Informació general

Salut

Salut estableix en 5 nivells de control epidemològic les diferents realitats de l'impacte de la Covid-19 a Catalunya

El pla presentat es basa en 10 indicadors epidemiològics, de diagnòstic i seguiment de contagis, i de pressió assistencial que establiran en quin nivell s'està

Per Redacció

Imatge d'arxiu de l'Hospital Lleuger de Cambrils
Imatge d'arxiu de l'Hospital Lleuger de Cambrils | Berta Ruiz

El Pla de control de la transmissió de la Covid-19 a Catalunya és un full de ruta que té com a objectiu principal disminuir la transmissió del virus i trencar les cadenes de contagi, tot vetllant per la recuperació de les dinàmiques del país. Aquest pla va ser presentat ahir a la tarda per la consellera de Salut Alba Vergés. El full de ruta parteix d’un context en què, a causa de la inexistència de vacuna o tractaments farmacològics eficaços a nivell poblacional, cal establir una estratègia de control de la transmissió d’aproximadament dos anys si continua la pandèmia global. I això requereix un grau elevat i prolongat de coordinació i implicació de tots els agents polítics, sanitaris, científics, socials i econòmics implicats, inclosa la ciutadania.

El pla es basa en la mesura de 10 indicadors que permeten una fotografia acurada de la realitat epidèmica de Catalunya. N'hi ha de tres tipus: de vigilància epidemiològica (com la incidència acumulada a 7 i 14 dies per 100.000 habitants, la taxa de reproducció efectiva o la tendència del risc de rebrot); de diagnòstic i seguiment de contagis (com la taxa de PCR realitzades o el nombre de contactes identificats per cada nou cas); i de pressió assistencial (com els casos atesos a l'atenció primària, el ritme d'hospitalitzacions i d'ingressos a UCI's).

Així, es defineixen 5 nivells de control epidemiològic que abracen les diferents realitats de l’impacte de la pandèmia per la Covid-19 a Catalunya:

  • Nivell 0 (color verd): sense casos durant almenys 14 dies.
  • Nivell 1 (color blanc): casos esporàdics vinculats a casos importats.
  • Nivell 2 (color groc): brots controlats o casos esporàdics limitats
  • Nivell 3 (color carbassa): brots complexes o transmissió comunitària sense impacte assistencial hospitalari rellevant
  • Nivell 4 (color vermell): transmissió comunitària no controlada amb impacte assistencial rellevant
  • Nivell 5 (nivell negre): transmissió comunitària no controlada amb risc de superació de capacitats assistencials instal·lades.

La progressió entre els nivells de control ve determinada per l’impacte de la pandèmia en els àmbits de vigilància epidemiològica i de repercussió assistencial. Per tant, els nivells de control no són estàtics, es mouran i podrà haver-hi diferents nivells al país al mateix moment, segons la situació epidemiològica. A més, es podran definir diferents nivells territorials, segons s’escaigui i es revisaran periòdicament, en constant monitorització.

El pla contempla l'aplicació de diferents mesures en funció de cada nivell, més enllà de les elementals com la distància física, l'ús de la mascareta i la higiene de mans. D'aquesta manera, el full de ruta compta amb un conjunt d'instruments, que van des de la promoció de mesures de protecció individual i col·lectives de convivència que redueixen la interacció social per frenar els contagis, fins a l'increment de la capacitat assistencial.

El pla també vetlla per garantir un equilibri entre el control de la corba epidèmica i la vitalitat del país

Segons la consellera Alba Vergés, davant una "crisi activa, llarga i complexa" com aquesta, les mesures per aturar i eliminar la transmissió seran diferents en funció del nivell de control de l’epidèmia en què s’estigui. Tot plegat, "assumint que el virus condiciona la vida de la població, però amb la necessitat d'aprendre a conviure amb ell amb seguretat", va dir Vergés abans d'afegir que "si entre tothom actuem quan abans millor per reduir les tendències, no s'avançarà de nivells".

Des d’un punt de vista de la salut pública, l’etapa de represa s’ha de caracteritzar per la cerca dinàmica, i el més ajustada possible a les realitats territorials, d’un equilibri entre la vitalitat dels diferents sectors (socials, econòmics i culturals) del país i el control de l’epidèmia.

A tots els nivells, però, cal garantir l’aplicació de mesures elementals com la distància física, l’ús de la mascareta, la higiene de mans, evitar aglomeracions i reduir les interaccions fora del nucli de convivents. L’elaboració de la recomanació final de mesures a prendre d’acord amb el nivell de control epidemiològic correspondrà al Departament de Salut, però serà fruit d’un procés de decisió complex que ha d’incloure la valoració de les diferents dimensions que configuren el nivell de control epidemiològic, l’adaptació a la realitat dels territoris i la valoració a partir de les mesures adoptades prèviament.

Comenta aquest article