Informació general

Plenari

S'aprova la partida per reparar l'edifici de l'antic celler de la Cooperativa en una tensa sessió plenària

En la sessió plenària del passat divendres, es va fer palesa la tensió entre l'alcalde Oliver Klein i la portaveu d'ERC –Camí Mendoza– qui es va queixar que se li hagués tallat la paraula en dues ocasions

Per Berta Ruiz

Celler de la Cooperativa Agrícola
Celler de la Cooperativa Agrícola | Lluís Rovira i Barenys
El plenari municipal celebrat el passat divendres al matí va aprovar –amb el vot favorable de l'equip de govern i les abstencions d'ERC i JxC– un expedient de modificació de crèdits del Patronat del Museu d'Història de Cambrils que permetrà finançar la primera fase d’obres de l'edifici de l'antic celler de la Cooperativa Agrícola. Aquesta modificació de 35.000 euros –finançada amb romanent de tresoreria– servirà per crear una partida d'inversió que es destinarà a intervencions en els edificis històrics que gestiona el Museu i que precisen d'una actuació immediata.
Tal com va indicar el regidor d'Hisenda –David Chatelain– "aquesta modificació venia de l'anterior govern davant la necessitat de reparar l'estructura interior i exterior del celler; el romanent de tresoreria disponible després d'aquesta operació serà de 72.371,12 euros". Recordem que l'objectiu és resoldre els desperfectes que presenta l'edifici, com són l'ensorrament parcial del voladís del carrer del Sindicat, la degradació de les finestres de la plaça de Bernardí Martorell o les goteres d'una part de la teulada de llevant.

Una reparació molt necessària segons JxC i ERC

En el torn d'intervencions, el portaveu de JxC –Lluís Abella– va avançar el vot favorable del seu grup manifestant que, "aquesta reparació és molt necessària per al celler. Volem agrair-los que hagin fet arribar una nota de premsa als mitjans sobre aquesta reparació que van impulsar les senyores Camí Mendoza i Cinta Ballesté; ens agrada que ens realcin les feines que vam fer en l'anterior govern". Per part d'ERC, Camí Mendoza també es va posicionar a favor del punt, però va criticar que no s'hagués incorporat a l'anterior plenari tal i com es va fer amb una modificació de crèdits per a inversions relacionades amb el departaments d'Esports –i que aleshores sí es va incorporar per decret d'alcaldia–.
 
Sobre aquesta qüestió, l'alcalde –Oliver Klein– va explicar que, "el fet que hagi trigat 15 dies més és un tema menor; el que sí és un tema major és la inversió i un projecte que assumim. Només és una qüestió d'organització de les sessions plenàries, però li passo la paraula al regidor Artigau que em demana intervenir". En aquest punt, el regidor Joan M. Artigau va exposar que: "vostès –per l'experiència de govern que tenen–, ja haurien de saber que això no s'ha endarrerit perquè nosaltres hem volgut, ho pot confirmar el senyor interventor. Això havia de passar per la comissió d'hisenda i com aquesta no es podia fer per motius tècnics, ha estat per aquest motiu. No vagin explicant allò que és indefensable".

Tensió entre l'alcalde Oliver Klein i la portaveu d'ERC Camí Mendoza: "Semblen Pimpinela"

En una segona ronda d'intervencions, Lluís Abella va replicar dient que, "s'estan excusant que no es podia fer la comissió d'hisenda, però fa 10 dies vam passar una modificació de crèdits d'esports, unes sí i altres no; diguin 'fem el que volem perquè manem i ja està'".
 
L'alcalde va insistir que "tots veiem que es facin les obres, però s'estan fixant en aquest detall; ara segur que la senyora Mendoza voldrà tornar a parlar sobre aquest detall". Visiblement molesta, la portaveu d'ERC –Camí Mendoza– va comentar que, "li recordo, senyor Klein, que tinc tot el dret a fer dues intervencions en qualsevol punt d'aprovació; o cal que faci aquestes introduccions una mica irrespectuoses". Klein va replicar que, "sempre sóc molt respectuós, centri's en el tema". Mendoza va afegir que, "aquesta és la segona vegada que em fan callar en aquest plenari" –en la primera, a l'inici del plenari, Klein li va apagar el micròfon–. L'alcalde va intervenir per dir-li: "intervingui que tots tenim molta feina a fer, vagi al gra; l'estem esperant". En aquest moment, el regidor d'Hisenda –David Chatelain– va comentar que semblaven 'Pimpinela' i Mendoza li va retreure que "vostè no té la paraula; encara que no sigui l'alcaldessa". La portaveu d'ERC va demanar que es clarifiqués la intervenció del regidor Artigau perquè, segons va dir, el ROM especifica l'ordre de les intervencions. També li va retreure: "senyor Artigau, assabentis bé i no faci falses acusacions als qui sabem com funciona".

Oliver Klein: "S'haurà d'anar acostumant que qui dirigeix el plenari sóc jo i que jo cedeixo el torn de paraula"

Per cloure la discussió, l'alcalde –Oliver Klein– es va adreçar a Mendoza per dir-li: "s'haurà d'anar acostumant que qui dirigeix el plenari sóc jo i que jo cedeixo el torn de paraula. Pensava que la intervenció del senyor Artigau podria aportar claredat i amb aquesta intenció ho he fet".

L’Apunt

Modificació de crèdit número 23 per impulsar despeses abans de finals d'any

Un altre punt de caire econòmic que es va aprovar en sessió plenària va ser la modificació de crèdit número 23. Segons va explicar el regidor d'Hisenda –David Chatelain– "es planteja per la necessitat d’impulsar tota una sèrie de despeses que s'han de du a terme abans de la finalització de l’any. La més important és una amortització de crèdits per valor de 900.000 euros, i després trobem diferents partides de despeses d’electricitat, neteja i mobiliari per als edificis de la corporació, inversió en solars i espais d’esbarjo, venciment de diferents operacions de renting relatives a vehicles i emissores de comunicació policials, una campanya de desratització i una petita partida per a ampliar el registre de la marca Cambrils Comerç".
 
Tal com va afegir Chatelain, "alguns dels crèdits extraordinaris permeten cobrir partides de benestar social, com una subvenció a la Creu Roja o subvencions extraordinàries per a l’habitatge degudes a la Covid19. Cal destacar també el cobriment d’aplicacions pressupostàries de premi de cobrament i de gestió de BASE referents als departaments de recaptació i gestió tributària per valor de 80.000 euros o l’ampliació de la partida per a cobrir l’increment de l’import de les comissions bancàries".
 
En total, "els suplements de crèdit representen un total de 388.762,60 euros i els crèdits extraordinaris un total de 1.065.829 euros, que seran coberts en càrrec al romanent de tresoreria per un import de 1.320.000, als que s’han d’afegir 134.592,60 euros que provenen de diferents baixes que no suposen pertorbació en els serveis, i per tant establint el finançament total en 1.454.591,60 euros. Una vegada aplicades aquestes quantitats, el romanent de tresoreria disponible queda en 101.250,29 euros".
 
Tant JxC com ERC es van abstenir en aquest punt. La portaveu d'ERC –Camí Mendoza– va alertar que, "amb aquesta modificació de crèdit pràcticament no queda romanent de tresoreria per si hi hagués alguna cosa sobrevinguda".

Comenta aquest article