Informació general

Obres

L'estructura de l'hotel del Pòsit comença a prendre forma

L'objectiu, tant de la promotora de l'obra com de l'Ajuntament de Cambrils, és que les obres segueixin avançant durant l'estiu ajustant-se a un protocol d'activitats que marca una sèrie de limitacions, restriccions i horaris

Per Berta Ruiz

Aspecte de les obres de construcció de l'hotel del Pòsit, aquest matí
Aspecte de les obres de construcció de l'hotel del Pòsit, aquest matí | Lluís Rovira i Barenys

El futur hotel del Pòsit comença a prendre forma. Ja s'ha començat a aixecar part de l'estructura de ferro de l'edifici i els treballs avancen a bon ritme. De fet, tal com va avançar revistacambrils.cat el passat mes d'abril, l'objectiu tant de la promotora de l'obra –Natarent Cambrils– com de l'Ajuntament de Cambrils és que les obres segueixin avançant durant l'estiu ajustant-se a un protocol que marca una sèrie de limitacions, restriccions i horaris. Sobre aquesta qüestió, el regidor d'Urbanisme de l'Ajuntament –Enric Daza– ha explicat a revistacambrils.cat que, "en principi, volem que totes les obres segueixin treballant durant l'estiu. Han de presentar un pla de treball, una petició expressa i tota la informació sobre la itinerància de la càrrega i descàrrega de materials, etcètera. Això s'estudia i es procura que les accions no entrin en conflicte amb els interessos comercials i turístics i amb el veïnat de la zona. Per això tenim aquest protocol d'activitats". 

"Garantir que el turisme, el comerç i la construcció es puguin dur a terme a l'hora i sense problemes"

Davant d'una temporada turística que, previsiblement, serà més fluixa que d'altres anys, Daza ha comentat que, "com a mesura de reactivació econòmica i per minimitzar els efectes negatius de la Covid-19, el que s'ha fet és adaptar l'ordenança a una de les economies més fortes com és la de la construcció que està lligada a l'ocupació, a autònoms, a comercials... És una activitat que darrere seu arrossega molts d'altres sectors professionals". Concretament, pel que fa a l'obra de l'hotel de la plaça del Pòsit, Daza ha apuntat que, "han fet la petició de treballar a l'estiu i s'anirà estudiant sobre la marxa des del departament d'Urbanisme, per exemple, triar els dies de menys afectació i adaptant-se al moment en què es trobi l'obra. Ara ja s'ha aixecat l'estructura, és una estructura de ferro neta. Durant el període de confinament es va esperar a que arribés el material i el passat 15 de maig es van començar a muntar les bigues de ferro amb l'objectiu de fer-ho fins la quarta planta i crec que amb això ja es 'menjaran' part de la temporada d'estiu".

"Ocasionar les mínimes molèsties als veïns"

El regidor d'Urbanisme també ha comentat que es garantirà que es puguin dur a terme les feines més complexes de l'obra com per exemple la descàrrega de materials "amb un protocol ajustat al temps i conforme avanci l'obra" per "garantir que el turisme, el comerç i la construcció es puguin dur a terme a l'hora i sense problemes. La gent que està al voltant –de la plaça del Pòsit– està treballant bé i espero que el veïnat ho senti d'aquesta manera. Volem tenir aquest mirament des del departament d'Urbanisme per ocasionar les mínimes molèsties als veïns".

Aquest protocol que flexibilitza les restriccions en l'execució d'obres durant la temporada turística també s'aplicarà a d'altres obres que van quedar aturades durant el període de confinament. Segons ha dit Daza, "no podíem permetre que aquestes obres s'esperessin fins el 15 de setembre per començar. Es tracta de donar un impuls a la iniciativa empresarial i generar efectes positius en l'economia". 

Tall de trànsit demà al carrer de Pau Casals

Demà divendres, de les 8 a les 16 hores, hi haurà un tall de trànsit a la cruïlla del carre de Pau Casals amb el carrer de les Barques, a l'alçada de la plaça del Pòsit pel muntatge d'una grua per a les obres. Estarà prohibit circular pel carrer de Pau casals en el tram del carrer de Sant Pere i el dels Pescadors. També estarà prohibit estacionar entre les 6 i les 20 hores.

L’Apunt

Protocol per a les obres amb horaris i limitacions del 15 de juny al 15 de setembre

Recordem doncs que, per aquest estiu, l'Ajuntament de Cambrils pot autoritzar la realització de treballs d’urbanització, moviments de terres, fonaments, d’estructures, enderrocs i demolicions, que fins ara no estaven permesos dins dels nuclis consolidats entre el 15 de juny i el 15 de setembre. Aquest tipus de treballs han de seguir uns horaris i unes limitacions d’ocupació més estrictes que la resta d’obres.

Els treballs de moviments de terres, fonaments, estructures, enderrocs i demolicions hauran de complir unes condicions especials per garantir la seva compatibilitat amb el turisme, la vida veïnal i la reactivació de l’economia.
En primer lloc, s’estableixen dues franges horàries pel transport i d’operacions de càrrega i descàrrega de les obres (de 10 a 11h i de 16 a 17h) i, amb això, l’ocupació de la via pública amb vehicles de gran envergadura. Només en casos molt concrets de necessitats puntuals tècnicament justificades l’Ajuntament podrà autoritzar la càrrega o descàrrega fora d’aquests horaris. En segon lloc, les empreses hauran de condicionar els contenidors i carros de càrrega, descàrrega i distribució de mercaderies per evitar la transmissió de soroll. S’haurà d’escollir la maquinària i els equips tècnicament menys sorollosos, i el seu ús haurà de ser el més adequat per reduir la contaminació acústica. En tercer lloc, es regula l’horari de funcionament de la maquinària, que queda limitat entre les 10h i les 13h i entre les 16h i les 19h. Durant la darrera hora del matí i de la tarda es podran executar treballs que no comportin la utilització de maquinària que emeti sorolls i vibracions.

Programa detallat i temporalitzat de les obres

Per obtenir l’autorització caldrà realitzar una petició per instància amb el programa detallat temporalitzat de les obres, els mitjans per la càrrega i descàrrega i la freqüència, la descripció de les mesures per reduir les molèsties, el plànol d’emplaçament dels treballs i el plànol detallat amb els mitjans i el recorregut del transport necessari per a la seva execució.

Totes les obres públiques privades i les executades pel propi Ajuntament hauran d’obtenir autorització expressa de la Junta de Govern Local i el Departament d’Urbanisme tramitarà les peticions i vetllarà pel compliment d’aquest protocol.

Comenta aquest article