Vandellòs i Hospitalet de l'Infant, Vandellòs i l'Hospitalet de l'Infant

Economia

L'Ajuntament de Vandellòs i l'Hospitalet de l'Infant destinarà 350.000 euros a uns nous ajuts econòmics per al foment del consum i del teixit empresarial local

Per Redacció

Imatge de la sessió plenària de l'Ajuntament de Vandellòs i l'Hospitalet de l'Infant, el passat dimecres
Imatge de la sessió plenària de l'Ajuntament de Vandellòs i l'Hospitalet de l'Infant, el passat dimecres | Cedida

El Ple de l’Ajuntament de Vandellòs i l’Hospitalet de l’Infant va donar llum verd, el passat dimecres 3 de juny, a un nou paquet de mesures urgents de reactivació econòmica per reduir l’impacte negatiu  en l’economia local i en l’ocupació provocat per la crisi sanitària de la Covid-19. Entre aquestes mesures, hi ha uns nous ajuts adreçats a les persones físiques i famílies del municipi que tenen com a objectiu fomentar el consum de la ciutadania en aquells tipus de negocis locals que s’han vist obligats a cessar l’activitat per l’estat d’alarma.

Les bases reguladores d’aquestes subvencions per al foment del teixit empresarial del municipi es van aprovar ahir inicialment en la sessió plenària que, de manera excepcional i per garantir la distància de seguretat entre els regidors i el personal de secretaria, d’intervenció i dels mitjans de comunicació locals, es va celebrar a la Casa de la Vila de l’Hospitalet de l’Infant en lloc de a l’Ajuntament de Vandellòs. Els grups municipals del PSC,JxCat, FIC, ERC, Cs i PP en van votar a favor; i la CUP es va abstenir.

Targetes moneder per fomentar el consum

A aquests ajuts l’Ajuntament té previst destinar-hi 350.000 euros. El consistori subvencionarà directament i a fons perdut la compra de béns i serveis als veïns i veïnes a través d’uns vals que podran bescanviar, mitjançant una targeta moneder, a les empreses locals que es vulguin adherir a aquesta iniciativa. L’import dels ajuts serà una quantia variable en funció del nombre de membres de la unitat familiar i de la capacitat econòmica de la llar de convivència. Per determinar la capacitat econòmica de les llars, s’utilitzarà com a criteri de càlcul l’indicador de renda de suficiència de Catalunya (IRSC) mensual (actualment és de 569,12 euros) multiplicat per un índex que diferencia la composició de les famílies, pel que fa al nombre de membres. Així doncs, es donaran dos tipus de targetes:

- La Targeta Consum 100% serà per a aquelles llars municipals que es trobin en una situació de vulnerabilitat. Aquesta targeta estarà carregada amb vals que tindran un import de 100 euros, per a les llars amb una persona sola sense fills; de 180 euros, per a les llars amb pare o mare amb fills; de 250 euros, per a les llars amb parella sense fills; i de 320 euros, per a les llars amb parella i fills o altres tipus de llars.

-La Targeta Consum 100% plus serà per a les llars municipals que superin els valors de renda fixats, que rebran la meitat dels imports anteriors. Amb aquesta targeta, obtindran un 50% de descompte en la compra de béns i serveis en les empreses locals autoritzades. L’altre 50% anirà a càrrec de la subvenció.

Tots els moviments de les targetes quedaran enregistrats mitjançant una aplicació informàtica que validarà tot el procés de compra i emetrà els corresponents certificats justificatius de despesa.

A aquesta campanya podrà adherir-se tot el teixit empresarial del municipi, excepte els establiments que no s’han vist obligats a tancar per l’estat d’alarma, com ara, els d’alimentació, els supermercats o les benzineres; i aquells establiments de venda de tabac, alcohol, jocs i apostes.

Amb aquests nous ajuts, l’Ajuntament pretén potenciar l’economia circular, ja que si bé els beneficiaris de les subvencions són totes les famílies de Vandellòs i l’Hospitalet de l’Infant, també es fomentarà el consum en el sector productiu del municipi, segons va explicar la regidora de Promoció Econòmica, María José Gómez. Segons preveu el consistori, aquesta mesura tindrà un impacte econòmic de 600.000 euros en el municipi i la ciutadania podrà començar a demanar els ajuts cap al setembre.

Modificació de l'ordenança fiscal que regula l'ocupació de la via pública

Per pal·liar els efectes negatius de la pandèmia de la Covid-19, el Ple de l’Ajuntament també va aprovar inicialment en la darrera sessió plenària la modificació parcial de l’ordenança fiscal que regula la taxa de l’ocupació de la via pública amb taules i cadires, amb finalitat lucrativa, Aquesta modificació, que va ser aprovada per unanimitat,  permetrà suspendre aquesta taxa durant l’exercici 2020 i alleugerir, per tant, la càrrega impositiva que recau sobre els establiments d’hostaleria i restauració, molt afectats per la crisi.

Nous ajuts per a l'adquisició d'aliments i productes de primera necessitat

Davant la crisi sanitària actual, el Ple de l’Ajuntament va donar igualment el seu vistiplau, a uns nous ajuts econòmics per a l’adquisició d’aliments i productes de primera necessitat. Les bases d’urgència per a la concessió d’aquestes prestacions socials de caràcter econòmic van aprovar-se amb els vots a favor de tots els grups polítics municipals. "Degut a l’increment en més d’un 40% de petició d’ajuts per aliments i productes de primera necessitat des de que es va decretar l’estat d’alarma, i per evitar l’estigmatització d’alguns veïns i veïnes davant aquest nou escenari, hem creat aquests nous ajuts mitjançant els quals  farem una transferència econòmica directa a la persona beneficiària perquè pugui comprar aliments i productes de primera necessitat", va explicar la regidora de Benestar Social, Lupe Capella.

La quantia d’aquests ajuts serà de 120 euros per a les unitats familiars unipersonals, als quals s’afegirà 70 euros per cada adult més; i 40 euros per cada menor més, fins arribar a un topall de 300 euros.

Per tal de fomentar l’adquisició dels productes en petites botigues i comerç local, el percentatge de factures o tiquets de caixa d’aquests establiments que hauran de presentar els beneficiaris d’aquests ajuts haurà de ser de com a mínim ⅔ de l’ajut, tal com precisa l’esmena de la CUP que s’ha incorporat a les bases.

Ajuts puntuals socials per a persones en situació d'urgència social

En la sessió plenària del 3 de juny, a més, es va aprovar inicialment la modificació dels ajuts puntuals socials per a persones en situació d’urgència social i de prevenció d’exclusió social i per assistència als centres d’atenció a la gent gran de l’Ajuntament. Gràcies a aquesta modificació, aprovada per unanimitat, s’incrementarà l’import d’alguns dels ajuts previstos en les bases i hi haurà nous conceptes subvencionables.

D’aquesta manera, com a despeses de subministraments en l’habitatge habitual susceptibles de ser subvencionades, s’han afegit els serveis de telefonia i internet; i hi haurà ajuts també per a l’adquisició d’aparells electrònics necessaris per al seguiment del curs escolar, i per a l’adquisició de roba per a infants de fins a 12 anys.

Pel que fa a la quantia màxima dels ajuts, la novetat és que s’ampliarà a 3 mesos (abans era 1) l’ajut per lloguer o hipoteca, fins a un màxim de 3 mesos l’any (1.500 euros). La quantia màxima per comprar roba infantil serà de 210 euros; de 300 euros, per adquirir aparells electrònics per seguir el curs escolar.

Mocions aprovades

- Moció presentada per ERC per una recuperació socioeconòmica des de la proximitat, aprovada amb els vots a favor del PSC, JxCat, la FIC, ERC, Cs i PP i l’abstenció de la CUP. Mitjançant aquesta moció es va acordar demanar al Govern de l’Estat que prengui diverses mesures. Entre les més destacades: que modifiqui la Llei Orgànica 2/2012 d’estabilitat pressupostària i estabilitat financera, perquè els ajuntaments puguin disposar de la totalitat del superàvit generat l’any 2019 i els romanents dels anys anteriors; que flexibilitzi la regla de despesa i l’estabilitat pressupostària, les mesures de contractació pública i la gestió i contractació de personal dels ens locals; i que l’única limitació per a la destinació dels recursos propis sigui que s’hagin de destinar a despeses i projectes vinculats a la recuperació socioeconòmica dels  municipis i de la societat.

-Proposta de resolució de JxCat sobre la creació d’una guia municipal d’ús no sexista del llenguatge, aprovada amb els vots de tots els grups municipals excepte la CUP, que es va abstenir. Per mitjà d’aquesta proposta, es va acordar elaborar una guia municipal d’ús no sexista del llenguatge, basada en la “Guia d’usos no sexistes de la Generalitat de Catalunya” i l’Ajuntament es va comprometre a utilitzar el llenguatge inclusiu en totes les comunicacions institucionals tant orals com escrites, a difondre la guia en format imprès i digital; i a facilitar-la a totes les persones treballadores de l’Ajuntament, als grups municipals i a totes les associacions del municipi, així com a a totes les persones que la sol·licitin.

-Proposta d’acord de la CUP per reclamar la continuïtat dels punts de guaita per la prevenció d’incendis forestals, aprovada amb els vots a favor de tots els grups polítics municipals. Amb l’aprovació d’aquesta proposta es va acordar exigir el manteniment dels punts de guaita forestals de la Generalitat de Catalunya per la seva utilitat i importància en la rapidesa dels avisos i la qualitat de les informacions aportades i ratificar la col·laboració amb l’ADF Vandellòs per al manteniment del punt de guaita propi (Guaita Dedalts) durant els mesos d’estiu.

Aquest servei de guaita municipal funciona des de fa més de 10 anys i és l’únic de tot Catalunya que no depèn del Departament d’Interior. El motiu de la moció és que el passat 14 d’abril s’anunciava l’Acord de Govern de la supressió definitiva del cos de guaites forestals de la Generalitat de Catalunya,.

Renúncia de Belen Lavilla i Sergi Saladié als càrrecs de regidors

D’altra banda, en la sessió plenària d’ahir es va validar la decisió personal de Belen Lavilla de renunciar al càrrec de regidora del grup municipal JxCat de Vandellòs i l’Hospitalet de l’Infant. Lavilla ha ocupat aquest càrrec a l’oposició des del 15 de juny del 2019 i en el mandat anterior, representant al PDeCAT. Serà substituïda per la següent de la llista, Laia Martorell Garcia.

També es va validar la renúncia de Sergi Saladié al càrrec de regidor del grup municipal de la CUP-AMUNT a l’Ajuntament. Saladié ha exercit aquest càrrec des del 15 de juny de 2019 i serà substituït per la següent persona de la seva llista electoral, Sara Barceló Arbós, perquè tal com va anunciar tant en campanya electoral com el dia de la presa de possessió, cada regidor de la CUP només ocuparà el càrrec durant un any.

 

Mocions rebutjades

- Proposta d'acord de la CUP de mesures en l'àmbit institucional per fer front a la crisi sanitària, social i econòmica derivada de la COVID-19 al municipi, rebutjada amb els vots en contra de PSC i Cs, l’abstenció de JxCat, la FIC i PP i els vots a favor d'ERC i la CUP.

- Proposta d'acord de la CUP en l'àmbit laboral i d'activitats econòmiques per fer front a la crisi sanitària, social i econòmica derivades de la COVID-19 al municipi, rebutjada amb els vots en contra del PSC i de Cs, l’abstenció de JxCat i PP i els vots a favor de la FIC, ERC i la CUP.

- Proposta d'acord de la CUP per la derogació de la LRSAL i la llei d’estabilitat econòmica com a mesura necessària per afrontar la nova crisi social i econòmica, rebutjada amb els vots en contra del PSC, d’ERC i de Cs; l’abstenció de JxCat i PP i els vots a favor de la FIC i de la CUP.

- Proposta d'acord de la CUP en l'àmbit social per fer front a la crisi sanitària, social i econòmica derivades de la COVID-19 al municipi, amb els vots en contra del PSC i de Cs; l’abstenció de JxCat, la FIC, ERC i PP; i el vot a favor de la CUP.

- Proposta d’acord de la CUP en l'àmbit educatiu per fer front a la crisi sanitària, social i econòmica derivades de la COVID-19 al municipi, rebutjada amb els vots en contra del PSC, ERC, Cs i PP; l’abstenció de JxCat i la FIC; i el vot a favor de la CUP.

- Moció d'ERC pel desenvolupament i posicionament del municipi en un nou entorn social i econòmic, rebutjada amb els vots del PSC i de Cs; l’abstenció de JxCat, la CUP i el PP; i els vots a favor de la FIC i d’ERC.

Moció d'ERC per demanar mesures per pal.liar els efectes econòmics de la COVID-19 als restauradors locals, rebutjada amb els vots en contra del PSC i de Cs; l’abstenció de JxCat, la CUP i el PP; i els vots a favor de la FIC i d’ERC.

- Moció d'ERC per demanar mesures per pal·liar els efectes econòmics de la COVID-19 al comerç local, rebutjada amb els vots en contra del PSC i de Cs; l’abstenció de JxCat, la CUP i el PP; i els vots a favor de la FIC i d’ERC

- Proposta d'acord  de la CUP per a l'elaboració d'un inventari de locals comercials buits, rebutjada amb els vots en contra del PSC, la FIC, Cs i PP; l’abstenció de JxCat i d’ERC; i el vot a favor de la CUP.

- Proposta d'acord  de la CUP per a l'elaboració d'un pla de restauració i preservació del litoral al municipi, rebutjada amb els vots en contra del PSC i de Cs; l’abstenció de la FIC i del PP; i els vots a favor de la CUP, JxCat i ERC.