Vandellòs i Hospitalet de l'Infant, Vandellòs i l'Hospitalet de l'Infant

Pressupostos

L’Ajuntament de Vandellòs i l’Hospitalet de l’Infant aprova un pressupost de més de 20 milions d’euros per al 2021

En la sessió plenària d’ahir 3 de desembre, amb els vots a favor del PSC, de Cs i del PP; l’abstenció de JxCat; i els vots en contra de la FIC, d’ERC i de la CUP

Per Redacció

Una imatge de la sessió plenària del 3 de desembre de 2020
Una imatge de la sessió plenària del 3 de desembre de 2020 | Cedida

El Ple de l’Ajuntament de Vandellòs i l’Hospitalet de l’Infant va aprovar ahir dijous 3 de desembre el pressupost municipal per a l’exercici de 2021 amb els vots a favor del PSC, de Cs i del PP; l’abstenció de JxCat; i els vots en contra de la FIC, d’ERC i de la CUP. El pressupost agregat, integrat pel del propi Ajuntament, els organismes autònoms (els patronats municipals dels Mitjans de Comunicació, de l’Escola de Música i de la Llar d’Infants) i les societats anònimes municipals (la de promoció econòmica, que és IDETSA; i la d’esports, que és Llastres Serveis Municipals SLU), ascendeix a 20.452.016,30 euros.

El gruix d’aquest pressupost general correspon al de l’Ajuntament pròpiament dit, que serà de 17.546.296,53 euros, un 2,37% superior al de 2020. D’aquests diners, aproximadament el 16,44%, en concret 2.884.200 euros, seran destinats a inversions.

«Són uns pressupostos que representen una aposta decidida pel desenvolupament futur del municipi», segons va dir l’alcalde, Alfons Garcia, en el moment de presentar-los. Tal com va argumentar, tenen com a objectius: «ajudar a promocionar el dinamisme econòmic al municipi, especialment el comerç local, el turisme i l’emprenedoria, que són els sectors més afectats per la crisi de la COVID-19; fomentar l’ocupació local i els equipaments necessaris per enfortir l’estat del benestar del veïnat; i aprofundir en la transició ecològica i en la digitalització de l’administració i de les empreses, de les entitats i dels veïns i veïnes». Això es veurà reflectit, segons va afegir, en el tipus d’inversions que hi ha previstes.

A les inversions, l’Ajuntament hi destinarà enguany 2.884.200 euros. Les principals actuacions previstes són: la millora de la l’avinguda Via Augusta (900.000 euros), la inversió en diversos projectes pluriannuals (el de la nova residència per a la gent gran de l’Hospitalet de l’Infant, 450.000 euros; el de la nova zona esportiva del sector de la Porrassa, 300.000 euros; el del nou aulari d’educació infantil de l’Escola Mestral, 230.000 euros; i el de la nova comissaria de la Policia Local, 85.000 euros); un projecte d’anàlisi de l’aprofitament eòlic (100.000 euros); la millora de carrers (110.000 euros) i la millora de l’enllumenat públic (100.00 euros).

Com en els darrers anys, el consistori tornarà contractar veïns i veïnes en situació d’atur, mitjançant el Pla d’ocupació municipal (POM). A aquest Pla s’hi destinarà l’any vinent 640.000 euros, un 3,9% més que l’any passat.

Pel que fa a l’endeutament, el nivell de deute de l’Ajuntament és d’un 1,75% (330.116,79 euros, corresponents a l’aval a IDETSA pel desplegament de la fibra òptica al municipi), i per tant, està molt per sota del 110% dels ingressos corrents, límit previst segons l'article 53 del Text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals. Per la qual cosa, es compleix l'objectiu del deute públic.

Altres acords destacats del ple

- L’aprovació provisional de la modificació de l’ordenança fiscal núm.9, reguladora de la taxa de l’activitat publicitària, amb els vots a favor del PSC, JxCat, ERC, Cs i el PP i l’abstenció de la FIC i de la CUP. Aquesta modificació permetrà regular els preus de publicitat per emetre anuncis a la Televisió de Vandellòs.

- L’aprovació inicial del Reglament regulador de la prestació del servei mitjançant teletreball a l’Ajuntament de Vandellòs i l’Hospitalet de l’Infant, amb els vots a favor de tots els grups polítics municipals. Aquest reglament ha estat sotmès a negociació amb els representants del personal i el seu redactat definitiu és fruit d’un acord entre ambdues parts.

- La proposta de resolució de JxC, PP, PSC i Cs per donar suport al teixit esportiu i per declarar l’activitat física «servei essencial», amb els vots a favor del PSC, de JxCat, de la FIC, de Cs i del PP; i l’abstenció d’ERC i de la CUP . Per mitjà d’aquesta moció es van adoptar diversos acords, entre els quals destaquen: «instar al Govern de la Generalitat de Catalunya, a la Secretaria General de l’Esport i l’Activitat Física i a la Conselleria de Salut a dotar dels recursos necessaris al teixit esportiu i món local, en aquesta situació excepcional que estem vivim, per tal de garantir la continuïtat de la pràctica esportiva i la viabilitat de les seves instal·lacions. I també instar al Govern català a activar el Pla de xoc de l’esport i l’activitat física que han proposat la Unió de Consells Esportius de Catalunya, per assegurar, la viabilitat econòmica de tots els clubs i centres esportius, entitats esportives i els seus treballadors i treballadores que s’han vist obligats a tancar, i que comptin amb ajuntaments i consells esportius per proveir ajudes pel sosteniment del nostre model esportiu. I a demanar que aquest Pla disposi de línies d’ajut directes, conjuntament amb línies d’ajut a les famílies que permetin l’accés de tothom a la pràctica esportiva en condicions d’equitat».

- L’aprovació de la verificació del text refós de la modificació puntual del Pla d’ordenació urbanística municipal (POUM) per tal d’inserir correctament la futura nova comissaria de la Policia Local en una parcel·la d’equipament públic municipal de la urbanització Infant de l’Hospitalet de l’Infant, d’acord amb les preinscripcions tècniques establertes per la Comissió Territorial d’Urbanisme del Camp de Tarragona. Aquest acord, aprovat amb els vots a favor del PSC, de JxCat, d’ERC, de Cs i del PP; i els vots en contra de la FIC i de la CUP, permetrà ajustar la geometria de la parcel·la, perquè tingui accés directe des de l’antiga carretera C-44, actual carretera de Móra; ajustar la vialitat i els espais lliures, així com el límit de la parcel·la amb la finca privada veïna; i assignar l’ús corresponent a la parcel·la d’equipament.

Mocions rebutjades

- La proposta de resolució de JxC per demanar als òrgans competents que es prenguin mesures per adaptar el Pla d’emergència nuclear de Tarragona (en referència als plans d’emergència que afecta a la Central nuclear Vandellòs II) a les noves directives europees i per millorar les infraestructures, la cobertura mòbil i el sistema de sirenes, entre altres coses, per facilitar les evacuacions en cas d’emergència nuclear amb els vots en contra del PSC i de Cs; l’abstenció del PP i els vots a favor de JxCat, la FIC, ERC i la CUP.

- La proposta d’acord de la CUP per modificar el nomenclàtor municipal, amb els vots en contra del PSC, d’ERC, de Cs i del PP; l’abstenció de JxCat i de la FIC i el vot a favor de la CUP.

- La moció presentada per ERC per a la creació d’un departament d’habitatge que difongui els serveis de la borsa d’habitatge social del Consell Comarcal i en faci de mitjancer amb la ciutadania, amb els vots en contra del PSC i de Cs; l’abstenció de JxCat i de la CUP; i els vots a favor de la FIC, d’ERC i del PP.

- La moció presentada per la CUP per fer un manteniment dels espais públics del municipi sense la utilització d’herbicides tòxics com el glifosat, amb els vots en contra del PSC, de Cs i del PP; l’abstenció de la FIC i d’ERC; i els vots a favor de JxCat i de la CUP.

- La moció presentada per ERC per a la concessió d’ajuts econòmics, de caràcter individual, per a obres d’arranjament a l’interior i exterior dels habitatges destinades a millorar l’accessibilitat de les persones grans o persones amb mobilitat reduïda, amb els vots en contra del PSC i de Cs; i els vots a favor de JxCat, de la FIC, d’ERC, de la CUP i del PP.

Comenta aquest article