Informació general

Habitatge

El PSC demana al govern municipal que gestioni un nou conveni per a la construcció de 50 habitatges dotacionals per a gent gran

Per Redacció

Vista aèria de Cambrils
Vista aèria de Cambrils | Francesc Vidal-Barraquer

El PSC de Cambrils presentarà al proper plenari de dilluns 26 d’abril una moció on demana que el govern municipal gestioni un nou conveni de col·laboració amb la Generalitat de Catalunya per a construir 50 habitatges dotacionals al municipi. I, a més sol·licita que aquest no es demori en el temps; fixant un any com a data límit per assignar-lo.

Des del PSC es recorda l’intent frustrat que va significar un conveni signat a finals del 2007 per a la cessió del dret de superfície d’un terreny amb qualificació urbanística d’equipament municipal per a la construcció de 5 habitatges dotacionals per a gent gran situat al carrer Castell de Peralada. Per a la portaveu del PSC, Ana López, "atès que la nostra població d’edat més avançada és el col·lectiu que ha patit i està patint de manera més cruel la pandèmia de la Covid-19 des d’un punt de vista sanitari, social i econòmic, i que un 23,64% dels cambrilencs i cambrilenques tenen més de 60 anys (més de 8.400 persones) creiem que és necessari engegar aquesta promoció d’habitatges", ha apuntat. "Desitgem que des del govern de Cambrils es busqui un nou emplaçament en terrenys municipals per a crear aquests serveis d’habitatge que tanta falta fan i que ho gestionin amb la Generalitat", ha dit.

La portaveu també ha volgut incidir en el fet que "cada vegada arribem a aquestes edats amb millor qualitat de vida i amb major autonomia, no obstant, no disposem d’equipaments que puguin satisfer les necessitats temporals de persones amb dificultats d'emancipació o que requereixen acolliment o assistència residencial".

La moció fa un repàs històric per les dates claus en les quals es va engegar aquesta iniciativa, que mai va veure la llum i que, finalment, al plenari del passat mes de març de 2021, catorze anys després, va quedar extingit formalment. Les dates són les següents:

-El 27/11/2007 es va adoptar l’acord d’aprovar el conveni de col·laboració entre l'Ajuntament de Cambrils i la Generalitat per a la cessió del sòl.

-El 28/08/2009 es va concedir la llicència d'obres a l’Institut Català del Sòl per a construir els 50 habitatges dotacionals (exp. 406/08) i les posteriors concessions de pròrrogues.

-El 29/05/2020, la Junta de Govern Local (JGL) va incoar un procediment de declaració de caducitat de la llicència d’obres atorgada a l’Institut Català del Sòl, atès la no presentació d’al·legacions per part d'INCASÒL.

-El 06/11/2020 la JGL va acordar declarar la caducitat de la llicència d'obres atorgada a l’INCASOL.

-El ple de29/03/2021 va aprovar la resolució del conveni de col·laboració entre l’Ajuntament de Cambrils i la Generalitat de Catalunya per a la cessió del dret de superfície del terreny del carrer Castell de Peralada, acordat en el ple de data27/11/2007, per incompliment de les obligacions i compromisos assumits per les parts (la Generalitat de Catalunya, INCASÒL i la Direcció General de Promoció de L'habitatge) i per la no elevació a escriptura pública de l’acord de constitució el dret real de superfície.

Comenta aquest article