Vandellòs i Hospitalet de l'Infant, Vandellòs i l'Hospitalet de l'Infant

Urbanisme

El projecte de reurbanització d'un tram de la Via Augusta de l'Hospitalet de l'Infant, sotmès a informació pública

Es poden presentar reclamacions o al·legacions del 15 de juliol al 27 d’agost per internet, a través de la Seu electrònica de l’Ajuntament; o de manera presencial, a les oficines municipals d’atenció ciutadana

Per Redacció

Imatge actual del tram de la Via Augusta que es reformarà
Imatge actual del tram de la Via Augusta que es reformarà | Cedida

El projecte de reurbanització d'una part de la Via Augusta de l'Hospitalet de l'Infant estarà sotmès a informació pública a partir d’aquest dijous 15 de juliol i fins al divendres 27 d’agost, inclòs. Concretament, es tracta del tram comprès entre els carrers Vandellòs i  Masriudoms. Durant aquest període, es poden presentar reclamacions o al·legacions al projecte redactat i signat per l’arquitecte Antoni Vilanova Omedas (Vilanova + Moya arquitectes) i per l’enginyer de camins, canals i ports Pere Santos (Ingenieros asociados SA). Aquest projecte va ser aprovat inicialment per la Junta de Govern Local el passat 1 de juliol, amb un pressupost de més d’1,5 milions d’euros, aproximadament. Les instàncies es poden presentar de manera telemàtica, a través de la Seu electrònica  de l’Ajuntament; o presencialment, a les oficines municipals d’atenció ciutadana (OMAC).

L’objectiu d’aquest projecte és transformar aquest tram de via urbana, per dotar-lo de major espai per als vianants. Cal tenir en compte que la Via Augusta, en aquest tram, constitueix un vial cèntric, amb molta activitat comercial i de lleure i de restauració. Actualment, l’avinguda està formada per unes voreres estretes i tres calçades. Com que ja fa molts anys que va perdre la funció de pas a través del nucli urbà de l’Hospitalet de l’Infant, ja que la carretera N-340 va ser desviada, es considera que ha arribat l’hora de convertir aquesta avinguda en una via urbana moderna.

Més places de pàrquing i més espai pels vianants

“Amb aquesta actuació pretenem donar prioritat als vianants, a l’ús cívic d’aquesta avinguda; i dinamitzar el comerç local i l’activitat econòmica en general, afavorint la mobilitat sostenible”, ha afirmat l’alcalde, Alfons Garcia. Així doncs, es vol mantenir l’accés i el pas de vehicles d’una manera convencional, però amb una via de dos carrils, un per cada sentit de circulació. També es vol dotar la via de la major capacitat d’aparcament possible, per potenciar la seva funció de nucli urbà; i alhora eixamplar al màxim l’espai de vianants, per permetre un passeig ample i, allà on calgui, terrasses o espais d’estada.

El projecte sotmès ara a informació pública proposa la creació de 88 places d’aparcament en semibateria invertida, la qual cosa suposaria un increment d’unes 55 places respecte les 33 places que actualment té aquest tram de la Via Augusta, amb 4 places adaptades a les persones amb mobilitat reduïda. També planteja la construcció d’unes voreres amples, de 5 a 6 metres, i la definició d’una línia d’arbrat, d’1,50 metres d’amplada, en la qual es disposaria el nou enllumenat.

A causa de la nova reordenació viària i dels treballs de renovació de les xarxes de serveis que es duran a terme es preveu que serà necessari demolir tots els paviments en l’àmbit de les obres, retirar els punts de llum existents; desviar i soterrar la línia elèctrica de baixa tensió, que actualment discorre entre els carrers Moreres i París; així com les esteses de fibra-telefonia preexistents i la megafonia municipal. També s’hauran de desmuntar i retirar provisionalment, durant l’execució de les obres, tots els elements de senyalització i petit mobiliari urbà.

En aquest enllaç de la Seu electrònica es pot consultar tota la documentació del projecte: https://bit.ly/3wFMaWZ

Un projecte bastat en l'estudi històric de l’eix urbà de la Via Augusta

El despatx Vilanova+Moya, arquitectesva dissenyar el projecte de reurbanització d’aquest tram de l’avinguda principal de l’Hospitalet de l’Infant sobre la base de l’Estudi històric-arquitectònic-urbanístic, diagnosi de lestat actual i projecte dintervenció a leix urbà de la Via Augusta que li va encarregar l’Ajuntament a principis de 2020, amb la finalitat de desenvolupar un estudi analític de l’evolució de la Via Augusta com a eix vertebrador de l’Hospitalet de l’Infant al llarg de la seva història.

El treball, concebut pel consistori com una “eina necessària i fonamental per plantejar unes propostes d’intervenció que s’han de materialitzar sobre aquesta via en el seu tram urbà els propers anys” consta de tres capítols: l’evolució històrica de la trama urbana i de la Via Augusta, particularment; la diagnosi, en què es reflecteixen els valors inherents i els aspectes que cal millorar; i les propostes d’intervenció. Entre aquestes propostes, hi ha la de senyalitzar els edificis i espais de la Via Augusta amb un passat rellevant.

Aquest estudi, redactat i signat pels arquitectes Antoni Vilanova i Susanna Moya, es va dur a terme entre els mesos de gener a desembre de 2020, amb la col·laboració dels Serveis Tècnics de l’Ajuntament, de l’Arxiu i del departament municipal de Cultura, del Centre d’Estudis de l’Hospitalet de l’Infant i, especialment, de l’expert en història local Alfons Tejero.

El passat 1 de juliol, la Junta de Govern el va aprovar, «atès que és coherent amb el POUM i a l’efecte que serveixi de referència per als futurs projectes d’obres o d’urbanització que es desenvolupin al llarg de l’avinguda de la Via Augusta».