Informació general

Urbanisme

Es desencalla la tramitació dels sectors urbanístics del PA-Pinaret, del PA Alforja i de la Bòbila

El plenari extraordinari celebrat el passat divendres 19 de novembre va aprovar –per unanimitat de tots els grups– una tongada de punts de caire urbanístic

Per Berta Ruiz

Imatge del tram final del carrer de Josep Serra i Dalmau on comença el sector del PA-6 El Pinaret a desenvolupaR
Imatge del tram final del carrer de Josep Serra i Dalmau on comença el sector del PA-6 El Pinaret a desenvolupaR | Patrícia Muñoz

El plenari extraordinari celebrat el passat divendres 19 de novembre va aprovar –per unanimitat de tots els grups– una tongada de punts de caire urbanístic. Van ser un total de cinc punts –quatre dels quals van consistir en verificar el text refós de les corresponents modificacions puntuals del POUM– amb l'objectiu de desencallar i resoldre la tramitació diferents sectors de l'àmbit d'urbanisme. L'encarregat de fer les pertinents explicacions va ser el regidor d'Urbanisme, Enric Daza.

Un d'aquests punts va ser la verificació del text refós en l'àmbit del PA-6 El Pinaret consistent en l'increment de sostre edificable i el canvi de sistema de reparcel·lació a modalitat de cooperació. Segons va indicar Daza, "se supedita l'aprovació definitiva a incorporar les prescripcions de la Comissió Territorial d'Urbanisme, destacant la incorporació de la viabilitat econòmica i financera i les necessitats socials d'accés a l'habitatge –Cambrils hi consta com a municipi de forta demanda acreditada– que preveu un augment del 10% del nombre total d'habitatges al sistema urbà amb l'horitzó de l'any 2030".

Sobre aquesta qüestió, el portaveu de JxC –Lluís Abella– va comentar que, "ens alegrem poder passar aquest text refós que, esperem permeti desenvolupar d'una vegada, el pla del Pinaret i a l'hora desencalli una problemàtica existent amb alguns dels propietaris". Per la seva part, la portaveu d'ERC –Camí Mendoza– va avançar el vot positiu del seu grup a aquest punt i a la resta de punts en matèria d'Urbanisme tenint en compte que havien estat impulsats per l'anterior govern o l'altre. "Posem en valor que, avui, es posi punt i final a tota la tramitació administrativa i que, per fi, puguin veure la llum projectes interessants que convenen molt a Cambrils; estem contents d'arribar a aquest punt" va dir. Relacionat amb aquesta zona d'actuació, Mendoza va demanar més informativa sobre l'estat del projecte de l'avinguda de l'Esport. Sobre l'avinguda de l'Esport, el regidor d'Urbanisme –Enric Daza– va comentar que, "el projecte del vial de l'Esport es troba en licitació i, precisament, en aquest punt que ara aprovem es facilita tot el tràmit urbanístic per tal que el projecte tiri endavant i preveiem que sigui a partir del gener de 2022".

Ús comercial al PA-13 Alforja

Un altre punt –aprovat per unanimitat– va ser la verificació del text refós de la modificació puntual del POUM per substituir el PMU-1 Alforja (Pla de Millora Urbana) pel PA-13 Alforja (Pla d'Actuació). "L'objectiu d'aquesta modificació és modificar els usos –permetent l'ús comercial– i conservant alhora el que preveiem quant a habitatge protegit en forma de parcel·la dotacional". En aquest punt, el regidor de JxC –Lluís Abella– es va congratular que tirés endavant aquest punt "que permetrà dignificar una entrada a Cambrils i tota aquella zona en la què ja havíem treballat des de l'anterior govern; millorar la mobilitat d'aquell sector era una de les coses que teníem entre cella i cella".

Es facilitarà la tramitació urbanística hotelera al sector Camí del Corralet

El regidor d'Urbanisme també va demanar l'aprovació provisional de la modificació del POUM consistent en la divisió del sector 12 Camí del Corralet Sud en dos sectors: per un costat el sector 12 A Camí del Corralet Sud-Hoteler i, per un altre, el sector 12 B Camí del Corralet Sud. Segons va dir: "tenim com a objectiu principal facilitar la tramitació urbanística hotelera del sector permetent a la vegada la seva renovació o ampliació, quelcom necessari per oferir un servei turístic de qualitat que ajudi a la desestacionalització de la temporada turística".

Es resol la tramitació pendent del sector de la Bòbila

Finalment, també es van aprovar –per unanimitat i sense discussió– dos punts més: un d'aquest va ser la verificació del text refós de la modificació puntual en l'àmbit de La Bòbila per finalitzar, per fi, la tramitació pendent en aquest sector. Recordem que aquest arrossegava, des de feia anys, una sèrie d'errors tècnics perquè els plànols no coincidien jurídicament amb la realitat física del terreny i això havia aturat la concessió de llicències a la zona nord.

D'altra banda, es va aprovar el text refós de la modificació del POUM per a la disposició de construccions auxiliars que continguin centres de transformació elèctrics en sòl urbà. El regidor d'Urbanisme va afegir que s'havien alguns criteris estètics i d'integració tenint en compte les prescripcions de la Comissió Territorial d'Urbanisme.

Comenta aquest article