Informació general

Recollida

Humana recupera més de 39 tones de tèxtil usat a Cambrils al primer semestre

La recollida selectiva de gener a juny supera les 175.000 peces de roba per a reutilitzar-les o reciclar-les

Per Redacció

La planta de preparació per a la reutilització de la roba dipositada a Humana
La planta de preparació per a la reutilització de la roba dipositada a Humana | Cedida

Humana Fundación Pueblo para Pueblo ha recuperat 39.065 kg de tèxtil usat a Cambrils durant el primer semestre del 2021 per a donar-los una segona vida mitjançant la reutilització o el reciclat. La recollida selectiva de residu tèxtil representa un augment de l’11,9% respecte els primers sis mesos de l’any passat, quan es van recuperar 34.912 kg.

Els donants han dipositat als contenidors de la Fundació la roba, el calçat, els complements i el tèxtil de la llar que ja no utilitzen. Les més de 39 tones recuperades per Humana equivalen a 175.800 peces de roba que veuran perllongat el seu cicle de vida útil.

Aquesta gestió implica un doble benefici: el primer és ambiental perquè es redueix la generació de residus i evita que les peces de roba acabin en un abocador. La recuperació del residu tèxtil durant el primer semestre representa un estalvi de 123 tones de CO2 no emeses a l'atmosfera.

El segon benefici és social: consisteix en la creació d’ocupació verda, ja que Humana genera un lloc de treball per cada 30.000 kg de tèxtil recollit. A més, els recursos que se n’obtenen es destinen a iniciatives socials. Després de més de tres dècades d'activitat, tres milions de persones s'han vist involucrades als programes de desenvolupament que Humana du a terme als països del Sud de la mà de contraparts o socis locals; són projectes centrats en la formació de professors de primària, l’impuls de l'agricultura sostenible o la lluita contra el VIH/SIDA, entre altres accions.

“Quan aprofitem al màxim el residu tèxtil en donar-li una segona vida, convertim aquest residu en un recurs i li donem una finalitat social”, afirma Àgata Soler-roig, responsable de l’àrea de Recollida d’Humana a Catalunya, “els articles que es recuperen són un actiu que, gestionats acuradament, es converteixen en motor d’ocupació i de generador de fons per a la cooperació al desenvolupament a l’hemisferi Sud i de suport local al nostre país. Per tot plegat, estem molt agraïts a la ciutadania per la seva solidaritat”.

La roba usada que es recupera a Catalunya no arriba a l'11%

L’Agència de Residus de Catalunya (ARC) calcula que a casa nostra es generen anualment 166.000 tones de residu tèxtil; cada ciutadà llença aproximadament 20 quilos de roba, de mitjana.

Malauradament, els gestors autoritzats només en recuperen una petita part.  Segons dades del 2020, la recollida selectiva representa el 10,6% del total de residus tèxtils provinents del consum a les llars (2,3 kg per habitant i any). La resta acaba a la fracció resta, per tant en un abocador o en una incineradora.

Tanmateix, la recollida selectiva de roba té un gran potencial per a garantir-ne una segona vida: el 50% se’n pot reutilitzar i més del 35%, reciclar. Per això és important que es dipositi en un contenidor de roba, ja que gairebé el 90% del residu tèxtil no acaba en el punt de recollida adequat.

El futur del sector està marcat, en primer lloc, per la nova Llei de Residus, que ha de ser aprovada al Congrés dels Diputats i determina que tots els municipis hauran d'establir una recollida separada per al residu tèxtil abans del 2025 -avui dia no hi estan obligats.

En segon lloc, és fonamental augmentar el número de contenidors a l'espai públic per a facilitar-ne les donacions; implantar-hi mecanismes normatius que permetin una recollida selectiva eficaç i eficient, que garanteixi la traçabilitat en la cadena de valor, i explicar molt clarament quina és la destinació de la roba usada. L'existència d'indicadors fiables és clau per a la credibilitat del sistema i per a donar-ne confiança als ciutadans.

En tercer lloc i en un horitzó a tres anys vista, els productors que comercialitzen articles tèxtils hauran d'assumir-ne els costos i la gestió de residus que hi generen; és l'anomenada Responsabilitat Ampliada del Productor (RAP), que ja funciona per a altres fraccions, com els envasos.

La destinació de la roba usada

La principal destinació de la roba dipositada en els contenidors d'Humana és la planta de preparació per a la reutilització de l’Ametlla del Vallès (Vallès Oriental) i una petita part es ven a empreses de reutilització i reciclatge. La destinació de les peces tractades és:

  • El 54% es destina a la reutilització: el 14% mitjançant les botigues de moda sostenible d’Humana i el 40% s'exporta, principalment a l’Àfrica per a comercialitzar-la, fer accessible la roba als països menys desenvolupats i generar-hi recursos per a la cooperació al desenvolupament.
  • El 37,5% es troba en un estat que no en permet la reutilització i es ven a empreses de reciclatge per a què elaborin altres productes (mantes, aïllants o draps per a la indústria d'automoció).
  • L’1,5% són residus impropis (plàstics, cartrons, altres) que es posa en mans de gestors autoritzats corresponents.
  • El 7% no es pot reutilitzar ni reciclar ni valoritzar energèticament i s'envia a un centre de tractament de residus per a disposició final.

 

Comenta aquest article