Informació general

Habitatge

L'Oficina Local d'Habitatge gestionarà, des d'avui, el servei d'assessorament sobre el deute hipotecari OFIDEUTE

Es dirigeix a famílies amb dificultats per fer front al pagament de préstecs o crèdits hipotecaris que estan en risc de perdre el seu habitatge principal

Per Redacció

Imatge de l'edifici del Forn del Tallero, seu de l'Oficina Local d'Habitatge
Imatge de l'edifici del Forn del Tallero, seu de l'Oficina Local d'Habitatge | Cedida

L’Oficina Local d’Habitatge de l’Ajuntament de Cambrils i l’Agència de l’Habitatge de Catalunya oferiran el servei OFIDEUTE per atendre famílies amb dificultats per fer front al pagament de préstecs o crèdits hipotecaris i que estan en risc de perdre el seu habitatge principal. Des d’avui dilluns, 1 de març, l’Oficina Local d’Habitatge de Cambrils gestiona aquest nou servei d’assessorament sobre el deute hipotecari. La regidora de Benestar Social, Hélène Arcelin, ha afirmat que l’Ajuntament ha de vetllar pel dret a l’habitatge i dedicarà tots els esforços per reduir el nombre de procediments d’execució hipotecària i de demandes per impagament de les rendes de lloguer que finalitzin amb la pèrdua de l’habitatge.

El servei gestionarà les mediacions entre les parts

A l’Oficina Local d’Habitatge, com a entitat mediadora del servei d’Ofideute, es farà una primera visita per atendre a la ciutadania que necessiti assessorament i, seguidament, es farà recull de la documentació adient per tal de fer una proposta adequada per a cada cas concret. A continuació, es donarà trasllat d’aquesta proposta al personal tècnic validador de l’Agència de l’Habitatge, que serà el responsable d’iniciar i gestionar les mediacions amb les contraparts de cada unitat familiar fins a la resolució de cada mediació.

Per fer ús d’aquest servei s’ha de demanar cita prèvia a través del telèfon 977 129 001 (extensió 1), o bé l’enllaç https://citaprevia.gestorn.com/Cambrils. L’horari d’atenció del servei és els dilluns de 10 a 14 hores i els dimarts de 15:45 a 17:45 hores.

Problemes per afrontar els préstecs o crèdits hipotecaris

El servei s’ofereix davant els problemes de la ciutadania per fer front al pagament dels préstecs o crèdits hipotecaris dedicats a la compra d’habitatge principal o per fer front al pagament de la renda de lloguer i d’impagament, i amb la finalitat d’evitar la pèrdua de l’habitatge i el risc d’exclusió residencial. L’objectiu és atendre les consultes de la ciutadania respecte a les dificultats relacionades amb el manteniment del seu habitatge i el pagament dels seus préstecs hipotecaris destinats a la compra del seu habitatge habitual i sobre les seves responsabilitats contractuals.

També els ofereix la possibilitat d’intercedir entre famílies i entitats creditores titulars dels préstecs o propietàries dels habitatges, per arbitrar solucions proporcionades i adaptades a la capacitat actual de pagament dels afectats, que possibilitin el manteniment de la família en l’habitatge, el retorn del crèdit o deute acumulat, o arribar, sinó, a la resolució no onerosa del contracte.

A través d’aquest servei i, mitjançant visites concertades, s’atendran a aquelles famílies que es trobin en les següents situacions:

  • Propietaris d’un únic habitatge que constitueixi el seu habitatge principal, que no puguin fer front a les quotes del préstec hipotecari.

  • Llogaters d’un habitatge propietat d’una entitat financera, fons d’inversió, empreses dels seus grups financers i, grans tenidors (persones físiques o jurídiques amb més de 15 habitatges amb propietat) que no puguin fer front al pagament de la corresponent renda mensual de lloguer.

  • Persones en risc d’exclusió residencial que siguin residents sense títol habilitant en habitatges de grans tenidors, sempre i quan compleixin els requisits d’arrelament i convivència corresponents.

  • Titulars de préstecs hipotecaris que considerin que en llurs contractes existeixen clàusules abusives.

  • Persones avalistes que estiguin en risc de perdre els seu habitatge pels compromisos acceptats.

Comenta aquest article