Informació general

Ordenances fiscals

S'aproven les ordenances fiscals per a l'any 2021 amb la congelació de les principals taxes com l'IBI i les escombraries

L'equip de govern ha incorporat algunes peticions proposades pel PP com la rebaixa de les taxes de llicències i comunicacions en un 20% i l'exempció de la taxa de tramitació de l'impost d'obres

Per Berta Ruiz

Es congela la taxa d'escombraries per a l'any 2021
Es congela la taxa d'escombraries per a l'any 2021 | Lluís Rovira i Barenys

Ahir al matí es va celebrar un ple extraordinari telemàtic en el què es van aprovar les Ordenances Fiscals per a l'any 2021. A grans trets no hi ha canvis substancials respecte l'exercici de 2020 i, en general, es congelen les taxes i impostos principals. No varien les grans figures impositives (IBI, ICIO, taxa d'escombraries). En l'apartat de la brossa només s'incorpora una bonificació per a hotelers (contenidor internalitzats). Cal destacar que l'equip de govern ha incorporat algunes de les peticions proposades pel PP. Concretament es van acceptar tres aportacions: la rebaixa de les taxes de llicències i comunicacions en un 20%; l'exempció de la taxa de tramitació de l'impost d'obres i l'eliminació de sol·licitar la deducció de la plusvàlua en els casos en què hi ha un parentiu directe. A més, segons va especificar el regidor d'Hisenda –Jaume Gila– també es mantenen o s'amplien les bonificacions i exempcions.

Les ordenances es van aprovar amb el vot a favor de l'equip de govern, del PP i del regidor no adscrit Joan M. Artigau. El PSC i Cs van votar en contra.

Congelació general de taxes

Segons va explicar el regidor d'Hisenda –Jaume Gila–, a més de no incrementar la pressió fiscal, les noves ordenances pretenen millorar i adaptar normativament les anteriors, incorporen reduccions en algunes taxes, mantenen les bonificacions i exempcions i fins i tot en alguns casos s’amplien. En la línia de donar facilitats al teixit econòmic, el regidor d’Hisenda, Jaume Gila, va explicar que s’inclou el prorrateig i la possibilitat de fraccionar les quotes de les parades del mercat ambulant i guinguetes de les platges. També amb la finalitat de fer costat al teixit comercial i reactivar l’economia, es redueixen un 20% les llicències d’obertura de nous establiments.

Pel que fa a les ocupacions de la fira multisectorial, s’inclou una bonificació del 75% de la taxa per als majors de 40 anys, a més de la no subjecció a la taxa per als estudiants entre 14 i 25 anys. Ambdues bonificacions estan vinculades a la capacitat econòmica dels beneficiaris. D’altra banda, es redueix la taxa per les inspeccions sanitàries que tinguin resultat favorable, s’inclouen nous mitjans de pagament per garantir la seguretat, i es posa en marxa l’aplicació d’ofici d’alguns tràmits administratius per donar facilitats al contribuent. Les noves ordenances també incorporen majors facilitats en el pagament de la taxa d’immobilització, retirada i dipòsit de vehicles, reduint l’import a partir del qual es pot fraccionar i incrementant el nombre de quotes.

Gran davallada dels ingressos durant 2021

El regidor d’Hisenda va afegir que les ordenances s’han treballat pensant en els efectes que tindrà la pandèmia en l’exercici 2021. "Tenint en compte el context econòmic actual, hem de ser prudents a l’hora de prendre mesures econòmiques que puguin condicionar la sostenibilitat dels serveis públics", va afirmar Jaume Gila. El regidor preveu que durant 2021 hi haurà una davallada dels ingressos com a conseqüència de la reducció de la participació de l’Estat i la disminució del cobrament de  taxes, mentre que les despeses ocasionades per la pandèmia poden ser molt importants i tenir una repercussió important en el pressupost, com ja s’ha comprovat aquest 2020.

Així doncs, atesa la previsible reducció d’ingressos i l’increment de les despeses, Jaume Gila va defensar al Ple que la modificació proposada és prudent i ajustada a la realitat, anticipants-se als esdeveniments i preveient nous escenaris que puguin venir per donar una resposta adequada quan sigui necessària. “Hem de vetllar per la sostenibilitat dels serveis públics, i prioritzar el destí dels recursos, per tal que arribin a les famílies, pimes i autònoms que estan patint els efectes de la crisi”, va dir. Finalment, el regidor va assegurar que l’equip de govern no vol renunciar als serveis existents sinó mantenir-los, i en la mesura que es pugui i ampliar si es considera convenient.

Joan M. Artigau (no adscrit): "No hi ha cap modificació impulsada per l'equip de govern i gairebé totes són de caire tècnic o legal"

En el torn d'intervencions de l'oposició, el regidor no adscrit –Joan M. Artigau– va manifestar que, "veig que totes les modificacions són de contingut tècnic i legal. Llàstima que les propostes siguin sempre dels departament tècnics de tresoreria i intervenció, recaptació tributària –agreixo la seva feina feta–. Trobo a faltar iniciativa, involucració, pes, voluntat i la mà del projecte polític d'aquest Ajuntament. No hi ha cap modificació impulsada per l'equip de govern i gairebé totes són de caire tècnic o legal. Aprofito per agrair i felicitar les aportacions dels partits de l'oposició i especialment del regidor del PP –David Chatelain– que ha intervingut de forma molt positiva a la modificació de les ordenances en favor de la ciutadania de Cambrils. Per tot plegat, votaré a favor".

David Chatelain (PP): "Era el moment de fer un pas cap a la reducció de la pressió fiscal sobre la totalitat dels cambrilencs"

Per la seva part, el regidor del PP –David Chatelain– va agrair l'actitud mostrada pel regidor Jaume Gila en la tramitació de les ordenances "que ha permès arribar a acords que són positius per als cambrilencs". No obstant això, Chatelain va incidir que "en cap cas subscrivim la totalitat del document que avui se'ns presenta. Si bé és cert que s’han tingut en compte tres aportacions del nostre grup, també ho és que en la proposta n’hi havia més. En el document inicial que se’ns va lliurar amb la proposta del govern, ens vam trobar amb una ordenances continuistes que només incorporaven modificacions derivades de canvis normatius o de procediment".

Segons va apuntar el portaveu del PP, "la davallada en les ventes està provocant tancaments de comerços que si no reposem ràpidament convertiran els nostres carrers en deserts, i aquesta vegada no degut a la pandèmia. Per tant vam pensar que era essencial pensar amb proactivitat i facilitat la implantació de noves activitats per la via més ràpida i eficient: reduint els cost de les comunicacions i llicències d’activitat. Això, lligat a les ajudes del Suma i Sumem que es donen des de l’Ajuntament són una política palanca per incentivar una recuperació més ràpida del teixit empresarial. La nostra proposta inicial era una reducció del 25%, però finalment vam arribar a l’acord de deixar-ho en un 20%, amb un cert compromís per part del regidor de millorar les ajudes directes als empresaris". 

La segona proposta del PP, "era mantenir l’exempció de la taxa de tramitació de l’ICIO, l’impost de construccions i obres, que ja havíem proposat i que el govern ha aplicat amb un cert èxit. La tercera és el fet de que a partir d’ara no caldrà que els parents hagin de demanar la deducció que els hi pertoca en el cas de la plusvàlua".

Per altra banda, altres propostes del PP que no van ser acceptades, anaven en la línia de reduir la pressió fiscal als cambrilencs. Segons va dir Chatelain, "no s’accepta reduir l’IBI, ni que es pugui pagar de forma fraccionada amb una bonificació, ni tampoc es va acceptar un ajust de la taxa d’escombraries de cara a reduir la gran pujada de l’any anterior, ni rebaixar la taxa d’ocupació de la via pública". Tal com va apuntar el regidor del PP, "la situació de pandèmia ens està colpejant cada dia, i això sens dubte ha tingut i tindrà impacte. Precisament per això, i en previsió del que pot venir, considerem que era el moment de fer un pas cap a la reducció de la pressió fiscal sobre la totalitat dels cambrilencs".

Ana López (PSC): "Votarem en contra perquè aquestes ordenances no tenen en compte la situació econòmica real de les famílies, persones, empreses i comerços de la nostra ciutat"

Per part del PSC, la seva portaveu –Ana López– va explicar que, "el grup municipal socialista votarem en contra, votarem en contra perquè aquestes ordenances no tenen en compte la situació econòmica real de les famílies, persones, empreses i comerços de la nostra ciutat. Agraïm la voluntat del sr. Gila, regidor d’Hisenda d’arribar a acords i pensem que si no ha tingut en compte les nostres propostes; una vegada més aquest equip de govern no ha fet els seus deures i prenen decisions per inèrcia sense saber què implica". Segons López, "la raó de que aquestes ordenances no contemplin la realitat que estan vivint les persones de Cambrils, és que vostès no treballen, ni en equip ni en solitari, s’aïllen de la realitat i s’amaguen darrere dels despatxos amb l'excusa de la covid-19 i cadascú va la seva, fent polítiques partidistes i clientelistes. Les ordenances fiscals són la forma de fer una previsió els ingressos i a partir d'aquí es confecciona el pressupost. Vostès s'han limitat a adaptar-les a la normativa. On hi ha un accent polític d’apropament a la situació econòmica o social és perquè han acceptat algunes propostes del Partit Popular, però ja els hi diem que són totalment insuficients. A l'abril ja vam dir que s’haurien de refer els càlculs de les taxes i impostos; vam fer tota un sèrie de propostes, en el sentit d'adequar-los a la nova situació i ni tant sols es van prendre la molèstia de contestar-nos".

Segons va apuntar López, pel que fa a l'IBI, "el govern no ha fet cap proposta ni contempla res; l'IAE no es modifica –com pot ser en un moment tan crític i en un 2021 tan fosc?–; sobre la taxa d'escombraries, l’any passat vam presentar una al·legació molt complerta i alternativa treballada i aplicada en altres ajuntaments. Una alternativa real a la seva pujada indiscriminada del 14%. Hem arribat a final d’any i per l’any vinent tampoc o pensen fer".

Juan Carlos Romera (Cs): "Es tracta d'un document realitzat pels tècnics. On està el treball de l'equip de govern? Falta valentia i molta feina"

Des de Cs, el seu portaveu –Juan Carlos Romera– va demanar que "es recuperin i s'ampliïn les ajudes i incentius per als sectors afectats, com ara la restauració, però també els sectors culturals, comercials i esportius”. Des de Cs Cambrils es va recordar la necessitat de fer costat a les empreses i autònoms i és per això que Romera va anunciar que promouran “els acords necessaris perquè es concedeixin ajudes als col·lectius econòmics que més estan patint els efectes de la pandèmia”. En aquest sentit, va destacar que “les ordenances fiscals no contemplen ni mesures decidides per donar suport a aquests col·lectius ni tampoc rebaixar-los la pressió fiscal, ja que hauran de seguir pagant taxes com la recollida d’escombraries o ocupació de la via pública, malgrat la situació tan difícil en què es troben i agreujada amb les noves restriccions anunciades per la Generalitat”.

Romera va insistir que, "es tracta d'un document realitzat pels tècnics, excepte les aportacions fetes pel senyor Chatelain. On està el treball de l'equip de govern? Falta valentia i molta feina. Quina és l'empremta del senyor Klein i el seu partit? Les ordenances no són la panacea però ajuden a empresaris, autònoms i famílies de Cambrils. Votarem en contra no perquè no estem d'acord amb el què inclouen, però falta molta feina, falta valentia i lideratge".

Comenta aquest article