Estampes Cambrilenques

Article publicat a Revista Cambrils el mes de setembre-octubre de 1959

Cipus romans a la nostra vila

Setembre-octubre 1959 / La secció «Estampes Cambrilenques» elaborada per Josep Salceda es va publicar a Revista Cambrils des del setembre de 1953 fins el maig de 2005

Per Josep Salceda (1923-2011)

Estampes cambrilenques / Setembre-octubre 1959

La fotografia que il·lustra la portada d'aquest número ens mostra l'esvelta Torre de la Guineu del Mas del Bisbe (vegis Revista Cambrils núm. 71). És una torre quadrangular i de construcció antiquíssima, que va guardar entre els seus murs, fins fa ben pocs anys, un d'aquests cipus o monuments funeraris que tant estengueren els romans arreu de les principals vies del seu vastíssim imperi.

Aquesta pedra té gravada una inscripció en llatí i data, amb tota probabilitat, del segle III. Quan es va construir la torre i la van utilitzar com a material, segurament no li van donar cap importància. Fa uns quants anys els propietaris la van vendre al Dr. Vilaseca, de Reus, i actualment figura en el Museu Prim Rull de la ciutat veïna.

Les seves dimensions són, aproximadament, de 60 cm d'alçada per 40 d'amplada i 25 de llargada.

Fa poc vam visitar l'esmentat museu reusenc i hi vam veure, reunits en una mateixa sala, tres d'aquests cipus romans, trobats en el nostre terme municipal, dos dels quals a Vilafortuny. El tercer és el que comentem.

Els de Vilafortuny són molt més grans. El primer amida, en centímetres, 90(45 i 45 de llargada, aproximadament.

Té la següent inscripció:

L. CAECILIO
L. F. QVIRIN
CAECILIANO
DVO, VIRO. TER
FLAMINI DIVOR
ET. AVGVSTORUM
PROVINCIAE. HISPAN
CITERIORIS
Q CAECILIVS
CAMPANVS
PATRI OPTVMO

La traducció de la qual és: "A Lucio Cecilio Ceciliano, hijo de Lucio. De la tribu Quirina, Duumón, tres veces Flamen de los Augustos Emperadores, en la provincia de España Citerior.— Quinto Cecilio Camparo a su buenísimo padre."

El segon amida, també en centímetres, 80 (60 i 40 de llargada. La inscripció, en lletres força grans, és la següent:

C. AVFIDIO
VICTORINO
FABIA. LIDE
AMICO SIMPLI
CISSIMO. ET
INCOMPARABILI

La podem traduir així: "A Cayo Aufidio Victorino. Fabia Lide a su incomparable y sencillísimo amigo."

La inscripció del cipus que hom trobà a la torre del Mas del Bisbe, força borrosa per cert, és aquesta:

D M
SVULPIC SABIN BENEF
VBRA CAR MILLE
IGP ANN XLV
SRIB XXV POSVER
V C VS CIN
LVM NVSETSVI
ICIA CELERIANA
MARITO BENEME
RENTI FECER

La traducció de la qual és: "A los dioses manes. — A Sulpicio Sabino beneficiario de la ciudad de Braga, militar de la Legión VII Fémina Pía Feliz (murió a los 45 asos, a los 25 de estipendio). Pusieron (esta memoria) Sulpicio sin (su) alumno y Sulpicia Celeriana a su marido que bien la merecía (esta làpida)."

He tret la traducció d'aquestes inscripcions d'un article publicat a "VRBS", de Reus, firmat per Josep M. Guix Sugraries. I, per cert, la darrera traducció és ben diferent de la que, del mateix cipus, fa el senyor Serra i Dalmau, la qual diu: "Sulpicio Sabino dedicó mil versos abundantes lleno de fortaleza el atio 45; 25 letras pusieron aquí sus cenizas; el alumno y Sulpicia Celeriana a su esposo merecedor dedicaron."

Com que els meus coneixements d'epigrafia són pràcticament nuls, no tercerejaré en aquesta qüestió, i deixo als erudits la tasca interessantíssima de treure'n la solució.

No obstant això, no puc acabar aquest modestíssim treball sense lamentar que l'oblit, el lucre o simplement la indiferència i la poca estimació per les nostres coses hagin permès que sortissin de Cambrils aquests records històrics del nostre passat.

Aquest fet, que lamentem, evidencia, un cop més, la necessitat que té Cambrils de posseir un petit museu, humil i sense pretensions si voleu, però suficient per poder-hi guardar qualsevol cosa que tingui un valor històric que, inevitablement, en el decurs dels anys es va descobrint i que, pel fet de no tenir lloc on poder guardar-ho amb un cert decòrum, fa cap a mans estranyes.

Pensem-hi.

(1) Dono les notes i la traducció que n'ha fet, de cadascuna de les inscripcions, el professor de llengua llatina J. M. Escolà Tuset de la Universitat de Barcelona, al qual agraeixo el seu interès i la seva ajuda (N. del T.):

1- "En memòria de Luci Cecili Cecilià, fill de Luci, de la tribu de Quirina, duumvir tres vegades, sacerdot dels déus i dels emperadors de la província de la Hispània Citerior. Quint Cecili Campà al seu pare immillorable."

2- "En memòria de Cai Aufidi Victorí. Fàbia Lide al seu amic tan lleial i incomparable."

3- Per fer la traducció d'aquesta inscripció he recorregut al llibre Die römischen Inschriften von Tarraco de G. Alfoldy, publicat a Berlín el 1975, el qual la documenta en els següents termes:

D M
SVLPIC SABIN BENEF
CIV BRACAR MILLE(G)
(V)II G P FEL ANN XLV
STIP XXV POSVER
(S)VLPIC FVSCIM
(A)LVMNVS ET SVL
(P)ICIA CELERIANA
MARITO BENEME
RENTI FECER

"Als déus manes. En memòria de Sulpici Sabí, beneficiari, ciutadà de Braga, soldat de la legió VII "Gemina Pia Felix"*, de quaranta-cinc anys, amb 25 anys de servei (ho) posaren. Sulpici Fusci, deixeble seu, i Sulpícia Celeriana al marit, que bé s'ho mereixia, feren (aquesta làpida o monument)."

*Galba va crear la legió VII GEMINA de gener de l'any 68, Vespasià li donà el títol de FELIX i Caracalla el de PIA.

 

 


Consulta més articles de la secció Estampes cambrilenques

Comenta aquest article