Informació general

L’Ajuntament concerta dos nous crèdits de 15,9 milions d’euros

Per Josep Maria Ferrando

Un dels crèdits, de 5,9 milions d’euros, és per a l’ampliació del CAP
La difícil situació econòmica de les finances municipals, a causa de la mala gestió de l’anterior equip de govern –en paraules de Robert Benaiges a la roda de premsa anterior al ple–, va protagonitzar un ple d’una importància transcendental per a l’actual legislatura. Els punts més importants i més debatuts van ser la concertació de dos crèdits per un import total de gairebé 16 milions d’euros. Un, de 5.905.820 euros, és per a les obres d’ampliació del CAP, import que després la Generalitat tornarà a l’Ajuntament en 10 anys, tot i que els interessos –a l’entorn d’1 milió d’euros– els ha de pagar l’Ajuntament. L’alcalde va dir textualment i de manera irònica “els interessos, ens els haurem de menjar amb patates”, però va voler insistir que aquest crèdit era l’única manera de portar endavant l’hospital lleuger. L’altre crèdit, de 10 milions d’euros, és per al finançament de les inversions pendents de tota la legislatura, en total 16 milions. Els 6 milions restants s’aconseguiran amb la venda de tres terrenys municipals. Robert Benaiges va dir que aquesta era l’única manera de fer front a les inversions i va culpar també les administracions superiors d’aquesta difícil situació econòmica, “ja que l’Ajuntament s’ha de fer càrrec de molts serveis que són competència de les altres administracions”. D’altra banda, Robert Benaiges va dir que l’equip de govern està enllestint un pla de sanejament municipal, que inclou la supervisió de la Generalitat, en què els principals eixos són el creixement zero de la despesa ordinària, dels recursos humans i de les inversions municipals per als exercicis 2006 i 2007.

Es posen a la venda tres nous terrenys municipals per finançar inversions

Sis milions d’euros és el que s’espera aconseguir per finançar inversions amb la venda de tres terrenys municipals valorats, en principi, en 6 milions d’euros. El ple va aprovar la subhasta pública d’aquests terrenys, un situat a l’antic polígon 54, per damunt de Sol Cambrils, i els altres dos a Vilafortuny, a la zona on hi hauran els nous equipaments d’ensenyament. En aquest punt va intervenir el regidor Anton Callau, que va reiterar que el seu grup havia demanat a l’equip de govern una relació de les parcel·les que queden de propietat municipal que no estan afectades per la Llei d’urbanisme de l’any 2002, que ja no permet la seva venda. La mateixa demanda va fer el regidor Joan Estrada, que ja l’havia demanat diverses vegades. La resposta va venir del regidor d’Urbanisme, Joan Recasens, que va explicar que l’informe estava enllestit i que properament els seria lliurat amb tot tipus de detall.

§ L’oposició, crítica amb la concertació dels nous préstecs§

JOAN ESTRADA, REGIDOR DE CIU:
“Vostès també han disparat la despesa ordinària”

El vot de l’oposició a la concessió dels préstecs va ser negatiu. Començant per CiU, el regidor Joan Estrada va dir: “no estem en contra de les inversions que es financen amb aquests diners, la nostra crítica és que pensem que hi hauria altres possibilitats per la mancança de diners per a les inversions. I veient totes les alertes de la situació econòmica financera, aquests nous crèdits ens complicarien la situació encara més”. Joan Estrada també va llegir part de l’informe de l’interventor en què exposava la difícil situació municipal. Un punt que crida l’atenció és que l’estalvi net de l’Ajuntament ha passat de 3,1 euros l’any 2001 a 78.000 euros l’any 2004, i que els nous préstecs convertiran l’estalvi net en negatiu. En la discussió posterior va demanar que “si el municipi no pot arribar a aquest nivell d’inversions que vostès plantegen han de triar. Vostès també han disparat la despesa ordinària, sobretot en la partida de personal”.

ANTON CALLAU, REGIDOR DEL PP:
“Com a cambrilenc em sento decebut”

El regidor Anton Callau, del PP, va dir: “com a cambrilenc em sento decebut; a la Generalitat hi ha el tripartit, amb les mateixes forces polítiques que hi ha a Cambrils, i jo creia que aquesta similitud seria positiva per a Cambrils. No votem en contra que es faci el nou CAP, el que votem en contra és que la Generalitat no posi els diners per fer el CAP”. També va qualificar d’alarmant l’informe de l’interventor. El regidor José Luís Notario, representant de la PLIC, es va mostrar a favor del préstec per al nou CAP, però va votar en contra del préstec de 10 milions d’euros. Per la seva banda, Montserrat Garrido, regidora no adscrita, va criticar especialment que l’Ajuntament s’hagi d’endeutar per tenir el nou hospital lleuger i que, en paraules seves, “al mateix temps haguem de pagar els interessos”.

ROBERT BENAIGES, ALCALDE DE CAMBRILS:
“Quan nosaltres vam entrar a governar l’Ajuntament, hi havia un deute en crèdit de 22 milions d’euros”

La resposta de l’alcalde, Robert Benaiges, a les crítiques de l’oposició va ser “nosaltres volem que els nostres convilatans tinguin els majors serveis possibles i per fer-ho ens hem dotat de la capacitat de gestió que haurien de donar altres administracions supramunicipals, i segons la Federació de Municipis això està valorat en un 30 per cent. A més, l’estacionalitat del nostre municipi fa incrementar els serveis”. Sobre la situació econòmica actual, va reiterar: “com a actual govern de l’Ajuntament, ens hem trobat en una situació heretada. Quan nosaltres vam entrar a governar l’Ajuntament, hi havia una deute en crèdit de 22 milions d’euros”. Va reiterar que la situació econòmica no era gens bona, però va voler deixar clar que: “el que no pot ser és que no tinguem la capacitat d’afrontar les necessitats dels nostres ciutadans”. Sobre el préstec per al CAP, Robert Benaiges va dir: “és inevitable el pagament dels interessos per part de l’Ajuntament, però la Generalitat intentarà compensar-los amb més serveis”. L’alcalde defensava el préstec d’aquesta manera: “és necessari un servei sanitari de qualitat al nostre municipi? Sí. En aquests moments hi ha la possibilitat que el financi la Generalitat? No. Estem disposats a afrontar el greuge d’aquest crèdit per donar resposta a la necessitat dels ciutadans. Així possibilitarem un centre sanitari per a l’any 2006”.

§ La PLIC demana especialitats mèdiques fins que no entri en funcionament l’hospital lleuguer§

JOSÉ LUÍS NOTARIO, REGIDOR DE LA PLIC:
“Hem fet un estudi i creiem que això és factible”


ROSA M. LÓPEZ, REGIDORA DE SALUT PÚBLICA:
“A Cambrils no tenim servei d’urgències”

En el punt que parlava sobre el conveni i finançament de l’ampliació del CAP, el regidor de la PLIC José Luís Notario va intervenir per demanar que “s’intenti portar les especialitats mèdiques abans que estigui acabat l’hospital lleuger; hem fet un estudi i creiem que això és factible”. Com a exemple va dir que a l’estiu s’incrementa el nombre de metges i José Luís Notario es preguntava per què no podem tenir aquesta quantitat de metges a l’hivern. Robert Benaiges va dir que la resposta de la Generalitat és que la solució és el nou CAP. També va intervenir la regidora Rosa M. López per respondre al regidor de la PLIC: “les instal·lacions que tenim avui a Cambrils no compleixen amb la normativa de la major part de les especialitats. A Cambrils no tenim servei d’urgències com a tal, tenim un servei mèdic que ens pot atendre vint-i-quatre hores, però no tenim el servei d’urgències, perquè els equipament no compleixen les condicions necessàries; això vindrà amb l’ampliació del CAP”.

§ Picabaralla per la subvenció per la pista d’atletisme§

ROBERT BENAIGES, ALCALDE DE CAMBRILS:
“Senyor Estrada, hauríem de mantenir les formes en aquest ple i si no les manté els hi faré mantenir”

JOAN ESTRADA, REGIDOR DE CIU:
“Tinc la sensació que no les he perdut, estem fent la discussió d’un tema objectiu i estem parlant de números”

El punt de l’ordre del dia que parlava sobre una subvenció de la Generalitat de 405.000 euros per a la pista d’atletisme va generar una certa polèmica quan el regidor José Luís Notario va recordar al regidor d’Esports, Jordi Savall, que s’havia compromès a rebre de la Generalitat un 50% de subvenció si la Conselleria d’Esports arribés a estar en mans d’ERC, com així va ser. José Luís Notario va dir: “jo demanaria al senyor Jordi Savall, que sempre parla del 50%, que parlés amb una mica més de cura i que digui les coses com són”. La resposta del regidor Jordi Savall va ser: “segueixo afirmant que si ERC té Esports, com és el cas, mirarem d’aconseguir el 50% de subvenció de la pista d’atletisme; això és una primera fase i quan es faci la segona, no pateixi que ja tenim compromesa amb la Generalitat una subvenció de les més altes que hi puguin haver”.

En el mateix punt va intervenir el regidor Joan Estrada per puntualitzar que la subvenció real és de 308.000 euros, ja que la resta està destinada a interessos. A partir d’aquí es va generar una certa discussió amb el regidor Jordi Savall, que va pujar de to. En un moment donat, va intervenir l’alcalde de manera força expeditiva per dir: “senyor Estrada, hauríem de mantenir les formes en aquest ple i si no les manté els hi faré mantenir, perquè tinc autoritat suficient per fer-les hi mantenir”. La resposta del regidor Joan Estrada va ser: “tinc la sensació que no les he perdut, estem fent la discussió d’un tema objectiu i estem parlant de números. Perdoni, senyor Savall, si he estat agressiu dialècticament, però entenc que no li he faltat al respecte”. El regidor Jordi Savall va dir que acceptava les disculpes i que entenia que no l’havia ofès.

§ Breus del ple§

• El ple va aprovar el compromís d’aportació econòmica a l’edició de la Volta Ciclista a Catalunya 2006. L’import destinat per l’Ajuntament a aquest acte serà de 36.000 euros.
• Un pas més per a la futura comissaria de districte dels Mossos d’Esquadra a Cambrils va ser l’aprovació al ple de la cessió dels terrenys necessaris, situats damunt de l’actual caserna de la Guàrdia Civil i tocant a la riera.
• Salvador Matas va presentar la moció en què es plantejava que en el pla d’acció de l’Agenda 21 l’Ajuntament es comprometia que tota la fusta que compri l’Ajuntament serà fusta certificada que no tingui incidència negativa en els boscos primaris del món i que tot el paper que s’utilitzi a l’Ajuntament sigui paper reciclat al cent per cent. També es va aprovar una altra moció de compromís amb l’anomenada “compra pública ètica”.
• El regidor Salvador Franch va demanar que tan aviat com sigui possible s’acabi amb els abocaments del clavegueram que diversos municipis veïns continuen fent al nostre terme municipal, sobretot davant la nova campanya turística. L’alcalde va contestar que havia tingut diversos contactes amb l’ACA i que aviat tindria el calendari de les actuacions a fer.

Comenta aquest article