Informació general

Economia

S'aprova el pagament d'uns 280.324 euros en factures que havien quedat pendents de l'any 2020

L'oposició va criticar que tots aquests pagaments de factures que havien quedat pendents de l'exercici anterior fossin fruit d'una incorrecta tasca administrativa

Per Berta Ruiz

Imatge d'arxiu de l'edifici de la Casa de la Vila
Imatge d'arxiu de l'edifici de la Casa de la Vila | Berta Ruiz

El plenari telemàtic corresponent al mes d'abril, celebrat el passat dilluns, va aprovar diversos punts de caire econòmic. Un dels més destacats va ser aprovar el reconeixement extrajudicial de crèdits de l'Ajuntament –amb càrrec al romanent de tresoreria–, resultant de la liquidació de l'exercici de 2020 per un import de 280.324,55 euros. Aquesta és la xifra de factures pendents per pagar corresponents al passat exercici. Segons va apuntar el regidor d'Hisenda –Jaume Gila– "són factures corresponents a obres, subministraments i serveis prestats durant l'exercici anterior. Per diferents motius no es van poder aprovar abans del 31 de desembre de 2020 i per tant no van ser imputades a l'exercici en què es va produir la despesa".

Joan M. Artigau, no adscrit: "Reitero la nefasta actuació de l'equip de govern vers totes aquestes factures"

En el torn d'intervencions, el regidor no adscrit –Joan M. Artigau– va votar en contra. Segons va dir, "no perquè no vulgui reconèixer que no s'han de pagar aquestes factures –que sí s'han de pagar,– però una vegada més reitero la nefasta actuació de l'equip de govern vers totes aquestes factures".

David Chatelain (PP): "Aquí és on ve el problema quan estem parlant d'impagaments que es produeixen perquè no s'ha fet la tasca administrativa corresponent"

Per part del PP, David Chatelain va exposar: "tradicionalment hem estat votant a favor del reconeixement extrajudicial de crèdits perquè és una figura que és de normal aplicació a l'administració pública. Durant l'any, moltes vegades, es produeixen despeses que no es poden consignar per diferents motius i és una bona idea tenir aquest mecanisme que ens permet liquidar aquests deutes amb els proveïdors. El motiu d'haver canviat cap a l'abstenció és precisament perquè ja fa una sèrie de plenaris que venim denunciant aquesta situació de les objeccions de tots aquells pagaments que es fan sense el degut control pressupostari per part de d'intervenció. Aquí és on ve el problema quan estem parlant d'impagaments que es produeixen perquè no s'ha fet la tasca administrativa corresponent. A més, parlem de despeses reiterades i continuades al llarg del temps, per tant no podem dir que no sabem què s'ha de fer. Són despeses que no s'estan gestionant de la forma correcta. Ens hem trobat amb factures recurrents que han generat objeccions i continuaran fent-ho si no posem fil a l'agulla i resolem els problemes". El PP es va abstenir en aquest punt.

Josep M. Vallès (PSC): "Caldria poder començar l'any amb el calaix net de factures"

Des del PSC, el regidor Josep M. Vallès va anunciar el vot favorable del seu grup: "per davant de les objeccions administratives és prioritari pagar als proveïdors. Caldria poder començar l'any amb el calaix net de factures i, l'economia processal ens hauria de portar a solucionar aquests temes i no a complicar-los".

Juan Carlos Romera (Cs): "No es paga als proveïdors quan toca perquè els tràmits no es fan de forma correcta"

El portaveu de Cs –Juan Carlos Romera– també es va mostrar crític amb aquest mecanismes de l'equip de govern i va afirmar que "sembla el seu modus operandi". Romera va afirmar: "no es paga als proveïdors quan toca perquè els tràmits no es fan de forma correcta. No podem ser còmplices d'aquesta manera de funcionar, estem a favor que es paguin els serveis prestats a l'Ajuntament però no d'aquesta manera. No és un sistema òptim de funcionament i per això votarem en contra".

Jaume Gila, regidor d'Hisenda: "L'any anterior hi havia més de 700 factures com a reconeixement extrajudicial i aquest any només són 150"

Davant les crítiques de l'oposició, el regidor d'Hisenda –Jaume Gila– va recordar que "l'any 2015 es van iniciar moltes regularitzacions de contractes vençuts i s'ha continuat fent en aquest mandat. La prova és que l'any anterior hi havia més de 700 factures com a reconeixement extrajudicial i aquest any només són 150, per tant, hi ha diferència. Les mesures s'estan posant i s'estan duent a terme. Pel que fa a quantitats estem parlant de 280.000 euros quan l'any anterior era d'1.067.000 euros, per tant, també hi ha una diferència abismal amb les millores que s'han fet".

Per cloure el debat, el portaveu del PP –David Chatelain– va dir que, "està bé que es comencés al 2015, però estem a l'any 2021 i encara ens trobem amb un gran nombre de factures; evidentment, si seguim amb aquest ritme potser en 10 anys haurem resolt el problema. Hi ha coses que no es poden preveure perquè van sorgint però d'altres són serveis recurrents".

Factures pendents de pagar dels organismes autònoms per valor de 5.656 euros

D'altra banda, un altre punt similar que es va aprovar en la sessió plenària va ser un altre reconeixement extrajudicial corresponent als Organismes Autònoms (Patronat de Turisme, Escola de Música i Museu d’Història) de l’exercici 2020, per import de 5.656,71 euros.

El regidor no adscrit –Joan M. Artigau– va votar en contra per "la mala gestió de l'Ajuntament i perquè sempre va tard"; David Chatelain del PP es va abstenir perquè, segons va dir, "no podem avalar aquests problemes i aquestes disfuncions diverses". Josep M. Vallès del PSC va votar a favor per afavorir "un ràpid cobrament" dels proveïdors i Juan Carlos Romera de Cs va retreure que, "aquest govern no fa els deures quan els hauria de fer. Al final hem de recórrer a aquesta manera de fer les coses, de pressa i corrents i fora dels períodes legals. Sí volem que es paguin aquests deutes, sí a favor d'això, però no estem gens d'acord amb la manera de procedir. No serem còmplices d'aquesta manera de fer i el nostre vot serà abstenció".

Comenta aquest article