Informació general

Debat electoral intens

Per Franc Prats, Judit Pinazo, Berta RuizImatge del debat electoral de Revista Cambrils ahir a la nit al cinema Rambla
La sala del cinema Rambla es va omplir de gom a gom, ahir al vespre, en el debat electoral que va congregar els set candidats que opten a l'alcaldia de Cambrils. El debat, organitzat per Revista Cambrils, va estar moderat per Francesc Domènech, director de Canal Reus TV, i es va dividir en cinc blocs diferenciats. En dos d'aquests blocs, referents a urbanisme i seguretat, els candidats van tenir un temps d'exposició de les seves propostes i un temps més ampli destinat a debatre els diferents punts de vista. Dos apartats més del debat van estar destinats a unes preguntes molt concretes que havien estat recollides dels lectors del Diari Digital. Els candidats havien de respondre amb un sí o un no i com a molt, acompanyant-ho d'un breu argument complementari. Després d'això es van fer unes preguntes recollides del públic present a la sala i, finalment, cadascun dels candidats va tenir un minut i mig per demanar el vot.

Moments de tensió

No hi va haver forts enfrontaments però sí que hi va haver un debat intens en molts moments. En l'apartat d'urbanisme, en el torn obert de paraula, es va produir un cert enfrontament entre Salvador Matas i Mercè Dalmau, que en el torn d'exposició havia dit que el procés participatiu en la redacció del POUM havia esta molt escàs, "només del 0,35%". Salvador Matas li va contestar que no sabia d'on havia tret les dades però que la dada correcta era el 8%, a la qual cosa Mercè Dalmau va contestar que les dades les havia tret de la pàgina web de l'Ajuntament, "però si el senyor Matas assegura que no és així i disposa de més informació i no és pública, això és una altra cosa", que va motivar un gran rebombori entre el públic.

En aquest torn obert de paraula sobre l'urbanisme es va generar una de les principals polèmiques del debat, quan Robert Benaiges, contestant a Pedro Altés que havia dit que el POUM havia generat milers d'al·legacions, va dir que aquests milers d'al·legacions que deia Altés els havien fet persones de segona residència. Aquest comentari va generar força rèpliques i contrarèpliques, i força soroll entre el públic. Carme Cros va ser la primera a respondre a l'alcalde dient-li "vostè ha demostrat un despreci total a les segones residències". Benaiges va respondre "no he insultat a ningú, només volia dir que les coses importants les han de decidir els habitants de Cambrils en primer ordre, els que viuen a Cambrils t0t l'any". Tots els candidats de l'oposició van sumar-se a les crítiques per les afirmacions de Benaiges i també el públic. Mercè Dalmau també va replicar-li que "la gent de segones residències té el mateix dret a decidir que els que hi vivim durant tot l'any" i Xavier Martí va dir que aquests habitants de segona residència "paguen els mateixos impostos que els habitants de tot l'any i només utilitzen els serveis durant tres mesos a l'any".

Un altre dels enfrontaments va estar protagonitzat per Xavier Martí i Salvador Matas en l'apartat de la seguretat ciutadana. Salvador Matas va dir a Xavier Martí que la seva proposta d'instal·lar càmeres és inviable, perquè la llei a Catalunya és molt restrictiva en aquesta qüestió. Martí li va contestar que no era així i que hi havia d'altres llocs on s'havien instal·lat, a la qual cosa Matas va contestar que només s'havien instal·lat a Sitges i que les havia instal·lat el tripartit. Xavier Martí va dir que en qualsevol cas ell mateix li facilitaria tota la legislació de què disposa per demostrar-li que era viable. En aquest torn obert de paraula, Martí va dir que ell sabia ben bé què és la inseguretat, perquè a ell li havien entrat a casa "i no he pogut dormir durant molts mesos", a la qual cosa Matas va respondre-li que no capitalitzés aquesta qüestió, perquè "a tots ens han entrat a robar a casa o tenim algú que l'hi han entrat".

En aquest mateix bloc de seguretat ciutadana, es va produir un altre enfrontament entre Pedro Altés i Mercè Dalmau. Dalmau havia parlat en la seva intervenció de crear agents cívics, a la qual cosa Altés en el torn de paraula va dir "no podem militaritzar la població i convertir-nos en ciutadans del Far West". Mercè Dalmau va replicar-li que ella havia parlat d'agents cívics per controlar el trànsit a les sortides del col·legi per tal de descarregar la Policia Local d'aquesta tasca. "A Tarragona funcionen, i jo no he vist que duguin placa de xèrif ni pistola", va dir Dalmau, a la qual cosa va seguir una gran cleca del públic.


Força acord en sanitat i aparcament

En els blocs de preguntes concretes a les quals els candidats havien de respondre molt breument, gairebé amb un sí o un no, hi va haver força acord entre tots els candidats. Així, a la pregunta "Quin és el primer aparcament que faria si arriba a l'alcaldia" hi va haver força consens que seria el de la plaça de l'Ajuntament, només es va desmarcar Joan Recasens, que proposava de fer-ne al passeig de Lluís Companys i al passeig de Francesc Macià, i Robert Benaiges va afegir-hi el que s'està construint a l'antiga Cooperativa.

També hi va haver força acord en la qüestió de si l'hospital lleuger era el la infraestructura sanitària que necessita Cambrils. La majoria va estar d'acord a dir que sí, però que s'havia d'anar pensant en descentralitzar serveis als barris, com la creació del CAP de Vilafortuny, i Xavier Martí i Carme Cros van anar més enllà i demanaven un hospital d'ingrés.

On no hi va haver tant d'acord va ser amb la qüestió del projecte del teatre-auditori i en l'externalització del servei d'aigua, en què es va fer molt evident l'opinió totalment oposada dels partits a l'oposició i els partits del govern.

Preguntes del públic

En el torn de preguntes del públic, que havien fet les seves preguntes a través d'unes butlletes repartides en la mateixa sala del cinema, es van tocar temes com la gratuïtat dels llibres de text, en una pregunta a Xavier Martí; les sentències favorables a Med Group en la qüestió del Parc Samà, en una pregunta dirigida a Robert Benaiges, o la publicació de la memòria de legislatura amb el títol "Dit i fet", en una pregunta a Robert Benaiges que plantejava si era necessari gastar-se 30.000 euros en aquesta publicació. Benaiges va puntualitzar que no havia costat 30.000 euros sinó 27.000, a la qual cosa el públic va esclatar en rialles; Benaiges en aquest punt va dir que aquest import era molt menor del que s'havien gastat anteriors governs en memòries de legislatura i que segur que era molt menys del que s'havien gastat alguns partits en les seves campanyes electorals "milionàries". En una intervenció posterior, Xavier Martí es va donar per al·ludit en aquesta afirmació de Robert Benaiges i va anunciar que estava decidit a fer una roda de premsa passades les eleccions per explicar quan havia costat la campanya de la PLIC i d'on havien sortit tots els diners.

Moltes de les preguntes del públic feien referència a diversos candidats i les seves intencions de pacte, per la qual cosa el moderador va preguntar a tots els candidats quina intenció de pactes tenien. Cap dels candidats es va mullar en aquest sentit i tots van dir que calia esperar a veure els resultats, a excepció de Salvador Matas, que va dir que en qualsevol cas la seva aposta "és clara: govern d'esquerres".

Una altra de les preguntes va ser si qui fos alcalde o alcaldessa tindria dedicació exclusiva a l'Ajuntament i quin sou voldria cobrar. Aquesta pregunta es va plantejar a tots els candidats, que van coincidir a dir que Cambrils necessita un alcalde amb dedicació exclusiva –i alguns van apuntar que fins i tot algunes regidories haurien de tenir dedicació exclusiva també–, tots a excepció de Xavier Martí, que va dir que ell no podria dedicar-s'hi exclusivament perquè té un negoci i "hi ha moltes persones que depenen de mi per portar el sou a casa". En la qüestió del sou, tots van coincidir a dir que no ho sabien i que en qualsevol cas s'hauria de consensuar mirant quin és el sou en ciutats semblants. Robert Benaiges va voler aclarir que el sou de l'alcalde s'estableix per ple i que en aquesta legislatura s'ha establert en funció de les recomanacions de la Federació de Municipis de Catalunya; "no tinc cap problema a dir-vos quan cobra l'alcalde de Cambrils: 48.000 euros bruts a l'any".

El debat es va acabar amb un torn d'un minut i mig perquè cada candidat fes una mica de conclusió o demanés directament el seu vot al públic assistent.
§ Les frases més destacades§ Robert Benaiges

Urbanisme

"Els partits que parlen d’un Pla General inadequat, ens poden dir quines alternatives proposen?"

"La majoria de les al·legacions a la revisió del Pla General van ser de ciutadans de segones residències i em sembla que tenim més dret a decidir què volem al nostre municipi els qui hi vivim durant tot l’any"

Seguretat ciutadana

"L’Ajuntament no disposa de prou eines per combatre la inseguretat ciutadana i patim un abandonament per part de les forces de l’Estat"

"La llei del desplegament dels Mossos la va fer el govern de CiU i l’últim lloc que es va establir en fer el desplegament era Tarragona, senyora Dalmau"

Mercè Dalmau

Urbanisme

"La gent de segones residències té el mateix dret a decidir que els que hi vivim durant tot l’any, senyor Benaiges"

"La participació en la revisió del Pla General va ser molt baixa, segons les dades consultades a la pàgina web de l’Ajuntament, però si el senyor Matas assegura que no és així i disposa de més informació i no és pública, això és una altra cosa"

Seguretat ciutadana

"Proposem la creació d’un cos d’agents cívics per controlar la seguretat viària; a Tarragona funcionen, i jo no he vist que duguin placa de xèrif ni pistola"

"La seguretat és un tema prou important perquè hi hagi compromís de treball conjunt"

Carme Cros

Urbanisme

"Cambrils és una ciutat policèntrica, la qual cosa suposa molts de desplaçaments que s'haurien de solucionar dotant els barris amb més serveis"

"Senyor Benaiges, vostè ha demostrat un despreci total a la gent de les segones residències"

Seguretat ciutadana

"Qui està creant un alarmisme total és vostè, senyor Matas"

"Hem de traslladar la qüestió de la seguretat ciutadana al Parlament o al govern de l'Estat perquè les lleis siguin més dures amb la delinqüència"

Xavier Martí

Urbanisme

"La major part de l’habitatge protegit estarà fet al polígon de les Comes, és veritat! És el polígon amb més desenvolupament, el més gran que s’obrirà i que s’haurà de fer en tres fases. Pensem que el Pla General perjudica gran part dels ciutadans de Cambrils i per això vam votar-hi en contra"

"La gent de segona residència es mereixen un respecte, perquè paguen els seus impostos i han d’influir en les decisions del municipi perquè afecten la seva propietat i estan ajudant a mantenir l’economia municipal"

Seguretat ciutadana

"Tenim la normativa d’instal·lació de càmeres dels Mossos d’Esquadra. Demà n'hi portaré una còpia, senyor Matas. I no és res d’il·legal, res! Si el tripartit ho ha fet a Sitges, perquè no ho pot fer a Cambrils?"

"No volem crear alarmisme. Volem facilitar la feina a la policia. Els fets que van passar a Cambrils no van ser prou greus? Sé el què passen les famílies a qui roben. La gent ho passa molt malament. És una realitat i s’han de buscar solucions"

Joan Recasens

Urbanisme

"És fals que Cambrils es converteixi en una ciutat dormitori. Es crearan 10.000 llocs de treball a les Comes, 2.500 d’aquests llocs seran directes"

"El Pla General és el model correcte que s’assumeix per tothom i s’haurà de veure si hi haurà errors com diu l’oposició!"

Seguretat ciutadana

"Crec que estem donant un mal exemple amb tota aquesta discussió, perquè hi ha d’haver unitat entre totes les forces. Hem de fer esforços tant si estem a l’oposició com al govern. Hem d’incrementar efectius i tècniques per a la policia i ens hem de coordinar perquè la gent se senti segura, i que totes les forces estiguem per la labor"

"S’haurà de veure en quin nombre s’ha d’incrementar la policia, perquè després no ens baixi el nombre de Mossos que ens tocaran a Cambrils"

Salvador Matas

Urbanisme

"La participació ciutadana en l'Agenda 21 va ser del 8%, senyora Dalmau, i no del 0,35% que diu vostè. Vostè té una visió dirigista dels processos participatius. Nosaltres volem que la ciutadania participi, no que ens legitimi"

"A ICV no tenim cap monopoli sobre la participació ciutadana i m'alegra que ara tots els partits en demanin"

Seguretat ciutadana

"Els partits de l'oposició creen un alarmisme innecessari, el que hem de fer és anticipar-nos al delicte"

"La millor prevenció de la delinqüència és dotar-se d'uns bons serveis socials i una bona educació; encara que hi hagi gent a la sala que no hi estigui d'acord, jo sí que crec que és així com es prevenen situacions delictives"

Pedro Altés

Urbanisme

"Senyor Matas, m’estranya que si hi va haver tanta participació en la revisió del Pla General, es presentessin tantes al·legacions...”

"Un Pla General no pot ser una font d’ingressos per a l’Ajuntament"

Seguretat ciutadana

"No podem militaritzar la població i convertir-nos en ciutadans del Far West"

"Les càmeres de seguretat sempre vulneren la intimitat del ciutadà, només estarem d’acord en utilitzar-les quan no ens quedi cap altre remei. S'ha d'anar molt en compte, perquè es comença per posar càmeres al carrer i després es va ampliant i no se sap fins on es pot arribar"

Comenta aquest article