Informació general

S'instaura el toc de queda entre les 22 i les 6 h i ja es parla d'un possible confinament de cap de setmana

Ahir a la tarda el Comitè Tècnic del pla PROCICAT va aprovar la resolució que va entrar en vigor aquesta passada nit i que instaura aquesta restricció horària llevat d’algunes excepcions

Per Redacció

Imatge dels vials del costat de la riera d'Alforja, ahir a la nit, un cop instaurat el toc de queda
Imatge dels vials del costat de la riera d'Alforja, ahir a la nit, un cop instaurat el toc de queda | Lluís Rovira i Barenys

Ahir a la tarda el Comitè Tècnic del pla PROCICAT va aprovar la resolució que ha entrat en vigor aquesta passada nit, i que prohibeix la mobilitat entre les 22.00 hores i les 06.00 hores, llevat d’aquells desplaçaments o activitats considerades de caràcter essencial. Aquesta passada nit ja ha estat la primera en la que s'ha instaurat aquesta normativa de restricció de la mobilitat amb la finalitat de frenar l'expansió del coronavirus que a hores d'ara dóna uns valors alarmants.

Segons la resolució, d’aplicació a tot Catalunya, resten prohibits tots els desplaçaments i la circulació per les vies públiques entre les 22.00 hores i les 06.00 hores.

Les excepcions que la resolució contempla, i que hauran de ser justificades amb el Certificat autoresponsable de desplaçament, són: 

  • Assistència sanitària d’urgència.
  • Adquisició de productes farmacèutics per raó d’urgència (la més propera al domicili), així com per assistència veterinària urgent
  • Desplaçament per anar i tornar de treballar, amb el corresponent certificat de l’empresa.
  • Desplaçaments de professionals i personal voluntari acreditat, per fer serveis essencials, sanitaris i socials.
  • Cura de persones grans, menors d’edat, persones dependents, amb discapacitat o especialment vulnerables per motius inajornables (incloent-hi els desplaçaments per necessitats de persones amb trastorns de la conducta, discapacitat o malaltia que requereixin activitat a l’exterior pel seu benestar emocional o de salut amb el corresponent certificat professional).
  • Actuació urgent davant d’òrgans judicials.
  • Retorn al lloc de residència habitual en cas de viatge.
  • Cura d’animals de companyia el temps imprescindible (de les 4 a les 6 hores del matí), amb desplaçament individual proper al domicili.
  • Altres causes de força major o altra situació de necessitat justificada.

La circulació de vehicles per carreteres i vies que transcorrin o travessin l’àmbit territorial de Catalunya estarà permesa sempre i quan tingui origen i destí fora de Catalunya. Així mateix, estarà sempre permesa la circulació quan es tracti de transport de mercaderies.

Pel que fa a l’horari màxim d’obertura al públic, els serveis, activitats recreatives i esportives, comerç minorista i de restauració serà a les 21.00 hores, tot i que la prestació de serveis de restauració a domicili serà a les 22 hores.

Finalment, les activitats culturals i espectacles públics podran finalitzar a les 22.00 hores i es permetrà el retorn dels assistents entre les 22.00 i les 23.00 hores.

La limitació horària no afecta en cap cas als serveis essencials i d’urgència, com sanitaris, sociosanitaris, farmàcies, combustibles, emergències i actuacions judicials.

Segons la resolució, correspon als ajuntaments i a l'Administració de la Generalitat de Catalunya, en l'àmbit de les seves competències, les funcions de vigilància, inspecció i control de les mesures establertes en aquesta Resolució. L'incompliment de les mesures serà objecte de règim sancionador d'acord amb el Decret llei 30/2020, de 4 d'agost, pel qual s'establia el règim sancionador específic per l'incompliment de les mesures de prevenció i contenció sanitàries per fer front a la crisi sanitària provocada per la COVID-19. Les sancions previstes van des dels 300 als 6.000 euros.

Confinament de cap de setmana

D'altra banda, la consellera de la Presidència de la Generalitat de Catalunya, Meritxell Budó, ha dit aquest matí en una entrevista radiofònica que una de les opcions que hi ha sobre la taula del Govern de la Generalitat per a contenir la segona onada de la covid-19 és el confinament de cap de setmana.

Comenta aquest article