Informació general

Economia

L'Ajuntament va tancar el mes de setembre amb un deute viu de 19,2 milions d'euros

El deute viu és la totalitat de deute pendent de pagar que té l’Ajuntament procedent de préstecs a llarg termini amb entitats financeres i avals

Per Berta Ruiz

Imatge de la façana de l'edifici de l'Ajuntament
Imatge de la façana de l'edifici de l'Ajuntament | Lluís Rovira i Barenys

El ple extraordinari del 12 de novembre va servir per donar compte de diferents punts de caire econòmic. Dos d'aquests punts feien referència a l'estat d'execució del pressupost de l'Ajuntament, dels organismes autònoms, d'Aparcam SLM i de l'EPEL Ingesòl, tant a data de 30 de juny com a data de 30 de setembre de 2021. Dos punts més donaven compte dels informes de les auditories dels comptes anuals dels organismes autonòmics –Patronat de Turisme, Patronat de l'Escola de Música i Museu d'Història– de l'exercici de 2019 i, el darrer punt va donar compte de l'informe de morositat corresponent al segon trimestre de 2021. L'encarregat de fer l'explicació de tot plegat va ser el regidor d'Hisenda de l'Ajuntament, David Chatelain.

Respecte a l'estat d'execució del pressupost de l'Ajuntament i dels organismes autònoms –a data de 30 de setembre– el deute viu és de 19,2 milions d'euros, superior al del trimestre anterior que era de 17,3 milions d'euros –degut a la concertació del préstec per impulsar la remodelació de la rambla de Jaume I–. Recordem que el deute viu és la totalitat de deute pendent de pagar que té l’Ajuntament procedent de préstecs a llarg termini amb entitats financeres i avals. És a dir, és el capital pendent d’amortitzar més els interessos generats.

Jaume Gila (ERC): "Deien que nosaltres anàvem lents, però vostès senzillament no van"

En aquest punt, el regidor d'ERC –Jaume Gila– va voler comentar que, "sobre les gestions de l'anterior govern, la pandèmia ens va obligar a reduir taxes i fer noves despeses per ajudes a les famílies i a les petites i mitjanes empreses. La sort va ser que vam arribar amb unes finances sanejades que ens van permetre fer tot això. Deien que nosaltres anàvem lents, però vostès senzillament no van. Treballen a remolc de la feina que vam deixar en marxa, sense planificació i amb contínues urgències de convocatòries de comissions informatives i plens. Els faré un símil: és el de la gallina quan li tallen el cap que va a la desbandada i corre sense rumb".

Auditories realitzades als organismes autònoms

Quant a les auditories dels comptes dels organismes autònoms de l'exercici de 2019, David Chatelain va apuntar, com a consideracions destacades que, tant al Patronat de Turisme, de l'Escola de Música i del Museu d'Història, s'han detectat que hi ha signatures autoritzades a persones sense càrrec vigent ni als patronats ni a l'Ajuntament a les entitats financeres BBVA i també a Ibercaja.

Increment gradual i sostingut dels terminis de pagament de proveïdors

Finalment, respecte a l'informe de morositat de l'Ajuntament, el període mig de pagament del segon trimestre de 2021 és de 26,45 dies –similar al del trimestre anterior que va ser de 26,38 dies–, però superior al de trimestres precedents. A mode de conclusions, el regidor d'Hisenda va explicar que "a finals del segon semestre de 2021 s'observa un increment gradual i sostingut dels terminis de pagament de proveïdors. Darrere d'aquesta situació s'observen tensions de liquiditat a tresoreria. A vista d'aquests resultats, s'impulsarà una revisió per veure l'evolució dels paràmetres i quines mesures s'han de prendre per tal de revertir la situació".

Comenta aquest article