Informació general

Central nuclear

Llum verda del CSN a la pròrroga de la vida útil de la central nuclear Vandellòs II fins l'any 2030

Per Redacció

Imatge de la central nuclear de Vandellòs II
Imatge de la central nuclear de Vandellòs II | Cedida

El Ple del Consell de Seguretat Nuclear (CSN) ha aprovat informar favorablement la sol·licitud de renovació d'autorització de l'explotació de la central nuclear Vandellòs II (Tarragona) per un període de deu anys (2020-2030). Aquest informe es remet al Ministeri per a la Transició Ecològica i el Repte Demogràfic per a la seva autorització, segons s'estableix en el Reglament d'Instal·lacions Nuclears i Radioactives.

La decisió adoptada pel Ple es basa en la comprovació del correcte funcionament de la central i del manteniment del nivell adequat de seguretat per continuar la seva operació, així com en la constatació de la capacitat de la central per donar resposta a requisits normatius actuals de major exigència als estrictament requerits al disseny original de la central. També s'han tingut en compte les propostes de millora de la seguretat que el titular ha realitzat com a resultat de la revisió periòdica de la Seguretat (RPS). De la mateixa manera, aquesta decisió té en compte la verificació del acompliment per part de la titular dels requisits de l'autorització concedida en 2010.

Aquest informe favorable està basat en els resultats de l'avaluació, continguts en un conjunt de nombrosos informes tècnics especialitzats. Així mateix, preveu la informació procedent de les inspeccions realitzades a la central durant la vigència de l'actual autorització per part de l'CSN.

Límits i condicions aplicables

El dictamen emès pel regulador estableix deu límits i condicions que en el seu conjunt fan referència a:

- Requisits de tipus genèric per a totes les centrals nuclears.

- Compliment de les propostes d'actuació del titular i dels compromisos adquirits.

- Protecció contra riscos interns i, en concret, els derivats d'inundacions internes i aspersió.

- Accions relacionades amb la gestió de l'envelliment i l'Operació a llarg termini (OAP).

Pla de Gestió de Residus

Així mateix, el Ple ha informat favorablement el Pla de Gestió de Residus Radioactius i del Combustible Gastat (PGRRyCG) associat a l'operació a llarg termini. Aquest document és preceptiu a presentar pel titular per a la renovació d'autorització d'explotació.

Renovació autorització protecció física

De la mateixa manera, el Ple del CSN ha informat favorablement la sol·licitud de renovació de l'autorització de protecció física presentada pel titular de Vandellòs II. Aquesta autorització entrarà en vigor simultàniament i pel mateix termini pel qual s'estableixi l'autorització d'explotació.

Comenta aquest article