Informació general

Natalitat

Un total de 267 nadons van néixer a Cambrils l'any 2020, quatre naixements més que 2019

La natalitat a Cambrils es va mantenir l'any 2020 a Cambrils respecte 2019; malgrat que a nivell general de Catalunya, el nombre de naixement va disminuir un 5,9%

Per Redacció

Imatge d'arxiu de gent passejant pel Port, abans de l'inici de la pandèmia
Imatge d'arxiu de gent passejant pel Port, abans de l'inici de la pandèmia | Lluís Rovira i Barenys

L'any 2020 van néixer un total de 267 nadons a Cambrils –134 nens i 133 nenes–, una xifra que representa un lleugeríssim increment de quatre naixements més respecte l'any 2019 quan el total va ser de 263 nadons –136 nens i 127 nenes– a Cambrils. Malgrat l'esclat de la pandèmia de la covid-19, la xifra de naixements a Cambrils es manté pràcticament igual que l'any anterior, tenint en compte que a nivell de Catalunya, els naixements van disminuir un 5,9% l'any 2020. Respecte l'any 2018 –280 naixements– es produeix un descens de 13 naixements menys. Aquestes són les dades provisionals que l'Institut Nacional d'Estadística de Catalunya (IdesCat) feia públiques ahir.

Si mirem les dades estadístiques anteriors, es pot comprovar que des de l'any 2017 fins l'any 2010 –per exemple–, els naixements a Cambrils es van situar sempre per damunt dels 300 i com a dada curiosa, gairebé tots els anys –excepte els anys 2014, 2012 i 2010– el nombre de nens nascuts va ser superior al de nenes nascudes:

2017: 315 naixements totals (163 nens i 152 nenes)

2016: 329 naixements totals (189 nens i 140 nenes)

2015: 343 naixements totals (177 nens i 166 nenes)

2014: 327 naixements totals (156 nens i 171 nenes)

2013: 327 naixements totals (172 nens i 155 nenes)

2012: 365 naixements totals (174 nens i 190 nenes)

2011: 391 naixements totals (210 nens i 181 nenes)

2010: 398 naixements totals (193 nens i 205 nenes)

Si tirem més enrere –IdesCat registra dades de fins l'any 1975 a la seva pàgina web–, els tres anys que es van assolir les xifres més altes de natalitat a Cambrils van ser els anys 2007, 2009 i 2008 en aquest ordre, superant sempre els 400 naixements.

1) 2007: 444 naixements totals (238 nens i 206 nenes)

2) 2009: 418 naixements totals (219 nens i 199 nenes)

3) 2008: 411 naixements totals (212 nens i 199 nenes)

La natalitat de 2020 a Catalunya baixa un 5,9% respecte 2019

El nombre de nascuts vius registrats a Catalunya de mares residents l'any 2020 va ser de 57.889, xifra que representa una reducció del 5,9% en relació amb les dades definitives del 2019. La tendència de disminució dels naixements, iniciada a Catalunya l'any 2009, s'ha vist accentuada per la crisi sanitària, amb una caiguda del 20,1% del nombre de naixements al mes de desembre, nou mesos després de l'inici de la pandèmia.

Tots els àmbits territorials van registrar un descens del nombre de nascuts vius; les Terres de l'Ebre (−12,7%) i l'Alt Pirineu i Aran (−12,6%) són els àmbits on aquest descens va ser més alt. Pel que fa a les comarques, només en 8 comarques el nombre de nascuts vius del 2020 va ser superior al 2019.

Indicador de fecunditat: 1,20 fills per dona

L'indicador conjuntural de fecunditat de les dones catalanes al 2020 va ser d'1,20 fills per dona, mentre que el 2019 va ser d'1,27. Per àmbits del Pla territorial, Ponent i les Comarques Gironines són els que van tenir l’índex conjuntural de fecunditat més elevat (1,39 fills per dona), mentre que l'Alt Pirineu i Aran és el que el va tenir més baix (0,98).

Mitjana d'edat de 31,4 anys per a la primera maternitat

Pel que fa a l'edat a la maternitat, l'any 2020 va continuar endarrerint-se a Catalunya i, de mitjana, les dones van tenir el primer fill als 31,4 anys. L'Àmbit Metropolità i l'Alt Pirineu i Aran és on la maternitat al primer fill va ser més tardana (31,8 anys), mentre que a l'Àmbit de Ponent i les Terres de l'Ebre és on va ser menys envellida (30,2 anys).

Es redueix un 4,2% el naixement de nadons de mare estrangera a Catalunya

L'any 2020 els nadons de mare estrangera van ser 18.985, un 4,2% menys respecte a un any enrere, dada que contrasta amb la tendència de creixement registrada des de l'any 2016. Per país de nacionalitat de la mare, la major freqüència va correspondre als fills de mares marroquines (5.529 nascuts vius), seguida dels de mares romaneses (1.185) i de mares pakistaneses (1.073). Pel que fa l'evolució respecte al 2019, el major augment va correspondre a nadons de mares de nacionalitat de Colòmbia (+134) i d’Hondures (+51); mentre que els majors descensos van correspondre a mares de nacionalitat del Marroc (-350), la Xina (-105) i (Bolívia (-88).

Aquesta estadística es difon anualment en dues fases: les dades provisionals, amb els naixements de dones residents inscrits en els registres civils de Catalunya, i les dades definitives, amb tots els naixements, incloent-hi els inscrits en els registres civils d'altres comunitats autònomes i els naixements que no s'han inclòs en les dades provisionals per un retard en la notificació. L'Idescat elabora aquesta operació estadística, amb la col·laboració de l'INE, a partir de les butlletes de part del Registre civil.

Comenta aquest article