Vandellòs i Hospitalet de l'Infant, Vandellòs i l'Hospitalet de l'Infant

Plenari

Aprovat inicialment el Reglament Orgànic Municipal de l'Ajuntament de Vandellòs i l'Hospitalet de l'Infant

El ROM va ser un dels acords presos a la sessió plenària de dijous 30 de juliol

Per Redacció

Imatge de la sessió plenària del 30 de juliol de 2020
Imatge de la sessió plenària del 30 de juliol de 2020 | Cedida

El ple de l’Ajuntament de Vandellòs i l’Hospitalet de l’Infant ha aprovat inicialment el Reglament Orgànic Municipal (ROM), amb els vots a favor del PSC, de JxCat, d’ERC, de C’s i del PP; l’abstenció de la FIC i el vot en contra de la CUP. Es tracta d’un document que s’ha elaborat amb la col·laboració i el consens de tots els grups polítics municipals, excepte de la CUP, i que té com a objectiu “regular, dins del marc de les disposicions generals establertes per llei, el règim organitzatiu de l’Ajuntament, i definir i concretar el funcionament dels òrgans municipals, així com l’estatut dels membres de la Corporació”.

Tal com s’indica en el preàmbul, “el ROM estableix, dins del marge que la legislació de règim local deixa als municipis, unes normes d’organització i funcionament de l’Ajuntament de Vandellòs i l’Hospitalet de l’Infant pròpies, adaptades a les seves necessitats i als reptes que avui i en els anys a venir hagi d’afrontar el govern i l’administració municipal”. Així doncs, aquest document introdueix els mecanismes perquè els principis de transparència i bon govern sigui efectius, així com d’igualtat efectiva entre homes i dones, d’accés electrònic a l’administració i de simplificació de l’activitat administrativa. A més, s’ha elaborat amb la voluntat que es complementi amb el Reglament de Participació Ciutadana, aprovat l’any 2018 per aquest Ajuntament.

Amb aquesta aprovació inicial, el ROM ara es publicarà al Butlletí oficial de la província de Tarragona (BOPT) amb un període d’informació pública de 30 dies hàbils en què es podran presentar al·legacions. Si no hi ha al·legacions, el document s’aprovarà definitivament. En el cas que n’hi hagi, s’hauran de resoldre i serà el Ple de l’Ajuntament el que l’haurà d’aprovar definitivament.

Altres acords destacats del ple

Un altre dels acords destacats que va aprovar el ple, amb els vots a favor del PSC, de JxCat, de la FIC, d’ERC, de C’s i del PP i el vot en contra de la CUP, va ser el de sol·licitar al Ministeri d'Indústria, Energia i Turisme el cofinançament del projecte de construcció i posada en funcionament d’un Centre Residencial per a persones grans a l’Hospitalet de l’Infant, amb càrrec al "Fondo para la Financiación de las actividades del Plan general de residuos radioactivos".

Així doncs, el consistori demanarà la inclusió d’aquest projecte en aquesta línia d’ajuts per activitats de desenvolupament local adreçada a les poblacions de l’entorn de les instal·lacions nuclears, que contribueixin al desenvolupament econòmic d’aquest municipi i a la generació d’ocupació. El projecte de construcció del Centre Residencial de l’Hospitalet de l’Infant està previst ubicar-lo entre la zona on es troba el Centre d’Atenció Primària, el centre de dia, la Casa Vila i el centre social de persones grans. Aquest equipament ha d’albergar les dependències i habitacions necessàries per donar cabuda a un centre residencial amb 40 places disponibles i els serveis corresponents.

El ple d’ahir dijous va aprovar també sol·licitar al Ministeri d’Interior la concessió d’una subvenció per al condicionalment i millora del vial que s’utilitza com itinerari d’avís al terme municipal de Vandellòs i l’Hospitalet de l’Infant, en el marc de la convocatòria per a la concessió d’ajuts a entitats locals adscrites als Plans d’Emergència Nuclear, amb els vots a favor del PSC, de JxCat, d’ERC, de C’s i del PP; l’abstenció de la FIC i el vot en contra de la CUP.

Llum verd també, amb els vots a favor del PSC i de C’s; l’abstenció de JxCat, d’ERC i del PP i els vots en contra de la FIC i de la CUP, a la modificació de crèdit del Pressupost Municipal en vigor, en la modalitat de crèdit extraordinari i suplement de crèdit. En aquesta modificació destaquen els imports destinats a inversions, entre els quals hi ha 315.000 euros que s’adjudicaran a la instal·lació de plaques fotovoltaiques, al Pavelló de l’Hospitalet i a la Piscina Municipal Coberta, 279.000 euros que es destinaran a la restauració del pavelló poblat d’Hifrensa i 54.277 que s’assignaran a la conservació de l’àguila cuabarrada que hi ha al terme municipal de Vandellòs i l’Hospitalet de l’Infant.

D’altra banda, i amb els vots a favor del PSC, de JxCat, d’ERC, de la CUP, de C’s i del PP i l’abstenció de la FIC, el Ple d’aquest dijous va aprovar també encarregar a Idetsa, l’empresa municipal responsable de la promoció econòmica de l'Ajuntament, la gestió i manteniment d’un sistema públic de préstec de bicicletes elèctriques amb pedaleig.

En la mateixa sessió, es va aprovar també de forma definitiva el plànol de delimitació de mesures de prevenció dels incendis forestals al municipi amb els vots a favor del PSC, de JxCat, de la FIC, d’ERC, de C’s i del PP i el vot en contra de la CUP. L’objectiu d’aquest plànol, que inclou les urbanitzacions, els nuclis de població, les edificacions i les instal·lacions situades en terrenys forestals és identificar i determinar els subjectes obligats a la realització de la franja de protecció dins del terme municipal; així com determinar les fases d’execució dels treballs que cal efectuar per complir les obligacions establertes per la Llei 5/2003.

En el marc d’aquesta sessió plenària també van quedar aprovades les dates de les festes locals del municipi per a l’any 2021, amb els vots a favor del PSC, de JxCAT, d’ERC, de Cs i del PP, l’abstenció de la FIC i el vot en contra de la CUP: el 23 i 24 de juliol, a l’Almadrava i a Masriudoms el 29 de juny i el 16 d’agost, a l’Hospitalet de l’Infant; el 7 d’agost i el 17 de novembre, a Masboquera; i el 23 de juliol i el 24 de setembre, a Vandellòs. 

El ple municipal va donar llum verd també a la proposta de resolució presentada pel grup municipal de JxCat per adoptar mesures que millorin l’adaptabilitat de les voreres per facilitar la mobilitat,amb els vots a favor del PSC, de JxCat, de la FIC, d’ERC, de C’s i del PP i l’abstenció de la CUP. Aquesta proposta inclou: elaborar un pla integral de manteniment de voreres i facilitació de la mobilitat, que s’inclogui en el pla local de Mobilitat. Entre les mesures proposades hi ha: prioritzar la solució dels efectes que comporti més risc i problemes per als vianants i que no siguin especialment amb grava, com l’eliminació o modificació de pals de llum i telèfon; establir un protocol d’actuació a totes les fires i altres esdeveniments on es tallen carrers i hi participen ciutadans i ciutadanes; o educar i conscienciar la ciutadania de la importància de respectar les rampes i aparcaments.

D’altra banda, amb els vots a favor del PSC, de la FIC, d’ERC i de C’s i l’abstenció de JxCat, de la CUP i del PP, el ple va aprovar la moció presentada per ERC en suport de les energies renovables i per la implantació de criteris d’integració paisatgística, protecció agrícola i d’equilibri territorial al Decret 16/2019. En aquesta proposta es reclama “donar valor decisori a les opinions dels ajuntaments com el nostre i no perpetuar una situació d'indefensió on ens situem actualment, perquè l’actual decret no contempla la participació dels Ajuntaments en la planificació de la implantació d'energies renovables”.

Mocions rebutjades

Comenta aquest article