Informació general

Economia

S'aprova una modificació de crèdit de 51.414 euros per a reparacions, maquinària i equips informàtics de l'Escola Municipal de Música

Els grups de l'oposició, tant JxC com ERC, van donar suport al punt però van retreure a l'equip de govern que aquesta modificació havia estat feina de l'anterior govern

Per Berta Ruiz

Imatge d'arxiu de l'edifici de l'Escola Municipal de Música
Imatge d'arxiu de l'edifici de l'Escola Municipal de Música | Lluís Rovira i Barenys

El plenari extraordinari celebrat el passat dimarts 19 d'octubre va aprovar diversos punts de caire econòmic. Un d'aquests –que va rebre el vot favorable de tots els grups del consistori– va ser l'aprovació de l'expedient de modificació de crèdits –finançat amb romanent de tresoreria– del Patronat de l'Escola Municipal de Música. En aquest cas, el regidor d'Hisenda –David Chatelain– va explicar que, "aquesta modificació es planteja degut a la necessitat d'aplicar uns suplements valorats en 7.814 euros que es refereixen –en la seva majoria– a reparacions i manteniments de caràcter general i aprovar uns crèdits extraordinaris –en aquest cas per la quantitat de 43.600 euros– que aniran destinats a reparacions de l'edifici i maquinària, juntament amb una inversió d'equipaments informàtics per a l'Escola Municipal de Música. Aquesta modificació que, en conjunt suma 51.414 euros, quedarà finançada en la seva integritat amb romanent de tresoreria. El romanent disponible una vegada descomptada aquesta operació serà de 28.440 euros".

L'oposició dona suport al punt, però retreu que havia estat feina de l'anterior govern

Des de Junts per Cambrils, Lluís Abella va donar suport al punt i va recordar que aquesta modificació havia estat impulsada pel govern anterior. "Una vegada més segueixen aprovant les coses del govern anterior" va retreure. Per part d'ERC, Camí Mendoza va comentar que, "aquesta modificació de crèdit va ser impulsada pel regidor Alejandro Garcia –com a regidor de l'àrea d'Ensenyament–, va passar per la seva comissió informativa, per tant, l'aprovem. No ens sembla de rebut que el senyor Chatelain no hagi ni fet menció en la introducció; és una cosa d'estil. No obstant, el que importa és el contingut –votarem a favor–, perquè és una feina que vam impulsar naltros".