostos que arriben tard, no són rigorosos i que a més a més suposen retallades importants en el benestar dels ciutadans: Promoció econòmica, Neteja, Educació, Benestar, etc. El govern ha pressupostat a la baixa diverses despeses ja compromeses i per tant ja sabem per avançat que faran falta més diners. Per poder fer front a aquesta despesa, s’hauran d’extreure aquests diners un cop més dels mateixos serveis ja retallats. Pel grup municipal d’ERC és completament inacceptable. Volem doncs apel·lar al nou govern que elabori uns pressupostos de forma correcta o si més no, aclareixi els dubtes raonables que s’han generat".