Informació general

Mobilitat

Primer pas per a l'aprovació de l'ordenança municipal que regularà la circulació dels patinets elèctrics

A partir de l'aprovació inicial, d'ahir al ple, s'obre un període de 30 dies per recollir possibles al·legacions; quan s'aprovi definitivament es farà una campanya informativa

Per Berta Ruiz

Patinet circulant pel carril bici de l'avinguda de la Diputació, el passat estiu
Patinet circulant pel carril bici de l'avinguda de la Diputació, el passat estiu | Lluís Rovira i Barenys

Primer pas per a l'aprovació de l'ordenança municipal que regularà la circulació dels vehicles de mobilitat personal (VMP) i bicicletes amb pedaleig assistit a les vies públiques. A la sessió plenària d'ahir al matí es va aprovar, inicialment, aquest document amb el vot a favor de tots els grups polítics. Recordem que el juliol de 2020, Cambrils, Salou i Vila-seca ja van acordar unes bases de regulació conjunta i a partir d’aquests criteris comuns cada municipi havia de desenvolupar la seva pròpia ordenança segons les seves necessitats.

Segons va exposar el regidor de Mobilitat i Protecció Ciutadana –Lluís Abella–, "l'impuls de la mobilitat sostenible ha comportat la irrupció dels anomenats vehicles de mobilitat personal –patinets– i bicicletes de pedal assistit a la via pública. La seva mida reduïda els fan idonis per al seu ús, però en moltes ocasions generen situacions de risc a l'hora de compartir l'espai urbà amb la resa d'usuaris. Per això, calien unes regles específiques per ordenar-ne la circulació i es considera necessària l'aplicació d'una ordenança municipal que reguli les condicions de circulació i seguretat". El regidor de Mobilitat va comentar que, "el document tècnic és fruit d'un treball multidisciplinar realitzat entre les policies de Cambrils, Salou i Vila-seca, donat que aquestes tres ciutats formem una petita metròpoli i, des de Cambrils, vam considerar necessària aquesta coordinació quant a una regulació normativa conjunta".

Tal com va apuntar Lluís Abella, es va crear una comissió d'estudi amb representants del govern municipal, els grups de l'oposició, la Policia Local i els serveis jurídics. "Vull agrair la participació de tothom a l'hora de treballar aquest document".

Tipus de vehicles regulats per l’ordenança

La nova ordenança regula la utilització de tres tipus de vehicles: els vehicles tipus joguina amb velocitat inferior a 6 km/h, els vehicles de mobilitat personal de velocitat entre 6 i 25 km/h i les bicicletes amb pedaleig assistit amb motor elèctric auxiliar de potència contínua màxima de 250 W.

Hi ha dos tipus de regulacions, segons si es tracta de vehicles d’ús privat o d’ús comercial. Els establiments de lloguer de patinets elèctrics i bicicletes de pedaleig assistit hauran de tenir una assegurança de responsabilitat civil i patrimonial. Els vehicles propulsats elèctricament amb seient i sense sistema d’autoequilibrat es consideren ciclomotors de tipus L1e i per tant no s’inclouen en aquesta ordenança i es regeixen per una altra normativa.

Principals punts de la normativa

- Les persones conductores estan obligades a sotmetre’s a proves d’alcohol i drogues

- Prohibit conduir fent ús del telèfon mòbil o de qualsevol altre sistema de comunicació

- Prohibit conduir fent servir auriculars

- De nit s’ha de conduir amb llums i elements reflectants

- Prohibit estacionar sobre voreres. Poden estacionar en zones existents d’aparcar bicicletes.

- S’han de respectar tots els senyals i normes de trànsit

Vehicles de Mobilitat Personal (VMP)

- Obligatori l’ús de casc de protecció

- Un VMP només pot transportar una persona

- S’ha de circular per calçades i carrils bici i no es pot fer per voreres. Per la calçada sempre pel costat dret i mantenir una distància mínima d’1,5 metres amb vianants i façanes. En espais reservats a vianants o quan no sigui possible mantenir les distàncies s’ha de baixar del vehicle i caminar al costat.

- No es poden superar els 25 km/h

- L’edat mínima per conduir un VMP és de 15 anys

- Els menors de 15 anys només poden utilitzar VMP si és adequat a la seva edat i alçada, fora de les zones de circulació i acompanyats d’una persona adulta responsable.

- Prohibit circular amb VMP manipulats per alterar la velocitat i les característiques tècniques.

Bicicletes de pedaleig assistit

- Els menors de 12 anys podran circular pels espais reservats per a vianants, espais no motoritzats, carrers de convivència, vies ciclistes o carrers de zones 30 sempre acompanyats i sota la responsabilitat d’una persona major d’edat.

- Només els adults poden transportar a una persona en una bicicleta de pedaleig assistit, sempre i quan sigui menor de 7 anys i en un seient addicional homologat

- Obligatori l’ús del casc pels menors de 16 anys en vies urbanes i interurbanes. Pels adults només és obligatori en vies interurbanes.

Un mes d'exposició pública i posterior campanya informativa

A partir de l’aprovació d’ahir, l’ordenança se sotmet a informació pública durant un període de 30 dies hàbils perquè les persones interessades la puguin examinar i presentar-hi les al·legacions que creguin oportunes. Una vegada l’ordenança sigui definitiva, i s’hagi estudiat la possible incorporació d’al·legacions, la regidoria de Protecció Ciutadana i Mobilitat de l'Ajuntament de Cambrils iniciarà una campanya informativa. A mes, s’inclourà formació respecte aquesta ordenança en les sessions d’educació viària que realitza anualment la Unitat d'Agents Escolars de la Policia Local.

Suport de tots els grups de l'oposició

En el torn d'intervenció de l'oposició, el regidor no adscrit –Joan M. Artigau– va agrair el treball realitzat per la comissió d'estudi, però va criticar la manca de celeritat a l'hora d'impulsar l'ordenança. També va preguntar sobre com es farà complir amb la normativa.

David Chatelain: "Benvinguda aquesta norma que contribueixi a fer els carrers més segurs, tant pels que van a peu com pels que van amb aquest mitjà de transport que són cada vegada més populars"

Per la seva part, David Chatelain del PP va comentar que, "fa anys que era necessari marcar una regulació atenent a la proliferació d'aquests vehicles als carrers i, fins i tot s'havien presentat mocions. Finalment tenim un text que, a priori considerem equilibrat després haver-lo treballat en la fase de redacció amb el departament tècnic. No obstant això, és probable que la normativa de rang superior que s'està fent pugui introduir modificacions que obliguin a reajustar l'articulat de l'ordenança per imperatiu de la norma superior. Benvinguda aquesta norma que contribueixi a fer els carrers més segurs, tant pels que van a peu com pels que van amb aquest mitjà de transport que són cada vegada més populars".

Juan Carlos Romera de Cs també va agrair el treball de l'equip tècnic i es va felicitar d'haver pogut participar en l'elaboració de l'ordenança. "Treballant de forma conjunta som capaços d'entendre'ns i arribar a textos que beneficien la ciutadania" va cloure.