Informació general

Residus

La deixalleria mòbil recorrerà diferents punts de Cambrils durant aquest 2022

L’objectiu és sensibilitzar a la ciutadania i facilitar la recollida de residus domèstics especials que no es poden llençar als contenidors convencionals

Per Redacció

Cartell informatiu sobre la deixalleria mòbil
Cartell informatiu sobre la deixalleria mòbil | Cedida

La deixalleria mòbil s’instal·larà a diferents punts de Cambrils per facilitar la recollida selectiva de residus domèstics especials de la llar que no es poden llençar a les bateries de contenidors habituals. El recorregut de la instal·lació de Secomsa durant aquest any 2022 tindrà deu parades per oferir el servei des de set ubicacions de diferents barris del municipi.  

El calendari de la deixalleria ha començat aquest 24 i 25 de febrer a l’avinguda de Nou Cambrils, 16. Del 24 al 25 de març estarà situada a l’avinguda del Mil·lenari (davant l’escola Joan Ardèvol), i el 30 i 31 de maig es trobarà al passeig d'Albert (davant del bar Passeig). El dies 20 i 21 de juny el servei s’oferirà a tocar de l'escola Mas Clariana (davant del supermercat Plusfresc); el 18 i 19 de juliol s’instal·larà al carrer de Robert Gerard, 6-7, i el 29 i 30 d’agost s’ubicarà al carrer de l’Oli, 1. 

El 29 i 30 de setembre la instal·lació tornarà a l’avinguda de Nou Cambrils, i el 3 i 4 d’octubre se situarà en una nova ubicació a la cantonada de l’avinguda de la Independència amb Verge del Camí (davant la farmàcia Barcelona). La ruta continuarà el 24 i 25 de novembre al passeig d'Albert i acabarà el 29 i 30 de desembre a Mas Clariana.  

El personal atendre per resoldre dubtes i informarà la ciutadania

La deixalleria, que obrirà de 8:30 a 13:30 hores, comptarà amb el suport de persones treballadores formades per resoldre dubtes sobre reciclatge i informar sobre el servei a la ciutadania. A més de recollir els residus especials que no poden ser gestionats a la recollida convencional, la iniciativa també pretén sensibilitzar  a la ciutadania en el respecte al medi ambient i en la necessitat de reciclar entre tots i totes per implantar una nova economia circular.  

Les persones interessades podran portar a la deixalleria mòbil residus com ara bombetes i florescents, piles, bateries, pintures, aerosols, CD i DVD, oli mineral, tòners i cartutxos, radiografies, petits electrodomèstics i brossa tecnològica (amb el volum màxim d’un microones), petita ferralla (cargols, claus, filferros, tubs, etc), petit plàstic (gots i coberts de plàstic, joguines, etc), petit vidre pla (petites peces com un mirall de mà) i xeringues (dins d’una botella de plàstic). En canvi, no s’acceptarà runa, grans electrodomèstics, poda i resta vegetal, mobles i voluminosos o fibrociment (uralita). 

L’Apunt

El calendari

24 i 25 de març: Av. Mil·lenari (davant de l’escola Joan Ardèvol) 

30 i 31 de maig: Passeig Albert (davant del bar Passeig) 

20 i 21 de juny: Mas Clariana (davant del Plusfresc) 

18 i 19 de juliol: Robert Gerard, 6-7  

29 i 30 d’agost: Carrer de l'Oli, 1

29 i 30 de setembre: Avinguda Nou Cambrils, 16

3 i 4 d’octubre: Avinguda Independència cantonada Verge Camí (davant de la farmàcia Barcelona)

24 i 25 de novembre: Passeig Albert (davant bar passeig) 

29 i 30 de desembre: Mas Clariana (davant del Plusfresc)  

Comenta aquest article