Informació general

Obres

S'inicien les obres d'arranjament de la desembocadura del barranc de la Verge del Camí

Aquest va ser un dels punts més afectats pels aiguats del 22 d'octubre de 2019 i, posteriorment, va tornar a patir els embats del temporal Glòria, el gener de 2020

Per Berta Ruiz

Des de fa uns dies s'han iniciat els treballs d'arranjament de la desembocadura del barranc de la Verge del Camí
Des de fa uns dies s'han iniciat els treballs d'arranjament de la desembocadura del barranc de la Verge del Camí | Berta Ruiz

Fa uns dies es van iniciar les obres d'arranjament de la desembocadura del barranc de la Verge del Camí que va ser un dels punts més afectats pels aiguats del 22 d'octubre de 2019 i, posteriorment, va tornar a patir els embats del temporal Glòria –el gener de 2020–. Recordem que, arrel de la rierada d'octubre de 2019, el tram final de la desembocadura del barranc va quedar engolit per la força de l'aigua; es van trencar parts dels murs de la llera –alguns arbres de la zona verda van caure dins del barranc pel despreniment de la terra– i fins i tot es va esfondrar una part de l'asfalt del carrer de Sant Jaume, així com la tanca que uns mesos enrere s'hi havia instal·lat en aquest espai. A banda de tot això, es van rebentar les canonades que ressegueixen la llera del barranc amb el conseqüent abocament d'aigües fecals al barranc. Les canonades es van tornar a refer de forma provisional, però el pas del temporal Glòria les va tornar a rebentar i es va endur aquests tubs provisionals. Aleshores, des de l'Ajuntament de Cambrils es van tornar a col·locar unes canonades provisionals.

Màquines treballant a la zona

Així doncs, des de fa uns dies ja s'hi poden veure màquines treballant que hauran de treure la gran quantitats de sediments acumulats; retirar la runa que es va produir amb l'ensorrament dels murs i anar refent la part final de la llera del barranc que va quedar destrossada per la força de l'aigua. També s'haurà d'arranjar el tram de l'asfalt del carrer de Sant Jaume que va quedar engolit i que, des d'aleshores, es va tancar amb uns blocs de formigó per tal que la gent no s'hi atansés. Les obres arriben gairebé dos anys després dels aiguats d'octubre de 2019 i després d'una llarga successió de tramitacions, tal com ha anat explicant el regidor de Serveis –Lluís Abella– en reiterades ocasions. De fet, aquest punt ha estat focus de les crítiques per part dels grups de l'oposició de l'Ajuntament de Cambrils davant la poca celeritat que s'ha tingut a l'hora d'arreglar els desperfectes ocasionats pels aiguats.

Subvenció de 97.400 euros per part de la Generalitat amb data límit per executar l'actuació

Recordem que, a la sessió plenària del passat mes de febrer, es va aprovar un expedient de modificació de crèdit per un import de 194.801 euros. Aleshores, el regidor d'Hisenda –Jaume Gila– va explicar que, "s'ha rebut una subvenció directa de la Generalitat per a l'arranjament dels danys ocasionats en infraestructures i equipaments produïts pels aiguats del mes d'octubre de 2019. Aquesta resolució estableix un termini d'execució de les actuacions previstes que finalitza el 4 de novembre de 2021. Si no s'executa en aquesta data hi ha la possibilitat de perdre la subvenció atorgada en cas de no complir el termini establert".

Aquests 194.801 euros, tal com va apuntar Gila, es destinaran a: la reconstrucció dels murs de contenció del carrer de Sant Jaume –desembocadura del barranc de la Verge del Camí– per valor de 95.526 euros; la reconstrucció de la passarel·la de la riera d'Alforja que va quedar ensorrada –davant de la comissaria dels Mossos d'Esquadra– per valor de 88.225 euros; la reposició de l'enllumenat del carrer de Sant Jaume per import de 1.250 euros; així com d'altres actuacions a la via pública. La meitat d'aquest import –97.400 euros– provenen de la subvenció de la Generalitat, mentre que l'altre 50% prové de baixes de la partida de vies públiques de l'Ajuntament per uns 97.400 euros més.

Diferents imatges de l'estat actual del tram final del barranc de la Verge del Camí