Informació general

Taxes

L'Ajuntament justifica el cobrament íntegre de la taxa d'escombraries ja que «en cap moment ha deixat de prestar el servei»

Des del govern municipal s'explica que per contra s'ha posat en marxa un Pla de Reactivació que inclou «un sistema d'ajuts extraordinaris per al mateniment de les activitats econòmiques del municipi»

Per Redacció

Filera de contenidors a la façana del Port
Filera de contenidors a la façana del Port | Lluís Rovira i Barenys

El cobrament anual de la taxa d'escombraries que es va fer efectiu aquesta setmana passada, va aixecar una certa controvèrsia en el sectors comercials i de restauració pel fet que es va cobrar la taxa íntegra sense que es descomptés el període de confinament, un període en el que molts establiments van estar tancats. A més, va suposar una sorpresa afegida el fet que just a l'inici d'aquest confinament, el mes de març d'enguany, l'Ajuntament va fer pública una nota en la que es precisava que es descomptarien aquests mesos del rebut anual.

Aquest enrenou causat pel cobrament de la taxa d'escombraries es produeix, a més, en un any en el que s'ha augmentat la taxa en un 14%. Des de l'Ajuntament han explicat a revistacambrils.cat que "la voluntat de l'equip de govern era la de deixar de cobrar la taxa de recollida d'escombraries comercials, mentre els establiments estiguessin tancats. Aquesta mesura no es va poder dur a terme, atès que legalment la taxa es merita el dia 1 de gener, motiu pel qual correspon el pagament per la totalitat del rebut. Cal tenir en compte que segons la llei d'Hisendes Locals només es permet l'exoneració de la taxa quan es deixa de prestar el servei, i en cap moment l'Ajuntament ha deixat de prestar els serveis."

Ajuts extraordinaris per al manteniment de les activitats econòmiques al municipi

Des del govern municipal s'explica que "tot i així, conscients de la repercussió econòmica que pateixen els establiments comercials, com a conseqüència de la pandèmia, es va aprovar per Ple, el 13 de juliol, un expedient de modificació de crèdit, per tal d'implementar un sistema d'ajuts extraordinaris per al manteniment de les activitats econòmiques del municipi. Això es va fer amb la finalitat d'ajudar al manteniment del teixit comercial local i a la represa de l'activitat econòmica, atorgant liquiditat a les empreses que s'hagin vist greument perjudicades per les mesures de l'estat d'alarma, amb la conseqüent disminució dels seus ingressos i l'increment de les despeses."

D'altra banda, s'explica que "entre altres mesures, el Pla de Reactivació també inclou l'exempció del pagament de les taxes d’ocupació de via pública des de l'inici de la pandèmia i fins a final d'any o bé l’exempció de la quota de la taxa per l’atorgament de llicències o comunicacions d’obres menors". El govern municipal també fa constar que, pel que fa a la taxa d'ocupació de la via pública, "som dels Ajuntaments que hem pres aquesta mesura durant més temps. Hem buscat la manera de donar suport al sector, perquè som conscients que són temps difícils i volem estar al costat d'autònoms, pimes i empreses."

Comenta aquest article