Vandellòs i Hospitalet de l'Infant, Vandellòs i l'Hospitalet de l'Infant

Gent gran

El projecte de la residència per a la gent gran de l'Hospitalet de l'Infant, sotmès a informació pública

Fins al 27 de desembre es poden presentar al·legacions, per internet, a través de la Seu electrònica de l’Ajuntament; o de manera presencial, a les oficines municipals d’atenció ciutadana

Per Redacció

Imatge de com serà la nova residència per a gent gran de l'Hospitalet de l'Infant
Imatge de com serà la nova residència per a gent gran de l'Hospitalet de l'Infant | Cedida

Fins al 27 de desembre inclòs estarà sotmès a informació pública el projecte executiu de residència per a la gent gran i condicionament de l’entorn a l’Hospitalet de l’Infant. Durant aquest període, es poden presentar al·legacions al projecte redactat per l’arquitecte Santiago Vives Sanfeliu. Aquest projecte va ser aprovat inicialment per la Junta de Govern Local el passat 27 d’octubre, amb un pressupost de més de 3,5 milions d’euros.

L’objectiu d’aquest projecte és la construcció d’un nou equipament públic municipal per acollir una residència per a gent gran de 40 places, a l’avinguda de Ramon Berenguer IV, número 5, del nucli urbà de l’Hospitalet de l’Infant. Segons és previst, el termini d’execució del conjunt dels treballs serà de 17 mesos. Es preveu un edifici de planta rectangular amb planta baixa i dues plantes pis, que doni resposta al programa d’usos i necessitats establert per l’ Ajuntament, d’acord amb les indicacions del Departament de Treball, Afers Socials i Famílies i del de la Secretaria de Salut Pública del Departament de Salut, de la Generalitat de Catalunya.

El nou equipament disposarà d’una superfície construïda total d’uns 1.750 m2. A la planta baixa s’emplaçaran la majoria dels serveis comuns de l’edifici, que es correspon amb la part més pública de l’equipament, amb les dependències d’administració i gerència, els serveis, les dependències dels treballadors/es i la cuina amb els seus magatzems. A les dues plantes pis serà on s’ubicaran les habitacions, amb 20 llits per planta distribuïts en 8 dormitoris dobles i 4 individuals, i altres serveis complementaris. Cada habitació tindrà el seu propi lavabo. A la façana sud de l’edifici es planteja una gran terrassa correguda sobre la qual obren les habitacions i que en planta baixa constitueix un porxo.

Edifici eficient pel que fa al consum d'energia

L’edifici projectat es considera molt eficient pel que fa al consum d’energia i l’emissió de diòxid de carboni a l’atmosfera, ja que obté una Qualificació Energètica CLASSE A, que és la màxima qualificació possible.

Per raó de l’ús i les característiques dels treballs previstos, el projecte s’ha tramès a les administracions i organismes afectats per les seves competències sectorials, perquè puguin exposar les indicacions que considerin oportunes. En concret, al Departament de Drets Socials de la Generalitat de Catalunya, a la Secretaria de Salut Pública del Departament de Salut de la Generalitat, a Comaigua SL i als departaments municipals implicats.

Un cop finalitzat el període d’informació pública del projecte, es resoldran les al·legacions (si n’hi ha) i es tindran en compte els informes de les administracions sectorials per a la seva aprovació definitiva. Posteriorment, s’iniciarà el procés de licitació de les obres de construcció de la nova residència per a la gent gran.

Enllaç de la Seu electrònica de l'Ajuntament en què es pot consultar tota la documentació del projecte